DANI BH FINANCIJA
Download
1 / 22

RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

DANI BH FINANCIJA BANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008. „FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA “ RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST FEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda. RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST' - vladimir-carter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

DANI BH FINANCIJABANJA LUKA, 8. i 9. SVIBANJ 2008.„FINANCIJSKA STABILNOST-STVARNOST ILI ILUZIJA“RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOSTFEDERALNI MINISTAR FINANCIJA Vjekoslav Bevanda


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Rast BDP Federacije BiH u 2007. godini bio je za 14,9% veći u odnosu na 2006. godinu, te planirani rast od 8% u 2008. godini.

 • Gospodarski rast u narednom srednjoročnom razdoblju - planiran je pozitivan trend što će se odraziti na daljnji rast BDP-a, u prosjeku od 7% godišnje

  Javni rashodi u:

 • 2006. godini su bili na razini od 1.139,6 mil. KMili 9,4% u odnosu na BDP Federacije BiH, u

 • 2007. godini na razini od 1.586,3 mil. KM (krajnji usvojeni rebalans proračuna) ili 11,4% u odnosu na BDP

 • 2008. godini javni rashodi su planirani u iznosu od 1.757,6 mil.KM ili 11,7% BDP-a Federacije BiH.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Ukupni javni rashodi proračuna Vlade Federacije BiH u razdoblju od tri godine, tj. od 2006. do 2008 g. zabilježili su rast od 54,3%

 • Rast javnih rashoda u 2007.u odnosu na 2006. godinu iznosio je 447,3 mil. KM ili 39,2%

 • Daljnji trend povećanja javnih rashoda se nastavio i u 2008., tako da u odnosu na 2006.godinu iznosi 618,7 mil.KM ili 171,4 mil.KM, odnosno za 11% više nego u 2007.god.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

Zbirni pregled rashoda po godinama – proračun Federacije BiH


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Do sredine 2000. sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu pomoć u FBiH je prosječno iznosila oko 2% BDP-a

 • U posljednje tri godine potrošnja za socijalnu pomoć je eksponencijalno porasla nakon uvođenja novih kategorija korisnika, prvenstveno proširivanje kriterija podobnosti za određene naknade

 • Rashodi socijalnog sektora u 2008. u odnosu na 2006. godinu porasli su za 274 mil. KM.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

Socijalna izdvajanja iz proračuna Federacije BIH u od 2006. do 2008.g.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Najveći razlog porasta izdataka u socijalnom sektoru leži u izmjenama i dopunama zakona koji reguliraju ovu oblast.i

 • Najveće promjene se odnose na tekuće transfere koji su u nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a posljedica su usvajanja:

  • Zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji,

  • Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom

  • Uredbi Vlade Federacije BiH za subvencije demobiliziranim braniteljima pod povoljnim uvjetima

 • Došlo jedo rasta od 51,7% u 2007.g. u odnosu na 2006.god.,a trend rasta nastavio se i u 2008.god. gdje je došlo do ponovnog porasta od 10%.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN, DILEMA ILI NEOPHODNOST

Najveće promjene u socijalnim davanjima iz proračuna Vlade Federacije BiH


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Naknade socijalne pomoći dominantno su zasnovane na pravu, a ne na potrebama i samo dio njih ovisi o imovinskom cenzusu i ciljane su na siromaštvo

 • Kao posljedica toga ne uspijeva se osigurati dovoljna pomoć za najugroženije članove društva i imaju zanemariv utjecaj na siromaštvo

 • Sheme socijalne zaštite u FBiH dovode do destimulacije i poremećaja koji se osjećaju u mnogim oblastima ekonomije, posebno na tržištu rada.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Beneficije koje se usmjeravaju prema sustavu socijalne zaštite i koje bi se trebale fokusirati na najugroženije kategorije stanovništva trebale bi se nastaviti kroz:

  • Kontinuirano poduzimanje revizije trenutnih korisnika socijalne pomoći,

  • Definiranje minimuma socijalnih prava u FBiH,

  • Investiranje u razvoj lokalnih servisa socijalne zaštite i obrazovanje osoblja,

  • Redovna istraživanja proračuna kućanstava i procjenu životnog standarda; prikupljanje pouzdanih podataka za kreiranje i planiranje socijalnih politika u F BiH kao složenog fiskalnog sustava, te usuglašavanje sa socijalnom politikom na državnoj razini,

  • Osiguranje boljeg utvrđivanja kategorija siromašnih kroz socijalne programe,

  • Razvijanje pristupa socijalnog investiranja u okviru socijalne zaštite u cilju uključivanja osoba s posebnim potrebama u radne aktivnosti i tržište rada.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Rješenje smanjenja socijalnih davanja iz proračuna Federacije BiH vidimo kroz:

  • Aktiviranje Razvojne banke FBiH

  • Uspostavljanje Centralne baze podataka po osnovi svih socijalnih davanja za koje se pretpostavlja da bi donijelo uštede proračunu Federacije BiH najmanje 30% u odnosu na ukupnu socijalnu potrošnju planiranu u proračunu .


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Sektor ekonomskih aktivnosti proračuna Federacije BiH


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Stopa rasta industrijske proizvodnje u Federaciji BiH u 2006. je iznosila 10,4%, a u 2007. godini je iznosila 8,5%.

