Praktyczne aspekty zarz dzania przedsi biorczo ci akademick w szkole wy szej
Download
1 / 40

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ W SZKOLE WYŻSZEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ W SZKOLE WYŻSZEJ. PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OPOLE, kwiecień, 2009. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (1). POSTAWY INNOWACYJNE, KREATYWNE I PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ W SZKOLE WYŻSZEJ' - vlad


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Praktyczne aspekty zarz dzania przedsi biorczo ci akademick w szkole wy szej

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ AKADEMICKĄ W SZKOLE WYŻSZEJ

PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OPOLE, kwiecień, 2009


Przedsi biorczo akademicka 1
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (1)

 • POSTAWY INNOWACYJNE, KREATYWNE I PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW/DOKTORANTÓW

 • POSTAWY INNOWACYJNE I PRZEDSIĘBIORCZE PRACOWNIKÓW UCZELNI

  • NAUCZYCIELE

  • POZOSTALI PRACOWNICY UCZELNI


Przedsi biorczo akademicka 2
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (2)

 • PODSTAWOWA WIEDZA DOT.

  • INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  • EKONOMII I RYNKU

  • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  • GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY


Przedsi biorczo akademicka 3
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (3)

 • KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH

  • PATENTY, UMOWY LICENCYJNO-WDROŻENIOWE

  • KONTRAKTY BADAWCZE

  • ZLECONE PRACE UMOWNE

  • RECENZJE, ANALIZY

  • DOSTĘP DO SPECJALISTYCZNYCH USŁUG (APARATURA BADAWCZA)


Przedsi biorczo akademicka 4
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (4)

 • KOMERCJALIZACJA USŁUG DYDAKTYCZNYCH

  • STUDIA NIESTACJONARNE

  • STUDIA PODYPLOMOWE

  • SZKOLENIA/KURSY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

  • BAZY DANYCH I ZASOBY BIBLIOTECZNE


Przedsi biorczo akademicka 5
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA (5)

 • PREINKUBACJA/INKUBACJA FIRM ODPRYSKOWYCH (SPIN OFF, SPIN OUT)

  • STUDENCI/DOKTORANCI

  • PRACOWNICY


Edukacja dla przedsi biorczo ci na uam 2007 2008 1
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UAM (2007/2008) (1)

 • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  (WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, WYDZIAŁ CHEMII, WYDZIAŁ FIZYKI, WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA, WYDZIAŁ HISTORYCZNY)

 • TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI

  (WYDZIAŁ CHEMII)

 • WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA MAŁYMI FIRMAMI

  (WYDZIAŁ CHEMII)

 • PODSTAWY MIKRO I MAKROEKONOMII

  (WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI)


Edukacja dla przedsi biorczo ci na uam 2007 2008 2
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UAM (2007/2008) (2)

 • KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  (WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH)

 • UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE W PRACY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA

  (WYDZIAŁ FIZYKI)

 • MAKROEKONOMIA

  MIKROEKONOMIA

  REGIONALNA POLITYKA INNOWACYJNA

  TEORIA LOKALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  (WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH)


Edukacja dla przedsi biorczo ci na uam 2007 2008 3
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA UAM (2007/2008) (3)

 • WYKŁADY I SZKOLENIA ORGANIZOWANE PRZEZ UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII ORAZ CENTRUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

  • OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  • TRANSFER TECHNOLOGII I INNOWACJI

  • KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH


Elementy zarz dzania edukacj dla przedsi biorczo ci
ELEMENTY ZARZĄDZANIA EDUKACJĄ DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW

 • SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

 • OFERTA PROGRAMOWA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

 • POSZUKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH


Edukacja dla przedsi biorczo ci nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 1
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWE INICJATYWY NA UAM(2008/2009, 2009/2010) (1)

 • PROJEKT „INQBACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W WIELKOPOLSCE” – STUDENCI/DOKTORANCI (FUAM, PO KL, DZIAŁANIE 8.2)

