Zpracov no 7 1 2014 autor mgr dobru e fajkusov
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Zpracováno: 7. 1. 2014 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Download Presentation

Zpracováno: 7. 1. 2014 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“.Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zpracováno: 7. 1. 2014 Autor: Mgr. Dobruše Fajkusová


 • MinimalArt – nová tendence umění v Americe 60. let 20. století

 • umělci reagují na poválečné společenské dění (studená válka, protikomunistické tažení, rasová diskriminace, sociální nespravedlnost, rovnoprávnost, „osvobozenecké organizace“, demonstrace, masový konzum, masová výroba)

 • mezi znaky směru patří: výrazná redukce výrazových prostředků, kompozice postrádající vztahovost, užití nově průmyslově vyráběných materiálů a průmyslových výrobních postupů

 • pozorovatel díla je vybízen k tomu, aby aktivně vnímal dílo, které člení jeho prostor, a tento proces vnímání sám reflektoval a sám mu dodal význam

MINIMALISMUS


MinimalArt – Výstavní katalog 1969


 • 10 dílů mědi (250 x 100 cm)

 • práce nemá žádný počátek a žádný konec

 • každá deska (strojově vyrobená, neopracovávaná, volně položena na zemi) je stejně důležitá

 • desky společně vytvářejí kus skutečnosti, které se lze dotknout a chodit po ní

 • pozorovatel sám svou interpretací vnáší do vnímání díla vlastní měřítka

Carl André – TenthCopperCardinal


 • tři díly natřené překližky a hliníku

 • objekty jsou stabilní, přesto zešikmením navozují dojem pohybu – aktivuje se tak prostor mezi objekty

 • projevuje se i zájem o přírodní jevy a hru stínů

RonaldBladen – Threeelements


 • prefabrikovaná, běžně dostupná zářivka (ready-madeobject)

 • rozšiřuje obzory o světle – jak funguje, jak je vnímáme

 • v rámci jednoduchého koceptu přehodnocuje prostory, jež jsou instalacemi úplně zaplněny a pozměněny

Dan Flavin – TheDiagonalof May 25


 • 10 dílů kvádrů z mědi (varianta z ušlechtilé oceli a plexiskla)

 • objekty jsou uspořádány pravidelně na stěně proti pozorovateli, působí staticky

 • objekty odrážejí okolní prostor a vytvářejí hru odlesků

 • zaujímají určitý prostor a pozorovatel je nemůže vnímat jen odděleně

Donald Jude - Untitled


 • „otevřená kostka“ z lakovaného hliníku

 • kostka „sedí“ na zemi, ovšem otevřená strukture navozuje dynamiku a pohyb

 • bílá neukončená struktura rámu umožňuje přecházení díla do okolního prostoru

 • vnitřní prostor se otevírá vnějšímu okolí

Sol Lewitt – Open Cube


 • tužka na kartonu

 • kruhy se pohybují jako slunce nebo měsíc v časovém rytmu přírody

 • staví se do protikladu k člověkem systematizovanému zacházení s časem a prostorem

Robert Mangold Disorted Square/Circle


 • jedna ze sedmi soch

  z natřené překližky umístěných po celé galerii

 • Cloudvisí na drátěných lanech od stropu dolů, je metaforickým názvem pro umístění v horní části galerie, kterou tak zapojuje do celkové instalace

 • další sochy: Boiler, CornerBeam, FloorBeam, Table, Wall Slab, Cloud

Robert MorrisHanging Slab (Cloud)


 • kresba realizovaná barevnou akrylovou přízí

 • prostor je strukturován téměř neviditelnými prostředky

 • pozorovateli se objevují v jeho zorném poli a zase mizí podle jeho vlastního pohybu, takže jejich vnímání si určuje sám pozorovatel

Fred Sandback – Instalationdrawing


 • obdélníková deska z olova ležící na zemi, nad střední osou lehce zvlněné desky je natažen ocelový kabel, který díky uprostřed umístěnému napínači táhne olovo směrem nahoru jako tlustou šedou kůži, a tak určuje strukturu plochy této plastiky

 • naznačuje možnost další proměny, zároveň pozastavuje proces vzniku

 • součást vnímání je tak i nedokončenost

Richard Serra - Untitled


 • tři díly plastiky z natřené oceli (každý díl je dlouhý 203 cm) se vinou po zemi

 • dílo je průmyslově vyrobeno, bez zásahu vlastnoručního sváření, a tedy zanechání „uměleckého rukopisu“

 • jedná se rovněž o dojem logického uspořádání forem

Tony Smith – Free Ride


 • MARZONA, Daniel. Minimalismus. Praha: Nakladatelství Slovart, 2005. ISBN 80-7209-670-2

zdroje


 • Login