Service oriented architectures
Download
1 / 15

Service Oriented Architectures - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Service Oriented Architectures. Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen…. Zoetermeer, 17-11-2005. Erwin Oord erwin.oord@vka.nl. Agenda – Service Oriented Architectures. Wat is de essentie van service-oriëntatie ? Wat zijn de voordelen ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Service Oriented Architectures

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Service Oriented Architectures

Alles wat je altijd al over SOA’s wilde weten maar nooit hebt durven vragen…

Zoetermeer, 17-11-2005

Erwin Oord

erwin.oord@vka.nl


Agenda – Service Oriented Architectures

 • Wat is de essentie van service-oriëntatie ?

 • Wat zijn de voordelen ?

 • Top/down of toch maar bottom/up ?

 • Hoe bouw je een businesscase voor SOA’s ?

 • Zijn er valkuilen of zwakke plekken in het concept ?

 • Wat kan VKA voor haar cliënten doen ?

2


Interfacing is transactioneel van aard

Communicatie via vaste koppelvlakken

Autonome functie met relevantie in businessdomein

Een service is een autonome component die business-relevante, vast gedefinieerde diensten verleent

 • Autonoom, dus geen afhankelijkheden van externe processen of systemen

 • Verleent diensten met een duidelijke betekenis in het business-domein

 • Benaderbaar van buitenaf via vooraf gedefinieerde koppelvlakken

 • Interfacing met de omgeving is transactioneel van aard

3


samenhangende processtappen, bv. GBA-controles

Proces 1

Proces 2

Proces 3

Component t.b.v. GBA-acties

Proces 1

Proces 2

Proces 3

Als die componenten gaan interacteren via services, dan ontstaat een zuivere service oriented architecture

 • Tot nog toe waren ‘vastgeroeste’ bedrijfsprocessen leidend in de organisatie van een onderneming…

 • In de nieuwe opzet zijn de processen nog slechts flexibele interactiepatronen tussen autonome businesscomponenten

4


Zo’n service oriented architecture biedt verscheidene voordelen ten opzichte van traditionele architecturen

Vergroot flexibiliteit

Bespaart kosten

Verkort time-to-market

Vergemakkelijkt uitbesteding of SSC

5


Service-oriëntatie gaat vanaf INK-ontwikkelingsniveau 3 waarde opleveren voor een organisatie

Waarde van service-oriëntatie

Ontwikkelingsfase (volgens INK)

Activiteit-

gebaseerd

Proces-

gebaseerd

Systeem-

gebaseerd

Keten-

gebaseerd

Transformatie-

gebaseerd

6


Open model

ESB-model

Servicevrager

Servicevragers

V

V1

V2

V3

V4

V5

Zoeken

Service

Enterprise Service Bus

T

A

A1

A2

A3

Registreren

‘Telefoonboek’

Service-

aanbieder

Service-aanbieders

Binnen een SOA zijn er twee modellen om service-vrager en service-aanbieder bij elkaar te brengen

7


Service-oriëntatie grijpt in op alle drie de lagen van ons architectuurmodel (business/informatie/technologie)

 • Een businesscomponent kan alleen autonoom zijn als die autonomie ook in de onderliggende lagen gewaarborgd is

Businesslaag

Informatielaag

Technologielaag

8


Een top/down-aanpak ligt dan voor de hand, maar ook een bottom/up-aanpak heeft aantrekkelijke kanten

 • Top/down-aanpak:

  • Is direct gerelateerd aan businessstrategie

   • Onderkennen kernactiviteiten (= kerncomponenten)

   • Faciliteert uitbesteding of concentratie op businessniveau

  • Is gebaat bij een lange-termijnvisie en –aanpak

   • Aanzienlijke investeringen

   • ‘De cost gaet voor de baet uyt’

 • Bottom/up-aanpak:

  • Doorgaans gedreven vanuit de ICT-afdeling

   • Implementeren technologie-services relatief eenvoudig

   • Afbakening domeinen in ICT veelal scherper te definiëren

  • Biedt mogelijkheden op kortere termijn

   • Quick-wins

   • Lagere complexiteit door niet betrekken business-issues

9


Toekomstigebaten met SOA

Toekomstige baten zonder SOA

Toekom-stige kosten met SOA

Toekom-stige kosten zonder SOA

Initiële investering in SOA

Vanwege de lange looptijd en aanzienlijke investering is een gedegen kosten-/batenanalyse essentieel

 • Baten en kosten (initieel en toekomstig) van de SOA moeten opwegen tegen baten en kosten van ‘niets doen’

 • Scenario met SOA:

  • Initiële investering in SOA

  • Verwachte kosten ontwikkelen services

  • Verwachte baten van service-oriëntatie

 • Scenario zonder SOA:

  • Verwachte kosten ontwikkelen traditioneel

  • Verwachte baten traditioneel

10


Bij het scenario met SOA vallen initiële en toekomstige kosten en baten in een beperkt aantal groepen

 • Initiële kosten

  • Investering in infrastructuur

  • Investering in ombouwen bestaande systemen

  • Creëren van servicedelivery-organisaties incl. opleiding

  • Communicatie en verwachtingsmanagement

 • Initiële baten

  • Zijn er niet !

 • Toekomstige kosten

  • Meerkosten van ontwikkelen van nieuwe services bij systemen

  • Exploitatiekosten infrastructuur en generieke voorzieningen

 • Toekomstige baten

  • Besparingen op beheer door consolidatie bestaande systemen

  • Besparingen op ontwikkeling door hergebruik en samenwerk

  • Competitief voordeel door lagere time-to-market

11


Bij het bouwen van een SOA-businesscase is het goed te focussen op de belangrijkste invloedsfactoren

 • Business-factoren

  • Veranderlijkheid van processen

  • Standaardisatie in activiteiten

  • Verdeling verantwoordelijk-heden in de organisatie

Invloed van deze factoren moet onderzocht worden, en kan zowel negatief als positief uitvallen!

 • Informatie-factoren

  • Gemeenschappelijkheid info

  • Belang beveiliging informatie

  • Gedistribueerde verwerking van gegevens

 • Technologie-factoren

  • Structuur van de bestaande systemen (monolithisme)

  • Toegankelijkheid van de bestaande systemen (API)

12


Service-oriëntatie is een stap vooruit maar is zeker geen heilige graal (of konijn uit de hoge hoed)

 • Issues die implementatie kunnen bemoeilijken, ook bij een positieve businesscase:

  • Onbalans tussen initiële kosten en toekomstige baten

  • Aanpassingen nodig in bedrijfsprocessen (aansturing services)

  • Aanpassingen nodig in organisatie (anders beleggen verantwoordelijkheden)

  • Technische onmogelijkheden in bestaande systemen

13


VKA kan op meerdere manieren haar cliënten helpen bij vragen t.a.v. SOA-besluitvorming en -implementatie

Audit / Contra-expertise

Haalbaarheids-onderzoek

Begeleiden implementatie

Opstellen businesscase

Keuze tooling en standaarden

Ontwerpen architectuur

Leverancier-selectie

Awareness-workshops

14


Einde.

 • Meer weten over dit onderwerp?

 • Lees ons artikel “Een SOA verdient een businesscase” in het novembernummer van INFORMATIE, of op http://www.vka.nl

 • Of neem contact op met

  • Erwin Oord (erwin.oord@vka.nl)

  • Erik van Ginneken (erik.van.ginneken@vka.nl)

15


ad
 • Login