slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Любко Дереш - сучасний український письменник

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Любко Дереш - сучасний український письменник - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Любко Дереш - сучасний український письменник. Презентація учителя Черкаської загальноосвітньої школи № 6 Лизуненко Наталії Миколаївни. Любко Дереш Пишу так , як мені цікаво. Любомир Мирославович Дереш. Народився 3 липня 1984 року в смт Пустомити Львівської області.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Любко Дереш - сучасний український письменник' - wade-mcintosh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Любко Дереш - сучасний український письменник
slide2

Презентація

учителя Черкаської загальноосвітньої

школи № 6

Лизуненко Наталії Миколаївни

.

slide3

ЛюбкоДереш

Пишутак, якменіцікаво

slide6
Любомир Мирославович Дереш

Народився 3 липня 1984 року в смтПустомити Львівської області.

Навчався у середнійшколі №2 м.

Пустомити, потімзакінчив

Львівськийфізико-математичнийліцейтаекономічнийфакультетЛьвівськогоуніверситету (спеціальність «Облік і аудит»).

slide7

Йоготвориперекладенікількомаєвропейськимимовами (німецька, польська, італійська, сербськатощо); роман «Культ» бувпредставленийнаЛейпцизькомукнижковомуярмарку2005року. У 2009роціроманДереша «Культ» виданофранцузькою у видавництві«Сток».

З листопада2007рокупланувавочолити[2]російськомовнийчасопис «Кофе с молоком», розрахованийнапоширення у вагонахзалізниці, але в 1-му номеріжурналу[3]головнимредакторомвказаноіншулюдину.

slide8

ЛюбкоДереш — одинізнайвідомішихсучаснихукраїнськихавторів. Головнігероїйоготворів — підліткитацікавіісторії з їхньогожиття.

Авторнамагаєтьсяправдивопоказатижиттягероїв, тому у творахвикористовуєрозповсюдженийсучаснийсленгталайливіслова. У деякихуривкахсюжетміститьмістичніелементи і враженняпідлітків, якіперебувалипідвпливомгалюциногеннихпрепаратів.

З 2008 рокуведепрограму«Книжковаполиця» нателеканалі КРТ.

Заразписьменникпрацюєнадновимроманом — «ЯкстатиБогом і незаплакати».

slide9
Книги
 • 2001-Культ
 • 2002 -Поклонінняящірці
 • 2005 -Архе
 • 2006 -Намір
 • 2007 -Трохипітьми
 • 2009 -Трициліндровийдвигунлюбові
 • 2011 -Якстатибогом і незаплакати?
 • 2007- ДивнідніГаніГрак
 • 2007- ЛюбкоДерешпроМиколуГоголя, МаркаТвена, НіколуТеслу, АльбертаЕйнштейна, СтівенаКінга
slide10
Поклоніння ящірці

РоманЛюбкаДереша “ Поклонінняящірці ”-виданий 2002 року.

Написанийраніше, ніж «Культ», алевийшовпіслянього. Перекладенийнімецькою.

Сюжет

Головнийгерой, щоприїхавнаканікули у маленькезахідноукраїнськемістечко, відверторозповідаєісторіюстосунків, котріпривелидовбивства. Комплекси, страхи, сексуальнібажання, приховане і явнесуперництво, музичніуподобання і стереотипимісцевої «моди» — усімотиви, актуальнідлясвітупідлітків, Дерешрозгортаєчерезаморальність, доякоїставитьсябезнадмірноїкритики. Деякі з героїв «другогоплану» у цьомуроманісталиповноціннимиперсонажамироману «Культ», а певнісюжетні «ходи» набулитамцікавогорозвитку.

slide11
Культ

Першийроманмолодогоавторавідразунабуврозголосусередчитацькоїаудиторії, а в деякихколах, немовбивиправдовуючисвоюназву, ставмайжекультовим. Напруженаінтрига, динамічнийсюжет, яскравіобрази, вишуканийгумор – осьскладовійогоуспіху. В тойжечас «Культ» ставсвоєріднимпідсумкомбільшостілітературнихпошуків 90-х роківминулогостоліття.

slide12
Архе

Семеростудентів-хіміків, якіпершимививелипропорційнийсклад «архе», закопійкизбуваютьнакнижковомуринкубіляФедоровапідручники, а навирученікоштизакуповуютьнечуванукількість «Нафтизину», сульфацилунатрію, 0,1% р-нуатропінутащекількавидівкрапель. Попередньозакалатавшиблизькоп\'ятдесятипорцій «плазми», вонизнищуютьусіхімічнірівняння у страху, щовідкриттявийдезамежіїхвузькогокола й «архе» піде «полюдях». Хімікипроголошуютьсебе «КЛАНОМ АРХЕ», вирішуютьзабарикадуватися в кімнаті й невпускатинікого, покинеспорожнятьсязапасиочнихкрапель. Упродовжчотирьохднівсемероархе-акцепторів у цілковитомузаціпенінніспоглядають «плазму».

slide13
Трициліндровий двигун любові

Трициліндровийдвигунлюбові є збіркоювибранихтворів, якінедрукувались в окремихвиданнях. Зібравшипідоднієюобкладинкоютворитрьохавторів, видавництвомалонаметіпоказатиширокійчитацькійаудиторіїдещонезвичнийракурстворчостіцихписьменників. Пропонованевидання, позасумнівом, маєексклюзивнийхарактер, оскільки в ньомувміщеноранні «армійські» оповіданняЮріяАндруховича, зібраноесеїстикуЛюбкаДерешатапредставлено «свіжу» прозуСергіяЖадана

slide14
Дивні дні Гані Грак

«ДивнідніГаніГрак» – книжка-несподіванкадлятих, хтозвикдокласичноїдитячоїпрози.