  • MOBILNE PUNKTY INFORMACYJNE

  • MATERIAŁY PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

  • „PIERWSZY KROK WE WŁASNY BIZNES” (PILOTAŻ, 15+30 GODZ., WYDZ. CHEMII, WYDZ. NAUK GEOGRAFICZNYCH I GEOLOGICZNYCH, WYDZ. NAUK POLITYCZNYCH I DZIENNIKARSTWA, WYDZ. STUDIÓW EDUKACYJNYCH)

  • SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW


Edukacja dla przedsi biorczo ci nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 2
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (2)

 • LABORATORIA JĘZYKOWE DLA STUDENTÓW

 • WYKŁADY DLA DOKTORANTÓW (WŁ. INTELEKTUALNA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA)

 • SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW (PROJEKT SEIPA – „SIEĆ EDUKACYJNA INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ”)


Edukacja dla przedsi biorczo ci nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 3
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NOWE INICJATYWY NA UAM(2008/2009, 2009/2010) (3)

 • PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW – NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

  • STUDIA PODYPLOMOWE (PO KL, DZIAŁANIE 4.2)

   • ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

   • ZDOBYWANIE ŚRODKÓW NA BADANIA

   • PRACA W ZESPOLE, KULTURA ORGANIZACYJNA

  • SZKOLENIA, KURSY, KONFERENCJE

   • NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU I BADANIACH

   • SPECJALISTYCZNY JĘZYK OBCY (ANGIELSKI)

   • ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE


Edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 1
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (1)

BADANIA NAUKOWE

 • WSPIERANIE ROZWOJU NAUKOWEGO PRACOWNIKÓW

  • WYŁANIANIE I WSPIERANIE JEDNOSTEK O WYBITNYM POTENCJALE NAUKOWYM I INTELEKTUALNYM

  • KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI UCZONEGO – KIEROWNIKA ZESPOŁU BADAWCZEGO

 • UMIĘDZYNARODOWIENIE BADAŃ

  • WZROST AKTYWNOŚCI W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA BADANIA Z ZAGRANICY

 • UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA WYNIKÓW BADAŃ


Edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 2
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (2)

DYDAKTYKA

 • PODNOSZENIE KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I DOKTORANTÓW

 • ZRÓŻNICOWANIE ORAZ ZWIĘKSZENIE OFERTY I TRYBU STUDIÓW

 • KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI ABSOLWENTA

  • KSZTAŁTOWANIE KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI OSOBOWOŚCIOWYCH

  • WSPIERANIE SAMORZĄDNOŚCI STUDENCKIEJ


Edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 3
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (3)

DYDAKTYKA

 • WSPIERANIE SAMODZIELNOŚCI STUDENTA

  • ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU PRACY WŁASNEJ

  • INDYWIDUALIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA

 • INTERNACJONALIZACJA KSZTAŁCENIA

  • ZWIĘKSZENIE OFERTY DYDAKTYCZNEJ W JĘZYKACH KONGRESOWYCH

  • WZROST MOBILNOŚCI STUDENTÓW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH


Edukacja dla przedsi biorczo ci perspektywa dla uam na lata 2009 2019 4
EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019 (4)

OTOCZENIE SPOŁECZNE

 • OTWARCIE NA POTRZEBY I ASPIRACJE EDUKACYJNE/NAUKOWE SPOŁECZEŃSTWA

  • WSPÓŁPRACA Z POWSZECHNYM SYSTEMEM EDUKACYJNYM

  • STUDIA PODYPLOMOWE I ZAMAWIANE

 • WZMACNIANIE WIĘZI Z ABSOLWENTAMI UCZELNI


Komercjalizacja wynik w prac badawczych na uam 2007 2008 1
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH NA UAM (2007/2008) (1)

 • ZLECONE PRACE UMOWNE (2008)

  115 UMÓW O WARTOŚCI 2,3 mln PLN

  (70% ZLECEŃ Z WIELKOPOLSKI;

  55% ZLECEŃ DLA WYDZIAŁU CHEMII)

 • SPRZEDAŻ LICENCJI (2008)

  • PROGRAM KOMPUTEROWY (USA)

  • DROŻNOŚĆ OTWORÓW PIEZOMETRYCZNYCH (BEŁCHATÓW)