 • Ukupna razmjena roba i usluga u Federaciji BiH za 2006. godinu iznosila je 16,6 milijardi KM što predstavlja povećanje od 10,6% u odnosu na prethodnu godinu

 • Uvoz roba i usluga u 2006. godini iznosio je 11,4 milijardi KM

 • Deficit tekućeg računa iznosi 6,2 milijarde KM čime je zabilježena pokrivenost uvoza izvozom od 22,1%.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Privatizacija poduzeća u Federaciji BiH do sada nije ispunila očekivanja i nije polučila očekivane rezultate

 • U razdoblju 2008-2011. godine će se sistematski raditi na zakonskoj regulativi koja će imati za cilj djelotvorno uređivanje oblasti rada, zapošljavanja i smanjenja rada na crno kao i povećanja mobilnosti radne snage


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Investicijska ulaganja iz proračuna F BiH u razdoblju od 2006. do 2008.god.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN- DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Rješavanjem fiskalnih pritisaka zahtijevalo bi da vlade u Federaciji BiH pažljivo prihvate kompromise između međusobno konkurentnih prioriteta za ograničavanje nove potrošnje, uz istovremeno implementiranje odlučnih mjera s ciljem kontroliranja postojeće potrošnje

 • Dogovor o takvim mjerama bit će nadopunjen izgradnjom kapaciteta za određivanje, koordinaciju i implementaciju fiskalne politike

 • To podrazumijeva da će Vlada Federacije BiH utvrditi Fiskalno vijeće na nivou Federacije koje će biti sastavljeno u prvom redu od kantonalnih ministara financija, tri direktora izvanproračunskih fondova, direktora Federalne direkcije za ceste i Federalnog ministra financija.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Za potpuniju fiskalnu održivost zahtijevat će se analiza budućih fiskalnih pritisaka, kao i potreba smanjenja vladine potrošnje , u odnosu na BDP

 • Fiskalni pritisci koji se očekuju u narednom razdoblju uključuju potrebu formalizacije izmirenja velike razine domaćih potraživanja, jačanja institucija državne vlade i rješavanje pitanja restitucije imovine.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNIPRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • U cilju održanja i jačanja fiskalne održivosti i makroekonomske stabilnosti, a da bi se smanjile visoke razine deficita tekućeg računa, nezaposlenosti, siromaštva i sive ekonomije, rješavanje pitanja unutarnjeg duga, Vlada Federacije BiH dodatno radi na:

  • ostvarenju i jačanju fiskalne koordinacije (Fiskalno vijeće BiH) i sustavu izvješćivanja konsolidiranih podataka o fiskalnom izvršenju sektora javnih financija u Federaciji BiH

  • usvajanju sveobuhvatne strategije za izmirenje ukupnog unutarnjeg duga (koji ima izravan utjecaj na kreditni rejting) i osigurati sredstva za isplatu istih

  • potrebi raspodjele proračuna s prioritetnim politikama, uzimajući u obzir srednjoročnu razvojnu strategiju BiH


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • Programu javnih investicija, Strategiji integriranja BiH u Europsku uniju, te ostale postojeće i planirane razvojne dokumente na svim razinama vlasti u Federaciji BiH

 • stvaranju uvjeta za veća kapitalna ulaganja financirana iz proračuna, pogotovo uslijed opadajuće donatorske pomoći I

 • na održanju fiskalnog suficita na razini projekcije koju će utvrditi Fiskalno vijeće BiH, odnosno Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP), u cilju očuvanja fiskalne održivosti i fiskalne discipline, a radi održanja makroekonomske stabilnosti u Federaciji BiH.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

 • I pored očekivanog rasta BDP-a u Federaciji BiH prisutni su i rizici vezani za fiskalnu održivost i makroekonomsku stabilnost. Prisutni rizici se mogu sagledati i rješavati kroz:

  • Racionalizaciju sustava socijalnih izdvajanja (kroz uspostavljanje održivog fonda za financiranje prava boračke populacije);

  • Uspostavljanje načela preraspodjele prihoda od neizravnog oporezivanja;

  • Povećanje domaćeg izdvajanja u financiranju javnih investicija;

  • Rast potrošnje u prioritetnim područjima vezati za uštede u niže prioritetnim područjima.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Zaključak:

 • Do sredine 2000. godine sveukupna godišnja potrošnja na socijalnu pomoć u Federaciji BiH prosječno je iznosila oko 2% BDP-a

 • U 2006. 2007. i 2008. godini došlo je do eksponencijalnog rasta potrošnje na socijalnu pomoć u Federaciji BiH

 • Projekcijom proračuna za 2008. godinu očekuje se i ukazuje na daljnji rast naknada za socijalnu pomoć. Naglašavamo, ako se prijedlozi izmjena i dopuna postojecih zakona u cijelosti provedu, nastavitt će se sadaljim rastom do razine od 21,8%.


RAZVOJNI ILI SOCIJALNI PRORAČUN - DILEMA ILI NEOPHODNOST

Zaključak:

 • Proračun Federacije BiH ima primarni socijalni karakter i ako se nastavi s daljnjim pritiskom na ograničene resurse i njihovu raspodjelu na sve veća socijalna davanja, proračun Federacije BiH gubi svoju funkciju i jednostavno se pretvara u socijalni fond.


ad