slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PHOÌNG GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO QUÁÛN HAÍI CHÁU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

PHOÌNG GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO QUÁÛN HAÍI CHÁU - PowerPoint PPT Presentation


  • 74 Views
  • Uploaded on

PHOÌNG GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO QUÁÛN HAÍI CHÁU. TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC LÃ LAI. MÄN : L ỊCH SỬ. Giaïo viãn : Nguyãùn Thë Thanh Khaïnh Låïp : 4/2. Nàm hoüc : 2007 - 2008. HỌC SINH LỚP 4/2. KÍNH CHAØO CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO. MÔN LỊCH SỬ LỚP 4. (Tiết 21). Kiểm tra bài cũ. Chọn ý đúng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PHOÌNG GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO QUÁÛN HAÍI CHÁU' - vivien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PHOÌNG GIAÏO DUÛC VAÌ ÂAÌO TAÛO QUÁÛN HAÍI CHÁU

TRÆÅÌNG TIÃØU HOÜC LÃ LAI

MÄN : LỊCH SỬ

Giaïo viãn : Nguyãùn Thë Thanh Khaïnh

Låïp : 4/2

Nàm hoüc : 2007 - 2008

slide2

HỌC SINH LỚP 4/2

KÍNH CHAØO CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO

slide4

Kiểm tra bài cũ

  • Chọn ý đúng.
  • 1/ Nghĩa quân Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo chống lại quân xâm lược :
  • Nam Hán
  • Tống
  • Mông-Nguyên
  • Minh

D. Minh

slide5

Kiểm tra bài cũ

Chọn ý đúng

2/Chiến thắng Chi Lăng có ý nghĩa lịch sử đối với cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược là :

A. Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh tan vỡ. Quân Minh xâm lược đầu hàng, rút về nước.

B.Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh tan vỡ. Quân Minh xâm lược đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê.

Mưu đồ cứu viện cho Đông Quan của nhà Minh tan vỡ. Quân Minh xâm lược đầu hàng, rút về nước. Nước ta hoàn toàn độc lập, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê.

i nh h u l c th nh l p1
I/ Nhà Hậu Lê được thành lập

+ Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian nào ? Ai là người thành lập ?

- Nhà Hậu Lê ra đời vào thời gian : năm 1428. Lê Lợi là người thành lập ra Nhà Lê.

slide10

I/ Nhà Hậu Lê được thành lập

+ Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là gì và đóng đô ở đâu ?

- Sau khi lên ngôi Lê Lợi lấy tên nước là Đại Việt và đóng đô ở Thăng Long.

h y k t n m t s ng vua u ti n c a nh h u l

I/ Nhà Hậu Lê được thành lập

+ Hãy kể tên một số ông vua đầu tiên của nhà Hậu Lê ?

- Tên các ông vua đầu tiên của nhà Hậu Lê là Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Nhân Tông, Lê Thánh Tông…..

t n c ta ph t tri n v t n nh cao v o i ng vua n o

I/ Nhà Hậu Lê được thành lập

+ Đất nước ta phát triển và đạt đến đỉnh cao vào đời ông vua nào ?

- Đất nước ta phát triển và đạt đến đỉnh cao vào đời ông vua Lê Thánh Tông.

slide17

+ Em hãy cho biết bức tranh vẽ cảnh gì ?

+Nhìn vào bức tranh em thấy có những ai?

ii t ch c b m y nh n c1
II/ Tổ chức bộ máy nhà nước

+ Em hãy cho biết bức tranh vẽ cảnh gì ?

+Nhìn vào bức tranh em thấy có những ai ?

  • Bức tranh vẽ cảnh triều đình nhà Lê.
  • Nhìn vào bức tranh em thấy có vua và các quan trong triều.
qua tranh v n i dung s ch gi o khoa em th y c c vua nh h u l c uy quy n nh th n o

II/ Tổ chức bộ máy nhà nước

+ Qua tranh và nội dung sách giáo khoa em thấy các vua nhà Hậu Lê có uy quyền như thế nào ?

- Qua tranh và nội dung sách giáo khoa em thấy các vua nhà Hậu Lê có uy quyền tuyệt đối

slide22

II/ Tổ chức bộ máy nhà nước

+ Hãy tìm những sự việc thể hiện vua là người có uy quyền tuyệt đối ?

- Những sự việc thể hiện vua là người có uy quyền tuyệt đối là mọi quyền hành tập trung vào tay vua. Vua trực tiếp là Tổng chỉ huy quân đội. Lê Thánh Tông bãi bỏ những chức vụ cao cấp nhất như Tướng quốc, Đại tổng quản, Đại hành khiển.

slide23

Vua

Các bộ

Các viện

Em hãy thử trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của thời Hậu Lê ?

Đạo

Sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thời Hậu Lê

Phủ

Huyện

qua c c n i dung v a t m hi u em th y t ch c b m y nh n c c a nh h u l nh th n o
+ Qua các nội dung vừa tìm hiểu em thấy tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê như thế nào ?

II/ Tổ chức bộ máy nhà nước

- Tổ chức bộ máy nhà nước của nhà Hậu Lê trật tự, chặt chẽ và nghiêm khắc.

iii n t n i b t c a th i h u l1
III/ Nét nổi bật của thời Hậu Lê

+ Lê Thánh Tông đã làm gì cho đất nước ?

- Lê Thánh Tông đã vẽ bản đồ Hồng Đức.

slide27

III/ Nét nổi bật của thời Hậu Lê

+ Ngoài việc cho vẽ bản đồ, nhà Hậu Lê còn làm gì để quản lí đất nước ?

- Để quản lí đất nước nhà Hậu Lê còn soạn Bộ luật Hồng Đức.

slide28

III/ Nét nổi bật của thời Hậu Lê

+ Vì sao bản đồ và Bộ luật dưới thời này có tên gọi là bản đồ Hồng Đức và Bộ luật Hồng Đức ?

- Vì Lê Thánh Tông lên ngôi. Ông lấy niên hiệu là Hồng Đức nên bản đồ và Bộ luật dưới thời ông cai trị có tên là Hồng Đức.

slide30

III/ Nét nổi bật của thời Hậu Lê

Thảo luận nhóm 4

Em hãy nêu nội dung cơ bản của Bộ luật Hồng Đức ?

slide31

III/ Nét nổi bật của thời Hậu Lê

+ Hãy nêu những điểm tiến bộ của Bộ Luật Hồng Đức?

+ Trong những điểm tiến bộ đó em thích nhất điểm nào ? Vì sao ?

slide32

III/ Nét nổi bật của thời Hậu Lê

+ Theo em việc vẽ bản đồ và ban hành Bộ luật Hồng Đức có tác dụng gì?

- Việc vẽ bản đồ và ban hành Bộ luật Hồng Đức có tác dụng giúp vua Lê cai quản đất nước. Nó củng cố chế độ phong kiến tập quyền, phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

slide33

GHI NHỚ

Thời Hậu Lê, việc tổ chức quản lí đất nước rất chặt chẽ. Lê Thánh Tông đã cho vẽ bản đồ và soạn bộ luật Hồng đức để bảo vệ chủ quyền của dân tộc và trật tự xã hội.

th nh ph n ng ch ng ta c nh ng con ng v ng i tr ng n o mang t n c c v vua n y
Ở thành phố Đà Nẵng chúng ta có những con đường và ngôi trường nào mang tên các vị vua này ?
ad