Temat 9 obrazy i multimedia
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Temat 9: Obrazy i multimedia PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Temat 9: Obrazy i multimedia.

Download Presentation

Temat 9: Obrazy i multimedia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Temat 9 obrazy i multimedia

Temat 9: Obrazy i multimedia


Temat 9 obrazy i multimedia

Grafika jest jednym z elementów nadających charakter stronie internetowej. Formaty plików graficznych, które powinny być stosowane na stronach, to JPEG, GIF lub PNG. Za wyświetlanie pojedynczego obrazu na stronie odpowiada znacznik img, który nie ma znacznika zamykającego:

<img src=”adres pliku graficznego” alt=”tekst alternatywny”>

Wyświetlany obraz pochodzi z pliku zewnętrznego, który występuje w zestawieniu ze stroną internetową. Atrybut src odpowiada za podanie ścieżki dostępu do pliku wraz z jego nazwą i rozszerzeniem. Atrybut alt umożliwia wyświetlenie tekstu alternatywnego, widocznego po najechaniu na obrazek.

Dodatkowymi atrybutami są width – szerokość oraz height – wysokość obrazka podane w pikselach lub procentach. Pozwalają one na modyfikację rozmiaru obrazka, jednak takie działanie jest niezalecane. Warto pamiętać, żeby obrazek wprowadzony na stronę miał już dostosowane rozmiary. Powoduje to zmniejszenie jego rozmiaru plikowego, a co za tym idzie – szybsze ładowanie się strony. Wprowadzenie obu atrybutów jest dobrym nawykiem, pomaga to w przypadku, gdy dany obrazek nie zostanie wczytany. Wówczas zajmuje on obszar określający jego wysokość i szerokość, a pozostałe elementy na stronie nie ulegną przemieszczeniu.


Temat 9 obrazy i multimedia

<p align=”center”>

<img src=”html.jpg” alt=”HTML” width=”195” height=”90”>

</p>

Umieszczając obrazek na stronie, decydujemy również, jak zostanie on ustawiony względem znajdującego się na stronie tekstu. Umożliwia to argument align umieszczony wewnątrz znacznika img. Może on przyjmować następujące wartości:

- left – obrazek ustawiony po lewej stronie względem tekstu

- right - obrazek ustawiony po prawej stronie względem tekstu

- top – tekst ustawiony przy górnej części obrazka

- middle - tekst ustawiony w środkowej części obrazka

- bottom - tekst ustawiony na dole obrazka (domyślnie)


Temat 9 obrazy i multimedia

Grafika na stronie, to nie tylko obrazki, to również tło strony. Tło strony można modyfikować na dwa sposoby. Oba polegają na wprowadzeniu dodatkowego atrybutu wewnątrz znacznika body. Pierwszy sposób pozwala na wprowadzenie tła w określonym kolorze za pomocą atrybutu bgcolor, który przyjmuje wartość nazwę wybranego koloru:

<body bgcolor=”yellow”>

<h2>

Tło strony w kolorze żółtym

</h2>

</body>


Temat 9 obrazy i multimedia

Drugi sposób pozwala na wprowadzenie tła obrazkowego za pomocą atrybutu background, który przyjmuje jako wartość ścieżkę dostępu do pliku graficznego wraz z jego nazwą i rozszerzeniem:

<body background=”tlo.jpg”>

<h2>

Tło obrazkowe strony

</h2>

</body>


Temat 9 obrazy i multimedia

Przeglądarka Internet Explorer wprowadziła dodatkowe rozszerzenie umożliwiające animację tekst. Znacznik <marquee> … </marquee> nie jest częścią języka HTML, ale rozpoznają go również przeglądarki. Znacznik ma do dyspozycji kilka atrybutów wpływających na animację:

- behavior – tryb przesuwania się tekstu na ekranie (scroll – tekst przesuwa się od prawej do lewej, slide – od prawej do lewej, a następnie odbija się i powraca, alternate – od prawej do lewej tylko raz, a później się zatrzymuje i pozostaje nieruchomy)

- bgcolor – kolor tła

- direction – kierunek przesuwania się tekstu (left – w lewo, right – w prawo, up – w górę, down – w dół)

- loop – liczba powtórzeń

- scrollamount – skok o wskazaną liczbę pikseli

- scrolldelay – opóźnienie tekstu, wartość podawana w milisekundach

Kolejnym rozszerzeniem Internet Explorer jest polecenie bgsound. Polecenie to pozwala na odtwarzanie dźwięku w tle strony, na której zostało wprowadzone. Znacznik bgsound wykorzystuje następujące atrybuty:

- src – ścieżka dostępu do pliku dźwiękowego wraz z nazwą i rozszerzeniem

- loop – liczba powtórzeń (infinite – nieskończoność)

- volume – poziom głośności (od -10000 do 0)

- balance – balans pomiędzy głośnikami (od -10000 do +10000)


Temat 9 obrazy i multimedia

Poleceniem związanym z umieszczaniem na stronie różnych plików multimedialnych niewchodzących w skład języka HTML, jest embed. Obsługuje ono takie formaty plików jak avi, mpeg, mp3, mid, wav, mov, asf, i inne. Jego zaletą jest współpraca z różnymi wtyczkami przeglądarek internetowych, co zwiększa pulę odtwarzanych przez nie plików.

Przykładowo umieszczając plik dźwiękowy voice.wma na stronie automatycznie pojawi się odtwarzacz multimedialny:

<embed src=”voice.wma”>


Temat 9 obrazy i multimedia

Ćwiczenie

Wykonaj stronę internetową (elektroniczną kartkę świąteczną) na podstawie poniższego rysunku. Obrazek, tło oraz treść życzeń możesz dobrać dowolnie, ale zachowaj układ elementów. Wprowadź jako tło dźwiękowe dowolną kolędę.


  • Login