Marketing kommunik ci
Download
1 / 15

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ. A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak. A kommunikáció az információcsere folyamata , általában egy közös jelrendszer segítségével. A commmunicatio latin eredetű szó: közzététel t és teljesítés t jelent.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓ


A kommunikáció feljelentés továbbítása melyre választ várnak.

 • A kommunikáció az információcsere folyamata, általában egy közös jelrendszer segítségével.

 • A commmunicatiolatin eredetű szó: közzétételt és teljesítést jelent.

 • Mai értelemben: információcsere, közlés, tájékoztatás.


A kommunikáció jelentős arculatai a következők:

 • ötlet,- amelyet a cimzettnek kell továbbitani

 • kibocsájtó-felvevő/ címzett/befogadó - a kommunikáció legkevesebb két személy jelenlétét feltételezi:a kibocsátó-befogadó, nélkülük a kommunikációnak nincs értelme

 • szó-megértés


A kommunikációs folyamat elemei

 • a kibocsátó

 • az üzenet

 • a címzett/befogadó/ felvevő

 • a kommunikációs eszköz

 • a kommunikáció nyelve

 • a szövegkörnyezet

 • kódolás

 • dekódolás

 • zaj

 • feed-back/ visszacsatolás


A marketingkommunikáció folyamata

Kibocsátó

Kódolás

Üzenet

Dekódolás

Befogadó

ZAJ

Válasz

Visszacsatolás


a kibocsátó- a kommunikáció kezdeményezője aki kidolgozza az üzenetet, aki az üzenetet küldi

üzenet= kódolt információ - a kibocsátó által kodifikált információ fizikai formája, amely szavakból, képekből , szimbólumokból áll

a kommunikáció eszköze vagy kommunikációs csatorna - az üzenet útja a kibocsátó és befogadó között

a kommunikáció nyelve:

verbális (HALLÁS, IRÁS- SZAVAK)

nonverbális (LÁTÁS, SZAGLÁS, TAPINTÁS, ÉRZÉS

paraverbális (hangtulajdonságok,hangbeli jellemzők, hangbeli módositók, hangbeli különállók)


a címzett/befogadó/ felvevő - aki az üzenetet kapja

a szövegkörnyezet - minden kommunikációnak megvan a saját környezete.

kódolás - ajeleket, illetve a közleményt kódolása egy másik jelrendszerve

dekódolás - a kódolt közlemény (jelek) visszaalakítása

zaj -a közleményhez, jelhez keveredő, torzító, zavaró jel,

visszacsatolás(vagy feedback) - az a folyamat, amelynek során információs rendszerekben a kimeneti információt (vagy annak egy részét) visszajuttatják a bementi csatornán, így az módosítani (alapesetben javítani, optimalizálni) képes a későbbiekben az eredményeket. A visszacsatolás legfontosabb célja a rendszer dinamikus viselkedésének az ellenőrzése.


Kommunikációs szintek

személyek közti kommunikáció - megengedi a másikkal való párbeszédet. Segít hogy megkössünk, fenntartsunk, megszakítsunk emberi kapcsolatokat(barátok, kollégák, család, új ismerősök)

belső kommunikáció- intraperszonális- az egyén kommunikációja saját magával mikor a belső hangjára hallgat. Így megismeri meg magát és ítélkezik saját maga fölött. Kérdez és válaszolis. Gondolkodik, elemez tűkröz. Felértékeli a döntéseket. Ismételi a másoknak szánt üzeneteket.

csoporton belüli kommunikáció - a kisebb emberi csoportok között biztosítja az információcserét. Az egyén ezek keretén belül tölti le társadalmi és szakmai életének nagyobb részét. Megosztják ismereteiket, tapasztalataikat, megoldják a problémákat, új ötletek jelennek meg (osztály közösség, baráti kör)

nyilvános kommunikáció - egy három személynél nagyobb hallgatóság előtt tartott, bármilyen fajta szónoklat, előadás bemutató.

tömeg kommunikáció - amelyek által másokat informálunk vagy informálódunk, pánikba esünk, derülünk, mások által stresszelődünk a tömeg kommunikáción amelyek által másokat informálunk vagy informálódunk, pánikba esünk, derülünk, mások által stresszelődünk a tömeg kommunikáción


kommunikáció céljai

 • az üzenet helyes befogadása -az üzenet pontos felvétele

 • az üzenet helyes értelmezése,

 • az üzenet elfogadása

 • reakció kiváltása - egy magatartás vagy, hozzáállás változást váltson ki.


a kommunikáció szerepei

A szervezeten belüli kommunikáció lehet:

a közönséggel (nilvánossággal) való kommunikáció,

 • intézményes kommunikáció - szervezeti kommunikáció célja a szervezet arculatának ösztönzése más szervezetek felé.

 • belső kommunikáció;

  A marketing kommunikáció 2 féle:

 • kereskedelmi

 • korporációi


kommunikáció nyelvei

 • szóbeli – szavak segitségével

 • non verbális- mimika, testtartás, gesztusok

 • paraverbális/metanyelv - hangképző szervek által képzett nem kódolt kifejezések – szabályozó és ellenörző szerepe van a verbális kommunikációra.


a kommunikáció funkciójai

 • tájékoztatás

 • társaságozás

 • motiválás

 • párbeszéd

 • tanitás, képzés

 • vállalati kultúra ösztönzése

 • szórakoztatás

 • beilleszkedés


tájékoztatás–

az információhoz való hozzáférés biztositása,

a célkitűzések megvalósitását lehetővé tevő tevékenységek végrehajtásához szükséges információk továbbitása ,

döntések végrehajtásához szükséges információk továbbitása

a döntések továbbitása–

a döntések operatív kommunikálása ,

kedvező légkör teremtése,amely a felelősség vállalást elősegíti

a befogadó befolyásolása-

az alkalmazottakkal való párbeszéd szervezése, visszajelzést is biztosítva,

az alkalmazottak közti párbeszéd erősítése,

a képzelőerő és kreativitási erő fejlesztése


alkalmazottak képzése-

a szakmai továbbképzéshez és a szakmai fejlődéshez szükséges ismeretek továbbítása,

a szakmai gyakorláshoz szükséges készségek és képességek elsajátítása,

folyamatok megértésének és értelmezésének vizsgálata a problémák hatékony megoldása érdekében

alkalmazottak motiválása

mindazon információk közlése ,amelyek az alkalmazottak érdeklődését és a feladatokban való aktív részvételt megvalósítják ,a kiemelkedő teljesitmények eléréséhez ,

az alkalmazottak helyes megítélése ,

kedvező munkalégkör teremtése ,

önbizalom erősítése ,

az egyéni felelősség növelése


vállalati kultúra ösztönzése -

vállalati kultúra elemeinek közlése (normák, jelszavak),

az alkalmazottak,

kulturális látókörének bővítése,

képzelőerő és kreativitási erő fejlesztése,

etikai és esztétikai szükségletek erősítése

A kommunikáció alapja a tájékoztatás!


ad
 • Login