มาตรฐานการเรียนรู้ 12 มาตรฐาน
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

มาตรฐานการเรียนรู้ 12 มาตรฐาน PowerPoint PPT Presentation


  • 87 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

มาตรฐานการเรียนรู้ 12 มาตรฐาน. โดยจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม). กิจกรรมสร้างสรรค์. กิจกรรมเสรี. กิจกรรมกลางแจ้ง. กิจกรรมเกมการศึกษา. โครงการประชุมผู้ปกครอง โครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ. โครงการที่สำคัญ.

Download Presentation

มาตรฐานการเรียนรู้ 12 มาตรฐาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


มาตรฐานการเรียนรู้ 12 มาตรฐาน

โดยจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม


กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ


กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ในวงกลม)


กิจกรรมสร้างสรรค์


กิจกรรมเสรี


กิจกรรมกลางแจ้ง


กิจกรรมเกมการศึกษา


โครงการประชุมผู้ปกครอง

โครงการวันพ่อแห่งชาติ

โครงการวันแม่แห่งชาติ

โครงการที่สำคัญ


โครงการมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย


สวัสดีค่ะ


  • Login