Pseudotumory a cysty
Download
1 / 29

Pseudotumory a cysty - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Pseudotumory a cysty. MUDr. Jan Laco, Ph.D. Příčiny zduření čelistí. Cysty odontogenní x neodontogenní Odontogenní tumory Obrovskobuněčné léze Fibro-oseální léze Neodontogenní tumory kostí Metastázy Chronická osteomyelitis. Cysty čelistí. = patologická dutina vystlaná epitelem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pseudotumory a cysty' - waite


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pseudotumory a cysty

Pseudotumory a cysty

MUDr. Jan Laco, Ph.D.


P iny zdu en elist
Příčiny zduření čelistí

 • Cysty

  • odontogenní x neodontogenní

 • Odontogenní tumory

 • Obrovskobuněčné léze

 • Fibro-oseální léze

 • Neodontogenní tumory kostí

 • Metastázy

 • Chronická osteomyelitis


Cysty elist
Cysty čelistí

 • = patologická dutina vystlaná epitelem

 • RTG: ostře ohraničené projasnění

 • ± tekutina

 • pomalý růst  dislokace zubů

 • asymptomatické x infekce  bolestivé

 • vzácně: patologická fraktura

 • kompresibilní a fluktuující zduření při extenzi do měkkých tkání

 • modravá barva pokud pod sliznicí


Cysty elist1
Cysty čelistí

 • Odontogenní

  • vývojové

   • folikulární (dentigerózní)

   • erupční

   • gingivální

   • laterální periodontální

   • odontogenní keratocysta

   • kalcifikující odontogenní cysta

  • zánětlivé

   • radikulární / reziduální

   • paradentální


Cysty elist2
Cysty čelistí

 • Neodontogenní

  • cysta ductus nasopalatinus

  • nasolabiální

 • Pseudocysty

  • solitární kostní “cysta“

  • aneurysmatická kostní “cysta“


Cysty elist frekvence
Cysty čelistí – frekvence (%)

 • 1. radikulární 65-70

 • 2. folikulární 15-18

 • 3. keratocysta 3-5

 • 4. nasopalatinální 5-10


Radikul rn cysta
Radikulární cysta

 • nejčastější zduření a cysta čelistí

 •  muži (M : Ž … 3 : 2)

 • 20 - 60 let

 • maxila : mandibula … 3 : 1

 • nebolestivá

 • enukleace


Radikul rn cysta1
Radikulární cysta

 • u špičky kořene zubu s nekrotickou pulpou (kaz)

 • pulpitis  periodontitis  periapikální granulom  proliferace Malassezových hnízd  centrální likvefakce

 • Mi: hyperplastický nerohovějící dlaždicobuněčný epitel (net-like) ± hyalinní (Rushton) tělíska

  stěna: granulační tkáň + vazivová tkáň

  smíšený zánět

  hemosiderin, cholesterolové krystaly ± obrovskobuněčné granulomy


Odontogenn cysty
Odontogenní cysty

 • reziduální cysta

  • radikulární cysta ponechaná po extrakci zubu

  • spontánní regrese

 • laterální radikulární cysta

  • po straně kořene nevitálního zubu

  • laterální větev kořenového kanálu

  • enukleace


Paradent ln cysta
Paradentální cysta

 • zánět kolem částečně prořezaného zubu

 • dolní M3

 •  muži, 20 - 25 let

 • vitální zub s perikoronitidou

 • Mi: ~ radikulární cysta

 • enukleace


Folikul rn dentiger zn cysta
Folikulární (dentigerózní) cysta

 • cystická změna enamelového orgánu po kompletním vytvoření skloviny

 • akumulace tekutiny mezi korunkou a kolabovaným enamelovým orgánem

 • obkružuje korunku + připojena ke krčku zubu na amelo-cementální junkci  korunka je uvnitř (RTG)

 • M : Ž … 2 : 1

 • 20 - 50 let

 • mandibulární M3, maxilární C  brání prořezání

 • Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel (2-3 vrstvy)

  vazivová stěna ± zánět


Erup n cysta
Erupční cysta

 • v měkkých tkáních nad prořezávajícím zubem

 • z enamelového orgánu (povrchová folik. cysta)

 • děti

 • nad zuby bez mléčných „předchůdců“

 • měkké modravé zduření v gingivě

 • spontánní regrese


Gingiv ln cysty
Gingivální cysty

 • novorozenci (Bohnovy noduly)

 • > 80% novorozenců

 • gingiva - proliferace Serresových hnízd

 • střední čára patra (Epsteinovy perly)

 • spontánní regrese do několika měsíců

 • dospělí - vzácně


Later ln periodont ln cysta
Laterální periodontální cysta

 • vzácnější cysta po straně vitálního zubu

 • z Malassezových hnízd ?

 • Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel + ztluštění (plaky) se světlými bb. (glykogen)


Later ln periodont ln cysta varianty
Laterální periodontální cysta- varianty

 • botryoidní odontogenní cysta

  • multilokulární varianta LPC

  • dolní P a C, může postihovat velkou část čelisti, > 50 let

  • Mi: multilokulární cysta s vazivovými septy

   dlaždicobuněčný epitel + světlé bb. (glykogen)

  • recidiva

 • glandulární odontogenní cysta (sialo-odontogenní)

  • multilokulární cysta

  • Mi: komplexní dlaždicobuněčný epitel ~ LPC a BOC + mucinózní bb. + intraepiteliální glandulární prostory

  • recidiva

  • dif. dg.: intraoseální mukoepidermoidní karcinom


Odontogenn cysty1
Odontogenní cysty

 • WHO klasifikace 2005

 • odontogenní keratocysta

 •  keratocystický odontogenní tumor

 • kalcifikující odontogenní cysta

 •  kalcifikující cystický odontogenní tumor


Keratocystick odontogenn tumor
Keratocystický odontogenní tumor

 • = odontogenní keratocysta, primordiální cysta

 • WHO 2005  pravý nádor

 • benigní x lokálně agresivní

 • M > Ž; ~ 20-30 let + 50-70 let, častý

 • úhel mandibuly (50%); RTG: multilokulární cysta

 • Mi: nízký dlaždicobuněčný epitel (5-8 vrstev) se zvlněnou parakeratózou ± drobné dceřinné cystičky ve stěně

 • recidiva (60%) v prvních 5 letech !!!

 • léčba: kompletní enukleace ?


Keratocystick odontogenn tumor1
Keratocystický odontogenní tumor

 • Gorlin-Goltzův syndrom

  • AD; PTCH gen 9q22.1-31; kompletní penetrance; 1 : 60.000

  • mnohočetné KOT + “nevoidní“ bazaliomy kůže + skeletální abnormality + ektopické kalcifikace + různé nádory + poruchy oka

 • Ortokeratotická cysta

  • vzácná

  • RTG: monolokulární cysta

  • Mi: ortokeratotická vrstvička

  • recidiva 4%


Kalcifikuj c cystick odontogenn tumor
Kalcifikující cystický odontogenní tumor

 • = Gorlinova cysta

 • WHO 2005  pravý tumor

 • M ~ Ž, ~ 5 – 92 let

 • mandibula ~ maxila, řezáky-špičáky, gingiva

 • Mi: cysta vystlaná ameloblastickým typem epitelu

  ghost cells (stínovité bb.)  kalcifikace

  dentin

 • recidiva

 • ± ameloblastom

 • léčba: enukleace


Odontogenn cysty2
Odontogenní cysty

 • RTG dif. dg. projasnění čelistí

  • anatomické struktury (maxilární sinus, foramina)

  • odontogenní cysty

  • odontogenní tumory, zejm. ameloblastom

  • obrovskobuněčný granulom / cherubismus

 • ztluštění stěny

  • cholesterolové krystaly + granulomy

  • karcinom

  • ameloblastom


Odontogenn cysty3
Odontogenní cysty

 • denní bioptický materiál

 • při zánětu nespecifický vzhled !!!

 • x odontogenní keratocysta

 • x kalcifikující odontogenní cysta

 • x unicystický ameloblastom

 • x jiné cystické tumory


Cysta ductus nasopalatinus
Cysta ductus nasopalatinus

 • vzácnější, často asymptomatická

 • z epitelu ductus nasopalatinus

 • střední čára patra

 • poziční varianty (vzhledem ke canalis incisivus)

  • nazopalatinální

  • cysta patrové papily

  • mediánní alveolární

 • Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel

  stěna: mucinózní žlázky + neurovaskulární svazek

 • enukleace


Nasolabi ln cysta
Nasolabiální cysta

 • = Klestadtova, nazoalveolární

 • velmí vzácná

 • ze zbytků ductus nasolacrimalis

 • v měkkých tkáních v sulcus nasolabialis

 • excize


Cysty m kk ch tk n
Cysty měkkých tkání

 • cysta ductus thyreoglossus

 • lymfoepiteliální cysta

 • linguální dermoid

 • mukokéla


Cysta ductus thyreoglossus
Cysta ductus thyreoglossus

 • vzácnější

 • ze zbytků jakékoli části ductus thyreoglossus

 • časný věk

 • zduření ve střední čáře dutiny ústní (foramen caecum) nebo krku

 • Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel

  stěna: tkáň štítné žlázy, chronický zánět

 • exstirpace (na krku s částí jazylky)


Lymfoepiteli ln cysta
Lymfoepiteliální cysta

 • branchiogenní cysta ???, laterální krční cysta

 • cystická změna epiteliálních inkluzí v LU

 • časný věk

 • laterální strana krku + úhel mandibuly + parotis

 • měkké zduření

 • píštěl na kůži / dutiny ústní / hltan

 • Mi: dlaždicobuněčný + respirační epitel

  stěna: denzní lymfoidní tkáň + zárodečná centra

 • enukleace

 • dif. dg.: cystická metastáza SCCa


Sublingu ln dermoid
Sublinguální dermoid

 • vývojová anomálie žaberních oblouků nebo štěrbin

 • mezi jazylkou a čelistmi nebo pod jazykem

 • asymptomatická

 • Mi: epidermoidní cysta – NE kožní adnexa

  dermoidní cysta – kožní adnexa

 • exstirpace


Mukok ly
Mukokély

 •  malé slinné žlázky

 •  dolní ret

 • povrchové, 1 cm

 • extravazační typ – poškození vývodu

  • únik sliny  zánět + mukofágy

  • NE epitel  mukofagický granulom

 • retenční typ – obstrukce vývodu

  • epitel dilatovaného vývodu


Mukok ly1
Mukokély

 • ranula (lat. „žabička“)

  = mukokéla submandibulární nebo sublinguální žlázy

 • unilaterální nebolestivé zduření, 2-3 cm

 • spodina dutiny ústní