F rstehj lp til b rn

F rstehj lp til b rn PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

7. April 2005. Michael FuglholtB

Download Presentation

F rstehj lp til b rn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Førstehjælp til børn/unge med psykiske problemer Praktiserende Børne- og Ungdomspsykiater Michael Fuglholt

2. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Symptomer Ændringer: Angst Depression Adfærd Spisemønster Søvnvaner

3. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Vigtige markører Er der sket ændringer? Hjemme I skolen I forhold til kammerater I søvnmønster I appetit

4. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Hvilken ændring? I skolen Hjemme Kammeratrelationer Barnets svar På en skala fra 1-10 De voksnes svar

5. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Husk at børn har andre begreber at der opstår nye betydninger af kendte ord at en væsentlig ændring har en årsag at større forandringer kan være bekymrende selvom det sker ”indenfor det normale”

6. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Tryghed Det er vigtigt, at barnet føler sig set/accepteret, så det bliver trygt nok Til at give oplysninger Tal at modtage hjælp Det er krænkende at få at vide, at man ikke har grund til at føle, det man føler

7. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Diagnoser forbeholdt barnealderen Specifikke udviklingsforstyrrelser af tale og sprog Indlæringsvanskeligheder Hyppig comorbiditet Generelle udviklingsforstyrrelser Hyperkinetiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelser Angst og følelsesmæssige forstyrrelser Social funktionsforstyrrelse Tics

8. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD/DAMP Rammer 1-3 % - flest drenge Et problem i forhold til at styre sin opmærksomhed En meget genetisk bestemt egenskab Joseph Biedermann Optræder med/uden hyperaktivitet Stor comorbiditet Især motoriske vanskeligheder og indlæringsvanskeligheder = DAMP

9. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD Diagnosen Gennem mindst 6 mdr. Opmærksomhedsforstyrrelse Kan ikke fæstne opmærksomheden Kan ikke fastholde opmærksomheden Lader sig distrahere af udefra og indefra kommende stimuli

10. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD Diagnosen Gennem mindst 6 mdr. Overaktivitet Urolig Farer omkring Forlader sin plads

11. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD Diagnosen Gennem mindst 6 mdr. Impulsivitet Svarer, inden spørgsmålet er til ende Kan ikke vente på tur Afbryder Kommenterer alt uden situationsfornemmelse

12. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD Symptomer Ikke alle er omkringfarende 20 % uopmærksom type 20 % hyperkinetisk type 60 % blandet type De stille kan ofte skjule deres vanskeligheder Og de debuterer ofte med helt andre uspecifikke symptomer

13. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD Behandling Pædagogik – lære at leve med sit handikap Centralstimulerende medicin Det eneste effektive ved hyperkinesi Afhjælpe comorbiditet Specialundervisning Støttepædagog Bofællesskab

14. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater ADHD Prognose 60-70 % har også problemer i voksenalderen Meget hyppigt psykisk sygelighed misbrug Meget hyppigt sociale vanskeligheder Brudte forhold Kriminalitet Hyppigt forældre til DAMP-børn

15. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD DIAGNOSE 1 Rammer 1-2 % Gennem mindst 2 uger: Obsessioner eller kompulsioner Erkendes som egne tanker eller tilskyndelser Tilbagevendende - ubehagelige - erkendes som overdrevne eller urimelige Søges afvist eller modstået.

16. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD DIAGNOSE 2 Tvangstankerne eller handlingerne er ikke lystbetonede Medfører lidelse eller påvirker dagliglivfunktioner Ikke følge af anden psykisk lidelse Jo yngre barnet er, jo sværere kan det have ved at tage afstand fra tankerne

17. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD ved børn og unge Tvangstanker: påtrængende tanker, jeg-fremmede, opfattes som ens egen tankeprodukt. Oftest absurde eller ulogiske Tvangshandlinger: handlinger som personen føler en uimodståelig trang til at udføre, selvom de kan opfattes som absurde eller upassende. Ofte forbundet med en (tvangs)tanke. Handlingen skal på magisk vis ophæve tanken.

18. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD SYMPTOMER Tvangstanker vedrørende ses hos Snavs og smitte 40% At noget frygteligt sker 20% Sygdom 20% Død 20% At ting skal være symmetriske 15% Sex 10% Religiøse tanker 10% Angst for at forvolde skade 8% (Kilde Per Hove Thomsen/Anne Mette Skovgaard 1999)

19. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD SYMPTOMER Tvangshandlinger ses hos Vaskeritualer 50% Tjekking 40% Gentagelsesritualer 40% Ordne/arrangere alting symmetrisk eller på en bestemt måde 30% Andre ritualer 25% Tællen 20% (Kilde Per Hove Thomsen/Anne Mette Skovgaard 1999)

20. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater KOMORBIDITET VED OCD 20-73% DEPRESSION 33-50% ANGST OP TIL 60% TICS 10-40% ANOREKSI INDLÆRINGSVANSKELIG-HEDER %? DAMP %?

21. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD Behandling Kognitiv psykoterapi Medicin SSRI

22. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater OCD Prognose 25 % symptomfrie 25 % episodisk OCD 25 % subklinisk OCD 25 % kronisk OCD (Per Hove Thomsen 1994)

23. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater SCREENINGSSPØRGSMÅL Er der tanker som bliver ved med at genere dig og som du gerne vil af med, men som du ikke kan komme af med? Vasker du dig ofte (unødvendigt)? Tjekker du ofte ting? Er du optaget af linier eller symmetri?

24. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater DEPRESSION Kernesymptomer: Nedtrykthed Nedsat lyst/interesse Nedsat energi eller træthed Rammer 0,1-1,5 % børn 2 – 5 % unge Ledsagesymptomer: Nedsat selvtillid/ følelse Selvbebrejdelse eller skyldfølelse Tanker om død eller selvmord Tænke- eller koncentrations-besvær Agitation eller hæmning Søvnforstyrrelser Appetit- eller vægtændring

25. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater DEPRESSION VED BØRN OG UNGE Sammenlignet med voksne: Sjældnere psykomotorisk hæmning Hyppigere humørsvingninger Tristheden ofte mindre udtalt - hyppigere ses irritabilitet – især hos de yngste Oftere psykosomatiske symptomer Oftere adfærdsproblemer Børn kan debutere med mavesmerter eller hovedpine Unge kan debutere med selvmordsforsøg/ tanker.

26. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater DEPRESSION VED BØRN OG UNGE Faresignaler hos børn: Uforklaret hoved- og mavepine Separationsangst og andre former for nyopstået angst Irritabilitet/vredesudbrud (ofte underliggende tristhed) Pludselig tilbagegang i skolen Lavt selvværd

27. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater DEPRESSION VED BØRN OG UNGE Faresignaler hos unge: Irritabilitet (ofte underliggende tristhed) Adfærdsproblemer (pjækkeri, tyveri, slagsmålstendens) Misbrug af alkohol eller stoffer Ændret søvnmønster Appetit- eller vægtændringer Glædesløshed Isolation fra kammerater

28. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Depression Behandling Psykoterapi Kognitiv Familiedynamisk Social intervention ”Sygemelding” Medicin SSRI andre

29. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Tourettes Syndrom Symptomer Kombinerede motoriske og vokale tic Rammer 0,05-1,5 % Først motoriske tics i 7-10 års alderen Senere også vokale tics Ikke nødvendigvis samtidig Tics kan være ganske komplicerede og kulminerer ofte i 15 års alderen

30. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Tourettes Syndrom forløb Stor arvelig faktor 80 % er drenge Meget comorbiditet ADHD OCD Empati-problemer

31. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Tourettes Syndrom Behandling Kognitiv adfærdsterapi Handikapforståelse Evt. antipsykotika 50 får et godartet forløb

32. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Angsttilstande Abnorm separationsangst – frygt for adskillelse med usædvanlig sværhedsgrad og påvirkning af social funktion Social angsttilstand – angst for at tale, hvor mange mennesker er tilstede, undgåelsesadfærd Fobisk angsttilstand – en bestemt ting eller situation frygtes f.eks. Elevatorer

33. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Angsttilstande Generaliseret angsttilstand – overdreven ængstelse og bekymring på flere områder i en sådan grad, at det handicapper barnet. Færre autonome reaktioner end hos voksne. Ofte også somatiske klager (hoved-/mavepine) Panikangst – som hos voksne. Anfald af panikangst med mange autonome reaktioner (hjertebanken, kvalme, svimmelhed, øget svedtendens), efterhånden ”angst for angsten”

34. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Hyppigheder Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Infantil autisme 0,1 % Aspergers syndrom 0,3 % ADHD/DAMP 1-3 % Tilknytnings- og adfærdsforstyr. 5-15 %

35. 7. April 2005 Michael Fuglholt Børne- og ungdomspsykiater Hyppigheder 2 OCD 1-2 % Depression 1-5 % Emotionelle forstyrrelser 2-8 % Psykotiske tilstande 0,5-1 % Personlighedsforstyrrelser ca. 10 % Tourettes syndrom/tics 0,05-1,5 %

  • Login