Huglei ingar um rangursr ka heilbrig is j nustu
Download
1 / 20

Hugleiðingar um árangursríka heilbrigðisþjónustu - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Hugleiðingar um árangursríka heilbrigðisþjónustu. Rúnar Vilhjálmsson, PhD Prófessor. Erindi flutt á Málþingi BSRB um heilbrigðisþjónustu , 31 október 2013 . Heilbrigðiskerfi. Heilbrigðiskerfum má skipta í fernt :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hugleiðingar um árangursríka heilbrigðisþjónustu' - vivi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Huglei ingar um rangursr ka heilbrig is j nustu

Hugleiðingar um árangursríkaheilbrigðisþjónustu

Rúnar Vilhjálmsson, PhD

Prófessor

ErindifluttáMálþingi BSRB um heilbrigðisþjónustu, 31 október 2013


Heilbrigðiskerfi

Heilbrigðiskerfummáskiptaífernt:

 • Einkarekstrarkerfi, t.d. BandaríkinogSuður-Afríka (Fee-for-Service)

 • Félagslegkerfi, t.d. Bretland, Kanada, Íslandogönnur Norðurlönd(socialized medicine)

 • Skyldutryggingakerfi, t.d. Þýskalandog Holland (decentralized national health)

 • Sósíalískkerfi, t.d. KúbaogRússland (socialist medicine)


Íslenskaheilbrigðiskerfið

Telst til svokallaðra félagslegra kerfa (socialized health system), sbr. einnig heilbrigðiskerfi annarra Norðurlanda, Bretlands og Kanada

Kjörmynd (ideal type) félagslegsheilbrigðiskerfis (Cockerham, 2010):

• Litiðersvoáaðfyrirhendiséalmennurrétturtilheilbrigðisþjónustu

• Þjónustanerfyrstogfremstfjármögnuðafhinuopinbera

• Hiðopinberaskipuleggurþjónustuna

• Hiðopinberagreiðirþjónustuveitendumfyrirþjónustusína

• Notendurhafalítinneðaengankostnaðafþjónustunni

• Hiðopinberaáaðmestuaðstöðunaogtækinsemnotuðeruvegna

þjónustunnarogrekurhelsturekstrareiningar

• Kerfinuerætlaðaðtryggjaþegnunumjafnanaðgangaðþjónustu

• Gjarnanerveittheimildtiltakmarkaðseinkarekstursþjónustuvið

sjúklingasemeruþálátnirberakostnaðaukaafþví


Íslenskaheilbrigðiskerfiðhefurfærstnokkuðfrákjörmynd

hinsfélagslegaheilbrigðiskerfismeðeinkavæðinguinnan

kerfisins

Meðeinkavæðinguerífræðilegriumræðuáttvið (Starr, 1988):

Söluáopinberristofnuneðafyrirtæki, söluáhlutaféhinsopinbera,

eðasöluáöðrumeignumhinsopinbera, tileinkaaðila = Eignasala

Tilfærsluárekstrieðaframkvæmdfráhinuopinberatileinkaaðila

= Einkaframkvæmd

Tilfærslufjármögnunarfráhinuopinberatileinkaaðila

= Einkafjármögnun

Einkavæðinghefuráttsérstaðííslenskaheilbrigðiskerfinuá

undanförnumárumaðþvíervarðarliði 2 og 3 aðframan.


Vandisemgeturtengsteinkaframkvæmd

heilbrigðisþjónustu(ífélagslegumheilbrigðiskerfum)

Einkaframkvæmdgeturleitttilhækkunarþjónustugjalda

Þjónustusamningarviðeinkaaðilagetavaldiðósveigjanleikaí

heilbrigðisþjónustunni(nýjarþjónustuþarfirgetakomið

uppásamningstímanum, semsamningurinntekurekkiá).

