Przykłady współpracy przedsiębiorstw
Download
1 / 19

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Przykłady współpracy przedsiębiorstw wod – kan regionu śląskiego z katalońskimi firmami AMB Engineering and SISLtech – przedstawicielami Catalan Water Partnership , Barcelona na przykładzie oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu. EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011' - vivian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Przykłady współpracy przedsiębiorstw wod – kan regionu śląskiego z katalońskimi firmami AMB Engineering and SISLtech – przedstawicielami CatalanWaterPartnership, Barcelona na przykładzie oczyszczalni ścieków Radocha II w Sosnowcu

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2011

RPWIK Sosnowiec S.A.


2. PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH DLA RPWiK SOSNOWIEC S.A. WPROWADZENIA PLATFORMY ZAAWANSOWANEGO STEROWANIA DLA OPTYMALIZACJI BIOLOGICZNEGO USUWANIA SUBSTANCJI BIOGENNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II

3. ANALIZA MOŻLIWOŚĆI WPROWADZENIA PLATFORMY

4. WŁASNE SPOSOBY OPTYMALIZACJI PRACY REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ŚLĄSKIEGO KLASTRA

WODNEGO Z CATALAN WATER PARTNERSHIP

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec


 • PODPISANIE CATALAN WATER PARTNERSHIP

 • LISTU INTENCYJNEGO W DNIU 01.06.2010r.

 • CELE LISTU INTENCYJNEGO

 • Podjęcie działań ponadregionalnych w zakresie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przyczyniających się do innowacyjności gospodarki wodnej i wodno ściekowej w naszych regionach

 • Wspólne komplementarne i wielopłaszczyznowe działania na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie rozwoju gospodarczego regionu

 • Rozszerzenie i umocnienie współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi klastry

 • Podjęcie działań na arenie europejskiej zmierzających do racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych i środowiska Europy

 • Efektywne kreowanie wizerunku Klastrów na arenie krajowej i międzynarodowej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ŚLĄSKIEGO KLASTRA

WODNEGO Z CATALAN WATER PARTNERSHIP


NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY ŚLĄSKIEGO KLASTRA CATALAN WATER PARTNERSHIP

WODNEGO Z CATALAN WATER PARTNERSHIP

MIEDZYKLASTROWE SPOTKANIE BIZNESOWE LISTOPAD 2010-BARCELONA

PROPOZYCJE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY CATALAN WATER PARTNERSHIP I ŚLASKIM KLASTREM WODNYM

 • Ustanowienie współpracy handlowej pomiędzy firmami katalońsko - polskimi celem odpowiedzi na potrzeby administracji państwowej i samorządowej (poprzez przetargi) oraz zdefiniowanie potrzeb sektora prywatnego w zakresie uzdatniania i oczyszczania wody.

 • Ustanowienie konsorcjum firm katalońsko – polskich celem rozwoju wspólnych projektów badawczo – rozwojowych w tematyce wody.


WPROWADZENIA PLATFORMY CATALAN WATER PARTNERSHIPZAAWANSOWANEGO STEROWANIA

DLA OPTYMALIZACJI BIOLOGICZNEGO USUWANIA SUBSTANCJI BIOGENNYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW RADOCHA II

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.

Oczyszczalnia "Radocha II„ w Sosnowcu jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z podwyższonym

usuwaniem związków biogennych.

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 65 000 m3/d,

Aktualna ilość dopływających ścieków 53 164,64 m3/d


Schemat technologiczny Oczyszczalni ścieków Radocha II CATALAN WATER PARTNERSHIPw zakresie reaktorów biologicznych

POMPOWNIA II ST

REAKTORY BIOLOGICZNE

( 8 sztuk)

OSAD RECYRKULOWANY

(RECYRKULACJA ZEWNĘTRZNA)

STREFA DENITRYFIKACJI

DN

RECYRKULACJA WEWNĘTRZNA

STREFA NAPRZEMIENNA

DN / N

STREFA NITRYFIKACJI

N

STACJA DMUCHAW NR 1 i NR 2

(5 sztuk dmuchaw)

POMPOWNIA RECYRKULATU

OSADNIKI WTÓRNE

(8 sztuk)

STACJA CHEMIKALII

(2 sztuki)

RZEKA PRZEMSZA

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.


 • Wdrożenie wersji CATALAN WATER PARTNERSHIPdemontracyjnej zaawansowanego systemu

 • sterującego do optymalizacji usuwania substancji biogennych w OŚ RADOCHA II umożliwia:

 • Zmniejszenie zużycia energii(kWh) do układu napowietrzania.

 • Obniżenie kosztów napowietrzania(PLN).

 • Maksymalizacja wykorzystania azotanówjako źródła zasilania tlenem do usuwania substancji organicznych w trakcie etapów cyklicznych zatrzymań procesu napowietrzania.

 • Optymalizację wewnętrznej recyrkulacji osaduwedług stężenia azotanów w strumieniu odpływowym.

 • Przy zachowaniu wymaganych parametrów odpływu ścieków oczyszczonych w zakresie związków biogennych tj. Nog – 85 % i Pog – 90 %.

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.


