De sociale kwestie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

De sociale kwestie PowerPoint PPT Presentation


  • 283 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

De sociale kwestie. De sociale kwestie. Door de Industriële Revolutie -wordt een kleine groep rijken steeds rijker -wordt een grote groep armen steeds armer -dat wordt door de armen (maar ook door sommige rijken) als een probleem gezien (waar wat aan gedaan moet worden).

Download Presentation

De sociale kwestie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De sociale kwestie


De sociale kwestie

Door de Industriële Revolutie

-wordt een kleine groep rijken steeds

rijker

-wordt een grote groep armen steeds

armer

-dat wordt door de armen (maar ook door

sommige rijken) als een probleem

gezien (waar wat aan gedaan moet

worden)


Woonomstandigheden

Snelle urbanisatie

-overbewoning (1 gezin op 1 kamer)

-ontstaan krottenwijken

-er wordt niets aan de woningen gedaan

-geen bestrating

-geen riolering/waterleiding

-zwart van roet fabrieksschoorstenen


Werkomstandigheden

-onveilig

-ongezond

-lage lonen

-lange werkdagen

-strenge regels

-hoog werktempo

-sterke toename vrouwen- en kinderarbeid


Reactie van de arbeiders

-eerst machines kapot slaan

-oprichten van vakbonden

-stakingen

-oprichten politieke partijen


Gevolgen

Eind 19de eeuw krijgen de arbeiders het

beter.

-arbeider wordt als consument ontdekt

-invloed van de vakbonden

-sociaal voelende fabrikanten ( b.v. Robert Owen)

-revolutiedreiging

-optreden van de overheid


Rol van de overheid

Aanvankelijk doet de overheid niets

(rijken hebben de macht) behalve

Armenwetten (onder strenge voorwaarden)

Daarna gaat er iets veranderen onder

invloed van

-artsen

-schrijvers

-sociaal voelende fabrikanten

Argumenten van tegenstanders overheids-

ingrijpen

-slecht voor de economie

-iedereen moet voor zichzelf zorgen

-gezin kan inkomen niet missen


Wat gebeurt er?

-lot van de meest kwetsbaren verbeteren

(vrouwen en kinderen)

b.v.

-Kinderwetje van Van Houten(1873)

-Leerplicht wet(1901)

-Arbeidswetten (na parlementaire

enquetes)

-ontstaan sociale wetgeving

b.v.

-Ongevallen wet(1901)

-Woningwet(1901)


Sociale opbouw samenleving

Gegoede burgerij

-oude elite (adel, grootgrondbezitters)

-nieuwe rijken (fabrikanten,bankiers)

Kleine burgerij

-winkeliers

-ambachtslieden

-boeren

-kantoorpersoneel

Armen (proletariaat=bezitlozen)

-arbeiders


Sloppenwijken


Werkomstandigheden


Kinderarbeid


Vrouwenarbeid


Robert Owen


Acties overheid


Machines kapotslaan


Vakbonden


Stakingen


Arbeiderspartijen


Dickens


  • Login