Aðilaríeinkaframkvæmdveitasjaldnastheildstæðaþjónustu –

Erfiðtilfelliogmeðferðarmistökeinkaaðilalendahjáopinberum

þjónustuaðilum(„Rjóminnfleytturaf“)

4) Einkaframkvæmdgeturleitttilósamhæfðrarogósamfelldrarþjónustu

(þegarmargirótengdiraðilarveitaafmakaðaþjónustuísamkeppni

hverviðannan)

5) Einkaframkvæmddreguralmenntekkiúrheildarkostnaðivið

heilbrigðisþjónustuna, heldurgeturþvertámótiaukiðhann, vegna

kostnaðarliðaeinsogarðgreiðslnatilfyrirtækja, hásstjórnunarkostnaðar

fyrirtækjaogaukinskostnaðareftirlitsaðila (sját.d. Pollock, 2008)


Vandisemgeturtengsteinkafjármögnun

heilbrigðisþjónustu(ífélagslegumheilbrigðis-

kerfum)

Einkafjármögnun (sjúklingagjöld) geturleitttilfrestunar

eðaniðurfellingaráheimsóknumtilþjónustuaðila

Einkafjármögnungeturvaldiðójöfnuðiíaðgengiaðþjónustu

(sbr. Pollock, 2008)

Þóttsjúklingagjöldumséjafnanætlaðaðaukakostnaðarvitund

sjúklingaerþaðháðframkvæmdinni. Hérmáeinnigspyrjatilhvers

ættiaðaukakostnaðarvitundsjúklinga.

Jafnanergerterráðfyriraðsjúklingagjölddragiúróþarfri

þjónustunotkun, en hafilítiláhrifánauðsynlegahjálparleit

Þettavirðistekki ganga eftir, jafnvelekkiííslenska

heilbrigðiskerfinu (Rúnar Vilhjálmsson og fl., 2001a;

Vilhjalmsson, 2005)


Kostnaðurheilbrigðiskerfa

Kostnaðurheilbrigðiskerfaræsteinkumafeftirfarandiþáttum:

Stærðeinkageirans (einkumhlutafélaga) íheilbrigðisþjónustunni

Fjöldagreiðsluaðila

Fjöldalækna pr. 1000 íbúa

Hlutfallssérfræðingameðallækna

Hlutfalliopinberrarfjármögnunar

Opinberristýringuverðlagningarogmannafla

(sját.d. Holllingsworthog fl., 1990; Devereauxog fl., 2004)


Kostnaðurheilbrigðisstofnanaeftirrekstrarformi

Kostnaðurheilbrigðisstofnanaræðstaðveruleguleytiaf

rekstrarformiþeirra:

Sjúkrahússemrekineruafhlutafélögumáhagnaðargrundvelli

erudýrariírekstri en sjúkrahússemekkierurekinmeðþeimhætti

(Devereauxog fl., 2004; WoolhandlerogHimmelstein, 1999). Ódýrust

eruþausjúkrahússemeruíopinberumrekstri (lægsturkostnaður

per útskrift) (WoolhandlerogHimmelstein, 1997).

Ástæðurþessaerueinkum:

Meiristjórnunarkostnaðuráeinkareknumspítölum

Hærrilaunakostnaðurstarfsmanna, fyrstogfremstlækna

Ávöxtunarkrafahluthafa

Uppfærslaásjúkdómsgreiningum (diagosticupcoding)


Gæðisjúkrahúsaeftirrekstrarformi

Rannsóknirbendatilaðgæðigetiaðýmsuleytiveriðlakariásjúkrahúsum

semrekineruáhagnaðargrundvelli (afhlutafélögum).

Þettabirtisteinkumí:

Minniáhersluákennsluogþjálfunstarfsmannaá

einkareknusjújkrahúsunum

Lægrastarfsmanna/sjúklingahlutfalliáeinkareknu

sjúkrahúsunum

Lægrahlutfallisérfræðimenntaðraheilbrigðisstarfsmanna

áeinkareknusjúkrahúsunum

(Pattison og fl., 1983; WoolhandlerogHimmelstein, 1997)


Gæðisjúkrahúsaeftirrekstrarformi (frh)

 • Leiðréttdánartíðni (adjusted hospital mortality rate) áspítala

  ogeftirútskriftgeturreynsthærrimeðaleinkarekinnasjúkrahúsa

  (Devereauxog fl., 2002a)

 • Dánartíðniblóðskilunarsjúklingagetureinnigreynsthærriþegar

  • þeimersinntafeinkareknumstöðvum(Devereauxog fl., 2002b)

 • Samkeppnimillispítala um sjúklingaáinnrimarkaðimeð

 • heilbrigðisþjónustugeturaukiðdánartíðnivegnaaðgerða

 • (Propper, 2004)


Íslenskaheilbrigðiskerfið

HeilbrigðisútgjöldsemhlutfallafvergrilandsframleiðsluáÍslandi 2000-2012

Heimild: OECD Health Data, 2013

 • Taflansýniraðheilbrigðisgjölddrógusthlutfallslegasamanáárunumfyrir

 • efnahagshrunið (einkumvegnamikilsvaxtarlandsframleiðslunnar). Fyrsteftirhrunið

 • jóksthluturheilbrigðisútgjaldanna, en hefurlækkaðverulegasíðanvegna

 • umtalsverðsniðurskurðaráframlögumríkisinstilheilbrigðismála.

