slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008 - PowerPoint PPT Presentation


  • 121 Views
  • Uploaded on

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008. Liczba ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 / wg prognozy GUS /. Spadek [-] liczby ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM WROCŁAW - styczeń 2008' - vondra


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

WROCŁAW - styczeń 2008

slide2

Liczba ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat

w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 /wg prognozy GUS/

slide3

Spadek [-] liczby ludności w wieku 15-19 lat oraz 20-24 lat

w województwie dolnośląskim w latach 2004 – 2010 /wg prognozy GUS/

migracje zagraniczne ludno ci w wojew dztwie dolno l skim na pobyt sta y w latach 2005 2006
Migracje zagraniczne ludności w województwie dolnośląskim na pobyt staływ latach 2005 - 2006
migracje wewn trzne ludno ci w wojew dztwie dolno l skim w latach 2003 2006
Migracje wewnętrzne ludności w województwie dolnośląskimw latach 2003 - 2006

Źródło: „Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie dolnośląskim w latach 2005 – 2006”

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Wrocław 2007

slide6
Liczba bezrobotnej młodzieży zarejestrowanej w powiatowych urzędach pracyw województwie dolnośląskim w latach 2000 - 2007
slide7

Udział młodzieży w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych

w woj. dolnośląskim w latach 2000 – 2007 /w %/

slide8

Wzrost, spadek [-] liczby bezrobotnej młodzieży na tle spadku liczby bezrobotnych ogółem

w województwie dolnośląskim w latach 2001 – 2007.

slide9

Porównanie skali spadku liczby bezrobotnej młodzieży oraz liczby bezrobotnych ogółem na Dolnym Śląsku od momentu akcesji do Unii Europejskiej.

slide11
Udział młodzieży w ogólnej liczbie napływu i odpływu bezrobotnychw województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.
slide12

Liczba bezrobotnej młodzieży, która podjęła pracęw województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

slide13

Powiaty o najwyższym odsetku młodzieży do 25 roku życia

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku/stan na koniec grudnia 2007 roku/

slide14

Powiaty o najniższym odsetku młodzieży do 25 roku życia

w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na Dolnym Śląsku/stan na koniec grudnia 2007 roku/

slide15
Udział bezrobotnych w wieku 18 – 24 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju i na Dolnym Śląsku w latach 1999 - 2007
slide16

Liczba bezrobotnej młodzieży będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracyw województwie dolnośląskim według stanu na koniec grudnia 2007 roku.

slide17

Stopa bezrobocia wśród młodzieży w wieku 15 – 24 lat

w województwie dolnośląskim /wg metody BAEL/

slide18

Zawody i specjalności w województwie dolnośląskim według największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych – pozostających w ewidencji do 12 miesięcy od ukończenia nauki /stan na 30 czerwca 2007 roku/

slide19

Liczba bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy

na tle liczby bezrobotnych ogółem w województwie dolnośląskim w latach 2000 – 2007.

slide20

Odsetek bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w województwie dolnośląskim

w latach 2000 – 2007.

slide21

Aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży

w województwie dolnośląskim według programów rynku pracy

w latach 2006 - 2007

slide22

Powiaty o największej liczbie bezrobotnej młodzieży objętej subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

slide23

Powiaty o największym udziale młodzieży w ogólnej liczbie bezrobotnych objętych subsydiowanymi programami rynku pracy w 2007 roku.

ad