STREFA DENITRYFIKACJI CATALAN WATER PARTNERSHIP

DN

STREFA NAPRZEMIENNA

DN / N

STREFA NITRYFIKACJI

N

STREFA DENITRYFIKACJI

DN

STREFA NAPRZEMIENNA

DN / N

STREFA NITRYFIKACJI

N

PROPOZYCJA FIRMY SISLTECH

DLA RPWIK SOSNOWIEC S.A.

DMUCHAWY PROMIENIOWE HCP 2 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

SONDA NH4 1 szt.

SONDA NO3 1 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.

SONDA NH4 1 szt.

SONDA NO3 1 szt.

DMUCHAWY ROTACYJNE AERZEN 2 szt.

DMUCHAWA ABS 1 szt.

SONDA TLENOWA 1 szt.


pomiar tlenu w reaktorach biologicznych za pomocą sond tlenowych (światło niebieskie)

regulacja za pomocą sterowników PLC - przetworzenie informacji o poziomie natlenienia, porównanie z wartością zadaną

zmiana prędkości obrotowej dmuchaw

zmiana stopnia otwarcia zasuw na rurociągach powietrza, zmiana ciśnienia w kolektorze tłocznym za dmuchawami

STAN ISTNIEJĄCY W ZAKRESIE

STEROWANIA DMUCHAWAMI I PRACY SYSTEMU NAPOWIETRZANIA


PROPONOWANE ZMIANY W ZAKRESIE PRACY DMUCHAW I SYSTEMU NAPOWIETRZANIA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

pomiar azotu amonowego i azotanów w reaktorach biologicznych za pomocą sond AN-ISE

regulacja za pomocą sterowników PLC - przetworzenie informacji o poziomie azotu amonowego i amoniaku, regulacja zgodnie z danymi w bazie

zmiana prędkości obrotowej dmuchaw/wyłączenie

zmiana stopnia otwarcia zasuw na rurociągach powietrza, zmiana ciśnienia w kolektorze tłocznym za dmuchawami


ANALIZA MOŻLIWOŚĆI WPROWADZENIA PLATFORMY NAPOWIETRZANIA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA WERSJI DEMONTRACYJNEJ ZAAWANSOWANEGO SYSTEMU STERUJĄCEGO DO OPTYMALIZACJI USUWANIA SUBSTANCJI BIOGENNYCH W OŚ RADOCHA II WYKAZAŁA:

- Potrzebę dostosowania sterowników PLC pod kątem wizualizacji i zbierania pomiarów z sond oraz zmianę logiki sterowania dmuchawami

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

- Wątpliwości użytkownika czy w obecnym układzie technologicznym (gdzie nie tylko dmuchawy są największymi odbiorcami energii) wdrożenie systemu pozwoli na osiągnięcie zakładanych oszczędności energii na poziomie 10-15 % całego zużycia.

- Koszty utrzymania systemu tj. koszty części niezbędnych do wymiany okresowo w sondach NH4 i NO3

-ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII


ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE NAPOWIETRZANIA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

Od roku 2008 w związku z zakończeniem budowy kolektora Bobrek i przełączeniem ścieków ze zlikwidowanych oczyszczalni do zlewni Radocha II nastąpiło sukcesywne zwiększenie ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną.


ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE NAPOWIETRZANIA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec


Porównanie dmuchaw wyporowych z dmuchawami HST NAPOWIETRZANIA REAKTORÓW BIOLOGICZNYCH

ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII


ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE OSZCZĘDNOŚCI ENERGII -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII

 • Korzyści z zastosowania dmuchaw HST

 • Dmuchawy promieniowe HST z łożyskowaniem elektromagnetycznym i lewitującym wałem.

 • sprawność o 25% wyższa niż innych dmuchaw np. Roots,

 • elastyczność pracy, szeroki zakres regulacji,

 • brak strat mechanicznych (brak przekładni),

 • brak smarowania (nie stosuje się tradycyjnych łożysk),

 • brak układów chłodzenia wodnego/olejowego

 • brak drgań,

 • niskie koszty obsługi serwisowej i eksploatacji (wymiana tylko filtrów).


ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

Od momentu rozpoczęcia negocjacji z dostawca energii elektrycznej Enion Energia tj. od 2008 roku do chwili obecnej tj. pierwszego kwartału 2011 sumarycznie oszczędności z tytułu kosztów energii elektrycznej dla Oczyszczalni Radocha II wyniosły około 500 tys. zł netto.


ANALIZA WŁASNYCH DOKONAŃ W ZAKRESIE -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII

OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec


PODSUMOWANIE -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII

Propozycja firmy SISLtech skłoniła nas do podsumowania własnych działań związanych z oszczędnościami energii. Dzięki negocjacji z zakładem energetycznym oraz wprowadzeniu nowych technologii udało się uzyskać oszczędności energiina poziomie średniorocznie w 2010 r.17%, natomiast w 2011r. planowane jest 14%.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec

Pomimo działań prowadzonych we własnym zakresie RPWiK Sosnowiec S.A. zgodziło się na propozycję firmy SISLtech wprowadzenia instalacji próbnej programu alt-EDAR dla oczyszczalni Radocha II w celu sprawdzenia czy istnieje jeszcze możliwość zwiększenia oszczędności energii.


REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI -WPROWADZENIE NOWYCH TECHNOLOGII

W SOSNOWCU SPÓŁKA AKCYJNA.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna.District Water Supply and Sewerage Company in Sosnowiec


ad