 • Þegarkostnaðurheilbrigðiskerfa OECD ríkjannaerskoðaðursemhlutfallafvergrilandsframleiðsluvarÍslandkomiðniðurí 17.-18. sætiárið 2011 með9%, en langdýrastakerfiðvarBandaríkinmeð 17,7% (OECD Health Data, 2013).


Íslenskaheilbrigðiskerfið (frh)

Hlutdeild (%) hinsopinberaogsjúklingaíkostnaðiviðrekstur

heilbrigðisþjónustunnaráÍslandi 2000-2012

Heimild: OECD Health Data, 2013

 • Taflansýniraðkostnaðarhlutursjúklingaíheilbrigðisþjónustunni

 • áÍslandihefurvaxiðeftirefnahagshruniðúr 15,3% í 18,6% (árið 2011).

 • Aukinkostnaðarhlutdeildsjúklingaeráhyggjuefnivegnaþessaðrannsóknirhérlendissýnaaðkostnaðurereinmeginástæðafrestunareðaniðurfellingarþjónustu (Runar Vilhjálmsson og fl., 2001; Vilhjalmsson, 2005).


Aukinkostnaðarþátttakasjúklingaeykurfrestunlæknisþjónustu

Fjöldkylduútgjöldtilheilbrigðismála

semhlutfallaffjölskyldutekjum

Hlutfall sem frestaði

læknisheimsókn sl.

6 mánuði (2006)

 • Heimild: Landskönnunin Heilbrigði og aðstæður Íslendinga (2006)


Íslenskaheilbrigðiskerfið (frh)

Frestunþjónustu: „Þurftirþúaðfaratillækniseinhverntímaásíðustu

6 mánuðum, en hættirviðþaðeðafrestaðirþví“? (Hlutfall [%] 18 áraogeldrisemsegirjá)

Heimldir: LandskönnuninHeilbrigðiogaðstæðurÍslendinga, haustið 1998 og2006 (Rúnar Vilhjálmsson, 2007). ÞjóðmálakönnunFélagsvísindastofnunar, apríl 2013 (gögnumsafnaðfyrir Rúnar Vilhjálmsson)

 • Mikilogtölfræðilegamarktækaukninghefurorðiðáfrestunlæknisþjónustumeðal

 • Íslendingafrá 2006 til 2013. Aukninginermikiðáhyggjuefniíljósiþessmarkmiðs

 • íslenskaheilbrigðiskerfisinsaðallirlandsmenneigikostábestuheilbrigðisþjónustu

 • semkostureraðveita.

 • 30% allrafrestanasjúklingaálæknisþjónustuhérlendisstafarafkostnaði

 • viðþjónustuna (komugjöldoglyf) (Rúnar Vilhjálmsson og fl., 2001; Rúnar Vilhjálmsson, 2007)

 • Aðraralgengarástæðurfrestunareru:

 • Aðvera of upptekinníöðrumverkefnum (ívinnuogáheimili)

 • Getaekkifengiðtímahjálækninumnægilegafljótt

 • (Rúnar Vilhjálmsson og fl., 2001; Rúnar Vilhjálmsson, 2007)


Íslenskaheilbrigðiskerfið (frh)

HlutfallÍslendinga, 18 áraogeldri, semfrestarlæknisþjónustuá 6 mánaðatímabili

 • Frestun læknis-

 • þjónustu

 • Í heild32%

 • Hópar sem fresta umfram

 • aðra eru:

 • Öryrkjar 46%

 • Þeir sem telja heilsuna

 • “sæmilega” eða “lélega” 40%

 • Einhleypir 41%

 • Yngra fólk (18-29 ára) 40%

 • Námsmenn 40%

 • Grunnskólamenntaðir 39%

 • Lágtekjufólk(<200 þ.á mán.)39%

 • Konur 35%

 • Heimild: Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar (2013)

  • Taflansýniraðfrestunlæknisþjónustuersérlegaalgengmeðalöryrkjaogþeirra

  • sembúaviðlakariheilsueneinnigmeðaleinhleypra, yngrafólksognámsmanna,

  • lágtekjufólksoggrunnskólamenntaðra. Þáfrestakonurlækniþjónustuoftar en karlar.


