Nh c n n n v ng m n c i s ng t c h i linh tr nh b y ca o n mhcg
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 17

Nhạc Nền : Nữ Vương Mân Côi Sáng Tác : Hải Linh Trình Bày : Ca Đoàn ĐMHCG PowerPoint PPT Presentation


  • 135 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Nữ Vương. Mân Côi. Nhạc Nền : Nữ Vương Mân Côi Sáng Tác : Hải Linh Trình Bày : Ca Đoàn ĐMHCG. Thực Hiện : Pet. PBH. Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi. Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng,.

Download Presentation

Nhạc Nền : Nữ Vương Mân Côi Sáng Tác : Hải Linh Trình Bày : Ca Đoàn ĐMHCG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nh c n n n v ng m n c i s ng t c h i linh tr nh b y ca o n mhcg

Nữ Vương

Mân Côi

Nhạc Nền : Nữ Vương Mân Côi

Sáng Tác : Hải Linh

Trình Bày : Ca Đoàn ĐMHCG

Thực Hiện : Pet. PBH


Ng y nay con n h t khen m ng m ch a thi n nh d ng ng nh m n c i mu n m u hoa th m t i

Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi.


L y m y u m n l ng nghe l i con h t nh p nh ng

Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng,

hòa với cung đàn xiết bao mừng vui.


I ma ri a ph c c no y chan h a l ng con y u m n c y tr ng thi t tha

Ôi Ma-ri-a! phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha.


Qua c n gian nan gi a ch n xa tr ng nguy bi n xin a h n con t i qu thanh nh n

Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.


M i l i m thi t tha n i xin con n ng ng m ph p m n c i t y

Mẹ ơi, lời Mẹ thiết tha nài xin. Con năng ngắm phép Mân Côi từ đây.


N y con th nh t m m n y u c y tin ca rao ph p th nh m n c i h ng ng y

Này con thành tâm mến yêu cậy tin. Ca rao phép thánh Mân Côi hằng ngày.


Nh c n n n v ng m n c i

Nữ Vương

Mân Côi

Nhạc Nền : Nữ Vương Mân Côi

Sáng Tác : Hải Linh

Trình Bày : Ca Đoàn ĐMHCG

Thực Hiện : Pet. PBH


Ng y nay con n h t khen m ng m ch a thi n nh d ng ng nh m n c i mu n m u hoa th m t i1

Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ ChúaThiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi.


L y m y u m n l ng nghe l i con h t nh p nh ng h a v i cung n xi t bao m ng vui

Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui.


I ma ri a ph c c no y chan h a l ng con y u m n c y tr ng thi t tha1

Ôi Ma-ri-a! phúc đức no đầy chan hòa. Lòng con yêu mến cậy trông thiết tha.


Qua c n gian nan gi a ch n xa tr ng nguy bi n xin a h n con t i qu thanh nh n1

Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến. Xin đưa hồn con tới quê thanh nhàn.


Ng y m o n con h t t m n i van m a h i th nh qua c n l m than

Ngày đêm đoàn con hết tâm nài van. Mẹ đưa Hội Thánh qua cơn lầm than.


M i m th ng gi o h i vi t nam gi tay c u v t xu ng n y tr n

Mẹ ơi, Mẹ thương Giáo Hội Việt Nam. Giơ tay cứu vớt xuống ơn đầy tràn.


Ng y nay con n h t khen m ng m ch a thi n nh d ng ng nh m n c i mu n m u hoa th m t i2

Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Ðình, dâng ngành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi.


L y m y u m n l ng nghe l i con h t nh p nh ng h a v i cung n xi t bao m ng vui1

Lạy Mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui.


Nh c n n n v ng m n c i1

Nữ Vương

Mân Côi

Nhạc Nền : Nữ Vương Mân Côi

Sáng Tác : Hải Linh

Trình Bày : Ca Đoàn ĐMHCG

Thực Hiện : Pet. PBH


  • Login