Автор, один з найпопулярнішихсучаснихукраїнськихписьменниківЛюбкоДереш, уникаєштампівнетільки в літературідлядорослих, а й дляшколярів. Ось і героїняцьоготворуГаннаГрак, учениця 4 класусередньоїшколиопиняєтьсянаграніреальноготапотойбічного. Що ж вонатампобачила і яківисновкизробила, читайте в ційнезвичайнійтазахопливійоповіді.

slide15
ПроМиколуГоголя, МаркаТвена, НіколуТеслу, АльбертаЕйнштейна, СтівенаКінга

ЛюбкоДерешзнайомитьчитачаізвсесвітньовідомимиособистостями, чиятворчістьтавинаходивикликализахоплення і подив.МиколаГоголь, класикукраїнськоїлітератури ХІХ ст.; МаркТвен, одинізосновоположниківамериканськоїлітератури, чиїтворизахоплюютьдітейнеодногопокоління; НіколаТесла, фізиктавинахідник у галузіелектрики; АльбертЕйнштейн, автортеоріївідносностітанобелівськийлауреат у галузіфізики, а такожСтівенКінґ, «корольжахів» сучасноїлітератури, – визначніпостаті, якіздивувалисвітсвоєюнезвичайністю.

Книгадлятих, хтопрагнезробитисвітяскравішим.

slide16
Трохи пітьми

Сюжетзав’язанийна «фестивалісамогубців», якиймаєвідбутися в Карпатах, десь в районіІванаКупала. Наньогоприїжджаютьшестеропотенційнихсамогубців, в кожного з якихсвоїпричинидлявчиненнясуїциду. Підчас «фестивалю» кожен з нихпереживесвоєріднепереродження і переосмислитьсвоєжиття, послідовноконтактуючи з потойбіччям. Любкоумілостворюєнеобхіднуатмосферунатлікарпатськихпейзажів. Сюжетпочерговофокусуєтьсянакожному з героїв, розкриваючиїхтаємниці і перипетії, якіпривелиїхнафестиваль. Всецеприправлене «фірмовим» дерешівськимстьобом, знанимще з часів «Культу». Тут і ”тернопільськімонархісти”, і „вар’яти з чату”, і „... щонайгірше -  панки з Шостки!”.

slide17

Протетакевірністьтематиці, у випадкуДереша, мабутьвсе-такинажаль, передбачаєвірність і типажамголовнихгероїв . Змінюютьсяситуації, ракурси, тло, алегероїзалишаютьсятісамі. І якщопридивитися, то у Гері, ЛорнітаАліку, можнавпізнатиБанзая, ДарцютаКорія з „Культу”. Такожможнадещозакинути і розвиткусюжету – герой, якийприсутній у книжці з першихсторінок, десьпісляполовинині з того, ні з сього, голиййде в горишукатиістину. Крапка. Більшевіннез’являється. І такще з кількомаперсонажами.

Які в „Культі” Дерешвмілонакручуєнапругу, готуєвсіхдокульмінації, алечитокульмінаціяпростонепомітна, читовонагубитьсядесь в процесіпрочитання.

slide18
Намір

Живсобіхлопець, нічимтакимособливимневиділявся. Окрімфеноменальноїпам‘яті. З цього і почалисявсіпроблеми. З цього й почалосяновежиття. Життя з паралельнимиспогадами й паралельнимисвітами...Проте, натлібезкінечногозанурювання у феноменальнупам‘ятьгероявідбуваєтьсядрама. Він (Петро) прагнедозаглиблення у нескінченнісвітихолодногокосмосутахочевзяти з собоюЇї (ГоцуДралу).

slide19

А ГоцаДралаздаєтьсязнайшларіднудушу у цьомуодинокомусвітітанехочевідпускатицюдушувідсебе. НехайПетромаритьсвоїмисвітами, нехайекспериментує. Лишеньзалишався б з нею. Протевінцьогонерозуміє, сутопочоловічомувпертий, віннамагаєтьсянетількипоринути у безоднюсвогомікрокосмутаще й ГоцуДралузабрати з собою. А щовона? Їїкоханнязанурюється у потікмарень, залишаючиГоцусаму в цьомубемежноодинокомусвіті і в вочевидьсмертьїїпідколесамитрамваювиглядаєзакономірною, принаймні, кармічнообумовленою. ВеличезнийплюсдляЛюбка, щовінзмігвідчутицейжіночийпогляд. Скількиневідомихдрам 21-го сторічча, скількижіночихслізбулопролитонадкоханими, щовирішилипромінятицейсвітнахимериінтропсихічнихреальностей. Скількиїхпішлотихкоханих, у світипсиходелічні, окультніташаманськіодинБогвідає.

slide20
Використані джерела

Форумнаsumno.com.

ЛюбкоДереш: "Я є патріотом-протекціоністом”.

City Life, №8 (25), серпень2006.

Підлітковийкульт (інтерв\'юЛюбкаДереша) // Українськийтиждень, №16 (129), 23.04.2010.

ЛюбкоДереш: Зараз у країнівідбуваєтьсяблаго і вищасправедливість // Українськаправда. Життя, 24.01.2011.

uk.wikipedia.org.