  Viðhorfalmenningstilheilbrigðisþjonustunnar

  • Skandinavískarrannsóknirbendatilaðalmenningurstyðjialmennt

  • hiðfélagslegaheilbrigðiskerfi(Hayes og VandenHeuvel, 1996; Svallfors, 1995).

  Finnstþéraðheilbrigðisþjónustaneigiaðverarekin (starfrækt)

  afhinuopinbera (ríki, sveitarfélögum) eðaeinkaaðilum?

  Heimild: ÞjóðmálakönnunFélagsvísindastofnunar, apríl 2013

  TaflansýnirmjögalmennanstuðningmeðalÍslendingaviðopinberanreksturheilbrigðis-

  þjónustunnar. Enginnstuðningurerviðþaðsjónarmiðaðþaðséueinkumeinkaaðilarsem

  rekiheilbrigðisþjónustuna. Þáereinnigmjöglítillstuðningurviðþaðsjónarmiðað

  heilbrigðisþjónustansérekinjöfnumhöndumafhinuopinberaogeinkaaðilum.


  Viðhorfalmenningstilheilbrigðisþjónustunnar (frh)

  Finnstþéraðhiðopinberaeigiaðleggjameirafé, minnafé, eða

  óbreyttfétilheilbrigðisþjónustu (miðaðviðþaðsemnúer)?

  Heimildir: ÞjóðmálakönnunFélagsvísindastofnunar, apríl 2013

  LandskönnuninHeilbrigðiogaðstæðurÍslendinga, haust 2006

  (Rúnar Vilhjálmsson, 2007).

  TaflansýniryfirgnæfandistuðningmeðalÍslendingaviðauknaropinberarfjárveitingar

  tilheilbrigðisþjónustunnar (þessistuðningurerraunaryfirgnæfandiíöllumhópum

  samfélagsins). Samanburðurviðsömuspurninguílandskönnunfrá 2006 sýnirað

  ennfleiriviljanúaðhiðopinberaverjiauknufétilheilbrigðisþjónustunnar.


  Samantekt

  • Íslenskaheilbrigðiskerfiðtelsttilfélagslegrakerfa en hefurvikiðnokkuð

  • fráþeirrikjörmyndáundanförnumárum

  • Opinberfjármögnunogrekstrarábyrgðíheilbrigðisþjónustutryggirbetur

  • en annaðfyrirkomulagjafnræðiídreifingu (úthlutun) þjónustunnar

  • Opinberrekstrarformstanda sig yfirleittjafnveleðabetur en

  • einkarekstrarformþegarlitiðertilkostnaðaroggæða

  • Kostnaðursjúklingaííslenskaheilbrigðiskerfinuhefuraukistogaðgengiað

  • læknisþjónustunnihefurversnað

  • MeðalÍslendingaeralmennurstuðningurviðfélagslegtheilbrigðiskerfi

  • (socialized health system), aðþvíervarðaropinberafjármögnum

  • heilbrigðisþjónustunnarogopinberanreksturhelsturekstrareininga.

  • ÍkjölfarefnahagshrunsinsvirðiststuðningurÍslendingaviðfélagslegt

  • heilbrigðiskerfihafaaukist.


  Samantekt

  • TilaðstyrkjafélagslegaheilbrigðisþjónustuáÍslandiþarfað…

  • Eflaalmannatryggingakerfiðmeðþaðfyriraugumaðlækkalyfjakostnaðogkomugjöldsjúklinga

  • Styrkjaheilsugæslunaogeflapersónulegtengslsjúklingaviðfagfólkhennar

  • Bætaaðbúnaðsjúklinga (ogstarfsmanna) innanþjónustustofnana

  • Aukanálægðþjónustunnar, t.d. meðvinnustaðaþjónustu, heilsugæsluíframhaldsskólum, ogsérfræðingaheimsóknumáheilsugæslustöðvar

  • Aukasamfellunaíheilbrigðisþjónustunni, meðauknusamstarfistofnanaogþjónustuaðilaogeftiratvikumútvíkkunhlutverkaþjónustuaðila