Mdl01 hoorcollege 1
Download
1 / 53

Mdl01 hoorcollege 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

<Mdl01 hoorcollege 1>. Docent: Martijn Hengelmolen Email: [email protected] Aanwezig: maandag, dinsdag. Inhoud Hoorcollege 1. Waarom modelleren 1 Voorbeeld tekstueel ontwerp Opdracht. Voorbeeld model. Rechtopstaande holle cilinder. Voorbeeld model. Rechtopstaande holle cilinder

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mdl01 hoorcollege 1' - waite


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mdl01 hoorcollege 1

<Mdl01 hoorcollege 1>

Docent: Martijn Hengelmolen

Email: [email protected]

Aanwezig: maandag, dinsdag


Inhoud hoorcollege 1
Inhoud Hoorcollege 1

 • Waarom modelleren 1

 • Voorbeeld tekstueel ontwerp

 • Opdracht


Voorbeeld model
Voorbeeld model

 • Rechtopstaande holle cilinder


Voorbeeld model1
Voorbeeld model

 • Rechtopstaande holle cilinder

 • Onderkant is gesloten


Voorbeeld model2
Voorbeeld model

 • Rechtopstaande holle cilinder

 • Onderkant is gesloten

 • Aan de zijkant zit een driekwart ovaal

 • Ovaal is kleiner dan cilinder

 • Kleur is wit


Voorbeeld model3
Voorbeeld model

 • Een mok, waterkoker? Thermoskan?

 • Vraag: is dit eenduidig?


Opdracht
Opdracht

 • Verzin een voorwerp

 • Beschrijf dit voorwerp

 • Geef tekstuele beschrijving aan mede student.


Select basisbegrippen hoofdstuk 5 van der lans
SELECT basisbegrippenhoofdstuk 5 [van der Lans]

 • datatypen (num, alfanum, datum/tijd)

 • systeemvariabelen (USER, TODAY)

 • expressies (o.a. CASE)

 • scalaire vs. set functies:

  • scalaire functies: input is 1 rij

  • set functies: input is verzameling rijen

 • casting


Select instructie definitie
SELECT instructie:definitie

<select-instructie>::=

<select-component>

<from-component>

[<where-component>]

[<group-by-component>]

[<having-component>]

[<order-by-component>]


Select instructie voorbeeld
SELECT instructie:voorbeeld

SELECT PNAAM, LEEFTIJD [kolom(men)]

FROM PATIENT [tabel(len)]

WHERE LEEFTIJD > 50; [voorwaarde voor rij]


Select instructie volgorde van uitvoeren intern

a

b

SELECT instructie:volgorde van uitvoeren (intern)

SELECT [kolommen] [3]

FROM [tabellen] [1]

WHERE [voorwaarde voor rij] [2]

ORDER BY [kolom] [4]

1. FROM

2. WHERE

3. SELECT

4. ORDER BY


Select instructie volgorde voorbeeld

1. FROMA

2. WHERE KLEUR=‘Blauw’

3. SELECT ANO, ANAAM

4. ORDER BY ANAAM

SELECT instructie:volgorde (voorbeeld)

SELECT ANO, ANAAM

FROM A

WHERE KLEUR=‘Blauw’

ORDER BY ANAAM


Select instructie from component definitie
SELECT instructie:FROM component (definitie)

<from-component> ::=FROM <tabelref> [{,<tabelref>}...]

<tabelref> ::=<tabelspec> [[AS] <alias>]

<tabelspec> ::=[<user>.] tabelnaam


Select instructie from component voorbeeld
SELECT instructie:FROM component (voorbeeld)

SELECT teamnr, naamFROM teams AS t, spelers AS sWHERE t.spelersnr = s.spelersnr

Dit is een voorbeeld van een natural join


Natural join in stapjes 1 from input
Natural join in stapjes:1. FROM - input

SELECT ....