 • RECENZJE, ANALIZY, ZLECENIA…


Komercjalizacja wynik w prac badawczych na uam 2007 2008 2
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH NA UAM (2007/2008) (2)

UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

 • ISTNIEJE OD 2004

 • TARGI, SPOTKANIA BROKERSKIE

 • KONSULTACJE, SZKOLENIA, WARSZTATY, KONFERENCJE (WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, TRANSFER TECHNOLOGII, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA)

 • KONTAKTY Z ORGANIZACJAMI PRZEDSTAWICIELSKIMI PRZEDSIĘBIORCÓW

 • BAZA DANYCH OFERT BADAWCZO-USŁUGOWYCH


Elementy zarz dzania komercjalizacj wynik w prac badawczych 1
ELEMENTY ZARZĄDZANIA KOMERCJALIZACJĄ WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH (1)

 • BUDOWA SYSTEMU REGULACJI PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH

 • BUDOWA NOWYCH ŚRODKÓW KOMUNIKACJI UCZELNI Z GOSPODARKĄ

 • POSZUKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH


Elementy zarz dzania komercjalizacj wynik w prac badawczych 2
ELEMENTY ZARZĄDZANIA KOMERCJALIZACJĄ WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH (2)

 • PRZYSTĘPOWANIE DO ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ BRANŻOWYCH

 • TWORZENIE/REORGANIZACJA STRUKTUR ADMINISTRACYJNYCH I/LUB NADZORCZYCH WEWNĄTRZ UCZELNI

 • DZIAŁANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE

 • BUDOWA SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW NAUKI


Komercjalizacja wynik w prac badawczych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 1
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH BADAWCZYCH (2)– NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (1)

 • WZMOCNIENIE KADROWE, FINANSOWE I LOKALOWE UCITT UAM (NOWE ZADANIA)

 • KOMISJA REKTORSKA DS. GOSPODARKI

 • RADA GOSPODARCZA PRZY REKTORZE UAM

 • RADA DS. WSPIERANIA BADAŃ NAUKOWYCH


Komercjalizacja wynik w prac badawczych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 2
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH BADAWCZYCH (2)– NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (2)

 • PRZYSTĄPIENIE DO POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

 • PRZYSTĄPIENIE DO STOWARZYSZENIA ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

 • PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH (URZĄD MIASTA POZNANIA)

  • ZESPÓŁ UCZELNIANYCH PROMOTORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

  • MODYFIKACJA FUNKCJONALNA PORTALU WPI


Komercjalizacja wynik w prac badawczych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 3
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH BADAWCZYCH (2)– NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (3)

 • PROGRAM MNiSW – PATENT-PLUS

 • PROGRAM MNiSW – KREATOR INNOWACYJNOŚCI

 • PRZYGOTOWANIE REGULAMINU OCHRONY I KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ NA UAM

 • NOWE PROJEKTY DO PO KL, DZIAŁANIE 8.2.1


Komercjalizacja wynik w prac badawczych perspektywa dla uam na lata 2009 2019
KOMERCJALIZACJA WYNIKÓW PRAC BADAWCZYCH BADAWCZYCH (2)– PERSPEKTYWA DLA UAM NA LATA 2009-2019

 • WDROŻENIE SYSTEMU OCHRONY I KORZYSTANIA Z WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 • OTWARCIE UNIWERSYTETU NA POTRZEBY GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (TRANSFER WIEDZY DO GOSPODARKI I WSPÓŁPRACA Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI ORAZ RYNKIEM PRACY)

 • INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY Z WŁADZAMI MIASTA I REGIONU (CENTRA, FUNDUSZE)


Preinkubacja inkubacja firm odpryskowych na uam 2007 2008
PREINKUBACJA / INKUBACJA BADAWCZYCH (2)FIRM ODPRYSKOWYCH NA UAM (2007/2008)

 • SZKOLENIA / KONSULTACJE / KONFERENCJE

 • WSPÓŁUDZIAŁ W ORGANIZACJI POZNAŃSKICH DNI PRZEDZSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

 • WSPÓŁPRACA Z INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYCH POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UAM


Elementy zarz dzania procesem inkubacji preinkubacji
ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROCESEM INKUBACJI/PREINKUBACJI BADAWCZYCH (2)

 • DZIAŁANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE

 • BUDOWA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH – PREINKUBATORÓW I INKUBATORÓW

 • BUDOWA SIECI WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH JEDNOSTEK ZWIĄZANYCH Z PROCESEM INKUBACJI/PREINKUBACJI

 • POSZUKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WSPIERAJĄCYCH ROZRUCH PRZEDSIĘBIORSTW

  • PROGRAMY UE

  • KAPITAŁ ZALĄŻKOWY


Preinkubacja inkubacja firm odpryskowych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 1
PREINKUBACJA / INKUBACJA BADAWCZYCH (2)FIRM ODPRYSKOWYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM (2008/2009, 2009/2010) (1)

 • PREINKUBATOR AKADEMICKI UAM (POROZUMIENIE Z INKUBATOREM TECHNOLOGICZNYM FUNDACJI UAM)

 • PREINKUBATOR FUNDACJI AKADFEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • UMOWA O WSPÓŁPRACY Z POZNAŃSKIM AKADEMICKIM INKUBATOREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


Preinkubacja inkubacja firm odpryskowych nowe inicjatywy na uam 2008 2009 2009 2010 2
PREINKUBACJA / INKUBACJA BADAWCZYCH (2)FIRM ODPRYSKOWYCH – NOWE INICJATYWY NA UAM(2008/2009, 2009/2010) (2)

 • NOWE CENTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ (GNIEZNO, SŁUBICE, KALISZ)

 • KONCEPCJA BUDOWY CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ UAM

 • OPRACOWANIE PROGRAMU WSPARCIA FIRM ODPRYSKOWYCH (UDZIAŁY KAPITAŁOWE – WSPÓŁPRACA Z FUAM)

 • NOWE WNIOSKI PROJEKTOWE


Uczelnia jako przedsi biorstwo
UCZELNIA JAKO PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZYCH (2)

 • UAM – NAJWIĘKSZY PRACODAWCA W POZNANIU

 • UAM NA RYNKU GOSPODARCZYM

  • POPYT NA TOWARY I USŁUGI

  • PODAŻ TOWARÓW I USŁUG:

   • USŁUGI DYDAKTYCZNE

   • USŁUGI BADAWCZE

   • INNE USŁUGI


Dzia alno gospodarcza uam diagnoza
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UAM BADAWCZYCH (2)- DIAGNOZA

 • PRZYCHODY NIEADEKWATNE DO ZASOBÓW INFRASTRUKTURALNYCH UAM

 • NIEWYKORZYSTANA NALEŻYCIE INFRASTRUKTURA POZA POZNANIEM

 • BRAK CENTRALNEGO OŚRODKA DECYZYJNEGO

 • ZWYCZAJOWE, NIERYNKOWE TRAKTOWANIE LOKATORÓW I WYNAJMUJĄCYCH (ZBYT ŁAGODNA POLITYKA ZWALNIANIA Z OPŁAT)


Dzia alno gospodarcza uam nowe inicjatywy 2008 2009
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA UAM BADAWCZYCH (2)NOWE INICJATYWY 2008/2009

 • ZMIANY OBOWIĄZUJĄCYCH CENNIKÓW (II.2009)

  (WZROST CEN ZA USŁUGI)

 • RENEGOCJOWANIE NIEKORZYSTNYCH UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY

 • BARDZIEJ OFENSYWNA OFERTA POWIERZCHNI REKLAMOWYCH (PRZYGOTOWANIE STOSOWANYCH REGULACJI)

 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA BIURA INFORMACJI I PROMOCJI

 • OCHRONA I WZMACNIANIE WIZERUNKU I MARKI UNIWERSYTETU


Uczelnia profesjonalnie zarz dzana perspektywa 1
UCZELNIA PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA – PERSPEKTYWA (1) BADAWCZYCH (2)

 • STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

  • OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU

  • WDRAŻANIE STRATEGII

  • MONITORING, EWALUACJA, AKTUALIZACJA

 • ZARZĄDZANIE MARKĄ I KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU UCZELNI

  • SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

  • STRATEGIA PROMOCYJNA

  • STRATEGIA MARKETINGOWA

  • ORGANIZACJA BIURA PRASOWEGO

  • REORGANIZACJA BIURA INFORMACJI I PROMOCJI


Uczelnia profesjonalnie zarz dzana perspektywa 2
UCZELNIA PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA – PERSPEKTYWA (2) BADAWCZYCH (2)

 • UDOSKONALENIE KULTURY ORGANIZACYJNEJ

 • EFEKTYWNA ORGANIZACJA PRACY ADMINISTRACJI CENTRALNEJ I WYDZIAŁOWEJ

  • DOSTOSOWANIE STRUKTUR DO ZADAŃ

  • ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

  • INFORMATYZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA

  • BUDOWA SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI ZARZĄDCZEJ


Uczelnia profesjonalnie zarz dzana perspektywa 3
UCZELNIA PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA – PERSPEKTYWA (3) BADAWCZYCH (2)

 • BUDOWA NOWOCZESNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA KADRAMI (PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI UCZELNI JAKO PRACODAWCY)

 • BUDOWA SYSTEMU PLANOWANIA FINANSOWEGO I KONTROLI FINANSOWEJ

 • OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU RACJONALNEJ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


THE UNIVERSITY IS NO LONGER A QUIET PLACE TO TEACH AND DO SCHOLARLY WORK AT A MEASURED PACE AND CONTEMPLATE THE UNIVERSE AS IN CENTURIES PAST.

IT IS A BIG, COMPLEX, DEMANDING, COMPETITIVE BUSINESS REQUIRING LARGE-SCALE ONGOING INVESTMENT…

(RAPORT OECD, PARIS, 2004)


Zarz dzanie procesem absorpcji funduszy europejskich na uam studium przypadku 1
ZARZĄDZANIE PROCESEM ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA UAM – STUDIUM PRZYPADKU (1)

 • ORGANIZACJA DWÓCH DZIAŁÓW ADMINISTRACYJNYCH

  • DZIAŁ PROGRAMÓW EUROPEJSKICH (DPE)

  • DZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH (DPI)

 • MAPA DROGOWA APLIKACJI – OKRESOWY PRZEGLĄD SZANS/MOŻLIWOŚCI

 • SCHEMAT PODZIAŁU KOMPETENCJI POMIĘDZY 4 DZIAŁY

  • DPE

  • DPI

  • UCZELNIANE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII (UCITT)

  • DZIAŁ WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ (DWZ)


Zarz dzanie procesem absorpcji funduszy europejskich na uam studium przypadku 2
ZARZĄDZANIE PROCESEM ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA UAM – STUDIUM PRZYPADKU (2)

 • ZARZĄDZANIE DOT. OBIEGU DOKUMENTÓW ORAZ PROCEDURY OD MOMENTU ZGŁOSZENIA KONCEPCJI (KWESTIONARIUSZ) DO MOMENTU PODPISANIA UMOWY

 • ZARZĄDZENIE REKTORA DOT. WSPARCIA REALIZACJI I ROZLICZANIA PROJEKTU

  • ROLA KIEROWNIKA PROJEKTU I ZESPOŁU WYKONAWCZEGO

  • ROLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI CENTRALNEJ


Zarz dzanie procesem absorpcji funduszy europejskich na uam studium przypadku 3
ZARZĄDZANIE PROCESEM ABSORPCJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA UAM – STUDIUM PRZYPADKU (3)

 • WPROWADZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI (4 DZIAŁY) ODPOWIEDZIALNYCH ZA „FUNDRAISING”

 • WPROWADZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO DLA KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW ORAZ ICH REALIZATORÓW

 • BUDOWA SYSTEMU PODZIAŁU NARZUTÓW UZYSKIWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH MIĘDZY ADMINISTRACJĘ CENTRALNĄ I WYDZIAŁOWĄ (MOTYWACJA DLA WYDZIAŁU)


Dzi kuj za uwag
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ – STUDIUM PRZYPADKU (3)

PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI

PROREKTOR DS. PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

tel. +48 61 829 43 32

fax +48 61 829 44 44

e-mail: [email protected]


ad