ประเภทของป่าไม้ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 11

  • 183 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ประเภทของป่าไม้. ป่าไม้ในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ 1. ป่าดงดิบหรือป่าไม้ที่ไม่ผลัดใบ 2. ป่าผลัดใบ. ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปเป็นชนิดต่าง ๆ ได้อีก โดยจำแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล. 1 .ป่าดงดิบหรือป่าไม่ผลัดใบ ( Evergreen Forest )

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ประเภทของป่าไม้

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5207710

2 1. 2.


5207710

1. (Evergreen Forest)

30%


5207710


5207710


5207710


5207710


5207710


5207710

2. (Deciduous Forest)


5207710


5207710


5207710

: .. .2541.

http://www.environnet.in.th/kids/evdb/forest/forest02.html

http://www.se-ed.net/savebird/Forest.htm#4

http://www.dnp.go.th/MFCD14/index_link/varieties/dataforestK.G.htm


  • Login