آمریت فراه برشنا شرکت - PowerPoint PPT Presentation

آمریت فراه
Download
1 / 15

  • 136 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

آمریت فراه برشنا شرکت . 3)آمریت برق فراه برشنا شرکت که با استفاده از دیزل جنراتور ها فعالیت مینماید . تولید : 937208 کیلو وات فروش : 628396 کیلو وات مصارف داخلی دستگاه : 6 470 کیلووات ضایعات : 295876 – معادل 32 %

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

آمریت فراه برشنا شرکت

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


2931102

آمریت فراه برشنا شرکت


2931102

3)آمریت برق فراه برشنا شرکت که با استفاده از دیزل جنراتور ها فعالیت مینماید .

تولید : 937208 کیلو وات

فروش : 628396 کیلو وات

مصارف داخلی دستگاه : 6470 کیلووات

ضایعات : 295876 – معادل 32 %

عواید فروش : 25121600 افغانی

عواید متفرقه : 994563 افغانی

عواید تحصیل شده : 21110832 افغانی

مجموع عواید تحصیل شده : 22105395 افغانی

مجموع مصارف : 22673678 افغانی

طلبات : 4010768 افغانی

تعداد مشتریان : 3071


2931102

جلوگیری از سرقت برق و پاین آوردن کاهش ضایعات


2931102

عکسی از شبکه های موجوده


500kva prt

دوپایه دیزل جنراتور500KVA از دفتر PRT به آمریت انتقال گردید


500kva

ترمیم دیزل جنراتور 500kva


500 kva

جنراتور 500 kva ترمیم طلب


2931102

جنراتور یک میگاوات ترمیم طلب


2931102

  • جغل اندازی و صفا کاری داخل آمریت


2931102

مشکلات وپیشنهادات

اعمار بروج جدید برق در نواحی سوم، چهارم و پنجم شهر .

اعمار تعمیر اداری .

خریداری یک عراده مازدا و یک عراده کرین .

توسعه و تمدید شبکههای 20kvو 400 V.

یکپایه دیزل جنراتورجدید به ظرفیت 1mva .


2931102

تشکرازتوجه همه بزرگواران!


  • Login