FROM teams AS t, spelers AS s


Natural join in stapjes 2 from resultaat
Natural join in stapjes:2. FROM - resultaat

SELECT ... FROM teams AS t, spelers AS s


Natural join in stapjes 3 where input
Natural join in stapjes:3. WHERE - input

WHERE t.spelersnr = s.spelersnr;


Natural join in stapjes 4 where resultaat
Natural join in stapjes:4. WHERE - resultaat

SELECT ... FROM teams AS t, spelers AS s

WHERE t.spelersnr = s.spelersnr;


Natural join in stapjes 5 select resultaat
Natural join in stapjes:5. SELECT - resultaat

SELECT teamnr, naam as aanvoerder

FROM teams AS t, spelers AS s

WHERE t.spelersnr = s.spelersnr;


Select instructie where pseudo code
SELECT instructie:WHERE (pseudo-code)

WHERE-resultaat := [ ];

for each ROW in FROM-resultaat doif conditie=waar thenWHERE-resultaat :+ ROW;

endfor;


Select instructie where operatoren etc
SELECT instructie:WHERE (operatoren etc)

 • vergelijking: = < > <= >= <>

 • AND, OR, NOT

 • BETWEEN, IN, LIKE, NULL

 • IN met subquery

 • vergelijkingsoperator met subquery

 • ANY, ALL

 • EXISTS


Select instructie where voorbeelden
SELECT instructie:WHERE (voorbeelden)

 • WHEREGEB_DATUM > ‘1970-12-31’ ANDNOT NAAM = ‘Haas’;

 • WHERE GEB_DATUM BETWEEN ‘1960-1-1’ AND ‘1970-1-1’;

 • WHERE NAAM IN (‘Smit’,’Jansen’,’Zwart’);


Select instructie where in met subquery
SELECT instructie:WHERE (IN met subquery)

 • SELECT naam AS aanvoerderFROM spelersWHERE spelersnr IN (SELECT spelersnr FROM teams);


Select instructie where exists
SELECT instructie:WHERE (EXISTS)

 • SELECT naam AS aanvoerderFROM spelersWHERE EXISTS(SELECT * FROM teams WHERE spelersnr=spelers.spelersnr);


Select instructie where all
SELECT instructie:WHERE (ALL)

 • SELECT naam+’ is het oudst’ AS oudste, geb_datumFROM spelersWHERE geb_datum <= ALL(SELECT geb_datum FROM spelers);


Select instructie group by having
SELECT instructie:GROUP BY, HAVING

 • volgend hoorcollege:

  • SET functies (COUNT, SUM, MIN, MAX, AVG, STDEV)

  • GROUP BY, HAVING


Referentiele integriteit
Referentiele Integriteit

 • spelernsnr in beide tabellen moeten gesynchroniseerd blijven

foreign key

primary key


Referentiele integriteit refs aangeven bij create
Referentiele Integriteit :refs aangeven bij CREATE

 • CREATE TABLE teams(teamnr SMALLINT NOT NULL,spelersnr SMALLINT NOT NULL,divisie CHAR(6) NOT NULL,PRIMARY KEY (teamnr),FOREIGN KEY (spelersnr) REFERENCES spelers (spelersnr));


Referentiele integriteit refererende acties
Referentiele Integriteitrefererende acties

 • default (SOLID):

  • ON UPDATE RESTRICT

  • ON DELETE RESTRICT(dwz wijzigen/verwijderen van een spelersnr in de SPELERS tabel wordt tegengehouden als spelersnr in TEAMS voorkomt)


Referentiele integriteit refererende acties1
Referentiele Integriteitrefererende acties

 • alternatief 1:

  • ON UPDATE CASCADE

  • ON DELETE CASCADE(dwz update/delete van een spelersnr in de SPELERS tabel triggert automatischeen update/delete in TEAMS)

 • alternatief 2:

  • ON UPDATE SET NULL

  • ON DELETE SET NULL


Referentiele integriteit vragen
Referentiele Integriteitvragen

 • wat is de beste oplossing voor SPELERS en TEAMS?

  • ON UPDATE [restrict, cascade, set null]

  • ON DELETE [restrict, cascade, set null]

 • wat is de beste oplossing voor SPELERS en BOETES?

  • ON UPDATE [restrict, cascade, set null]

  • ON DELETE [restrict, cascade, set null]


Database ontwerp
Database Ontwerp

 • Wat is het?

 • Hoe doe je het?

 • Voorbeeld

 • Normaliseren (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)

 • Opdracht


Database ontwerp wat is het
Database ontwerp :Wat is het ?

 • het bepalen van de tabellen en hun kolommen die nodig zijn om bepaalde gegevens op te slaan (structuur)

 • logisch ontwerp (niet fysiek)

 • C. J. Date : ‘database design is still very much of an art, not a science’

 • gegevens integriteit


Database ontwerp hoe doe je het
Database ontwerp : Hoe doe je het?

