آمریت فراه
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

آمریت فراه برشنا شرکت PowerPoint PPT Presentation


  • 125 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

آمریت فراه برشنا شرکت . 3)آمریت برق فراه برشنا شرکت که با استفاده از دیزل جنراتور ها فعالیت مینماید . تولید : 937208 کیلو وات فروش : 628396 کیلو وات مصارف داخلی دستگاه : 6 470 کیلووات ضایعات : 295876 – معادل 32 %

Download Presentation

آمریت فراه برشنا شرکت

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


آمریت فراه برشنا شرکت


3)آمریت برق فراه برشنا شرکت که با استفاده از دیزل جنراتور ها فعالیت مینماید .

تولید : 937208 کیلو وات

فروش : 628396 کیلو وات

مصارف داخلی دستگاه : 6470 کیلووات

ضایعات : 295876 – معادل 32 %

عواید فروش : 25121600 افغانی

عواید متفرقه : 994563 افغانی

عواید تحصیل شده : 21110832 افغانی

مجموع عواید تحصیل شده : 22105395 افغانی

مجموع مصارف : 22673678 افغانی

طلبات : 4010768 افغانی

تعداد مشتریان : 3071


جلوگیری از سرقت برق و پاین آوردن کاهش ضایعات


عکسی از شبکه های موجوده


دوپایه دیزل جنراتور500KVA از دفتر PRT به آمریت انتقال گردید


ترمیم دیزل جنراتور 500kva


جنراتور 500 kva ترمیم طلب


جنراتور یک میگاوات ترمیم طلب


  • جغل اندازی و صفا کاری داخل آمریت


مشکلات وپیشنهادات

اعمار بروج جدید برق در نواحی سوم، چهارم و پنجم شهر .

اعمار تعمیر اداری .

خریداری یک عراده مازدا و یک عراده کرین .

توسعه و تمدید شبکههای 20kvو 400 V.

یکپایه دیزل جنراتورجدید به ظرفیت 1mva .


تشکرازتوجه همه بزرگواران!


  • Login