 • ontwerpmethoden (zie [Kroenke]):

  • E/R (entity-relationship)

  • semantisch object model

 • controle:

  • normaliseren


Database ontwerp voorbeeld administratie van uitgeleende boeken 1
Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (1)

 • voor wie :

  • de eigenaar van de boeken

 • functie :

  • het geven van een actueel overzicht van alle uitgeleende boeken; bovendien per boek:

   • aan wie (het boek is uitgeleend)

   • sinds wanneer (het boek is uitgeleend)


Database ontwerp voorbeeld administratie van uitgeleende boeken 2
Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (2)

 • bedenk eerst hoe je het zonder ge-automatiseerd systeem zou doen!

?


Database ontwerp voorbeeld administratie van uitgeleende boeken 3
Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (3)

 • bedenk eerst hoe je het zonder ge-automatiseerd systeem zou doen!

  • schrift met 1 regel per uitgeleend boek(auteur, titel, lener_naam, lener_telnr, sinds)

 • vgl. database met 1 tabel:‘uitgeleende boeken’


Database ontwerp voorbeeld administratie van uitgeleende boeken 4
Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (4)

 • problemen:

  • wijzigen van telnr op meerdere plaatsen

  • bij terugbrengen boek ook telnr weg

 • hoe komt dit ?

  • afhankelijkheid : lener_naam -> lener_telnr

  • lener_naam is een determinant van lener_telnr


Database ontwerp voorbeeld administratie van uitgeleende boeken 5
Database ontwerp voorbeeld: administratie van uitgeleende boeken (5)

 • oplossing: 2 tabellen

  • schrift met uitgeleende boeken

  • adresboekje (of GSM telefoon): naam + telnr


Normalisatie 1nf first normal form
Normalisatie: 1NF (first normal form)

 • Definitie 1NF:Een tabel is in 1NF als voor elke waarde van die tabel elke rij precies 1 waarde voor elke attribuut heeftvoorbeeld: in de tabel leners heeft elke rij 1 naam en 1 telnr


Normalisatie 2nf
Normalisatie: 2NF

 • Definitie 2NF:(aanname: er is slechts 1 kandidaat sleutel die de primaire sleutel is)Een tabel is in 2NF als deze in 1NF is, en elk niet-sleutel attribuut (op de een of andere manier) afhankelijk is van de primaire sleutel
Normalisatie 3nf
Normalisatie: 3NF

 • Definitie 3NF:(aanname: er is slechts 1 kandidaat sleutel die de primaire sleutel is)Een tabel is in 3NF als deze in 2NF is, en elk niet-sleutel attribuut niet-transitief afhankelijk is van de primaire sleutel


Normalisatie 3nf1
Normalisatie: 3NF

PK

2NF

3NF


Normalisatie bcnf boyce codd normal form
Normalisatie: BCNF (Boyce/Codd Normal Form)

 • (informele) definitie:een tabel is in BCNF als de enige determinanten kandidaat-sleutels zijn(dwz alle afhankelijkheidspijlen beginnen bij kandidaat-sleutels)


Normalisatie bcnf boyce codd normal form1
Normalisatie: BCNF (Boyce/Codd Normal Form)


Normalisatie bcnf boyce codd normal form2
Normalisatie: BCNF (Boyce/Codd Normal Form)


Normalisatie conclusie
Normalisatie:conclusie

 • Wat zijn we eigenlijk aan het doen?

 • Normalisatie is een kwestie van gezond verstand!

 • De zojuist besproken methoden zijn ‘geformaliseerd’ gezond verstand!

 • Met wat ervaring weet je intuïtief wanneer tabellen BCNF zijn


Opdracht 5 minuten
Opdracht (5 minuten)

 • Breng in BCNF:


Opdracht1
Opdracht

 • Afhankelijkheden:


Opdracht oplossing bcnf
Opdrachtoplossing (BCNF)

 • aannames:

  • docentnaam is uniek, vaknaam is uniek

  • 1 vak wordt door 1 docent gegeven


Zelfstudie 2
Zelfstudie 2

 • hoofdstuk 1 t/m 9 en 17 uit [van der Lans] inclusief opgaven (niet allemaal)

 • doe de opgaven uitgedeeld op het college (zie ook create_art_lev_etc.sql om de tabellen aan te maken)


ad