d ti v zn n ch rodi
Download
Skip this Video
Download Presentation
Děti vězněných rodičů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Děti vězněných rodičů - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Děti vězněných rodičů. Posílení práv a postavení. „Barevný svět dětí“ 7. 4. 2011 Program je finančně podpořen ze sbírkového projektu Pomozte dětem a Nadací O2. Základní informace. Inspirace vzešla z konference EUROCHIPS v Paříži 2006

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Děti vězněných rodičů' - vivek


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
d ti v zn n ch rodi

Děti vězněných rodičů

Posílení práv a postavení

„Barevný svět dětí“

7. 4. 2011

Program je finančně podpořen ze sbírkového projektu Pomozte dětem a Nadací O2.

z kladn informace
Základní informace
 • Inspirace vzešla z konference EUROCHIPS v Paříži 2006
 • Pilotní projekt (červen 2007-červen 2008)) byl finančně podpořen NROS
 • Projekt získal 1. cenu Nadace O2 za rok 2008
 • Spolupracující instituce: Vězeňská služba (8 vězení), OSPOD, pěstouni, dětské domovy
slide3
Cíle
 • Znovunavázání přerušených vazeb mezi dětmi a jejich vězněnými rodiči
 • Podpořit zlepšení postavení dítěte – s důrazem na jeho sociální zázemní a zdravý psychosociální vývoj dítěte
 • Posilovat rodičovské kompetence
 • Posilovat komunikačních dovedností pro pracovníky vězeňské služby
 • Zvýšit povědomí o této problematice v kontextu práv dětí
 • Prevence kriminality a snížení rizika recidivy
 • Zvýšit efektivitu resocializace odsouzených
hlavn aktivity
Hlavní aktivity
 • Besedy s odsouzenými
 • Individuální konzultace s odsouzenými, jejich děti a pečujícími osobami
 • Tzv. Dobrá návštěva – asistovaná návštěva
 • Motivační program Posilování rodičovských kompetencí realizovaný ve spolupráci se SPJ v rámci projektu Život ve vězení
 • Komunikační kurz
 • Osvětové aktivity
v stupy za rok 2009 a 2010
Výstupy za rok 2009 a 2010
 • 15 asistovaných návštěv/11 plánovaných a 9 realizovaných AN
 • 58/19individuálních konzultací
 • 22/28rodičů
 • 76/45dětí
 • 3/2 ženské věznice
 • 5/1mužských věznic
besedy s odsouzen mi
Besedy s odsouzenými

Cíle:

 • Získat klienty pro projekt
 • Posilování významu udržování kontaktu s dětmi
 • Zvýšení povědomí o právech dítěte a jejich rodičovské zodpovědnosti
motiva n program posilov n rodi ovsk ch kompetenc
Motivační program Posilování rodičovských kompetencí
 • Právní blok - práva děti, rodičovská zodpovědnost, systém péče o děti
 • Individuální konzultace - zjištění rodinné anamnézy
 • Komunikační blok - jak lépe komunikovat s dětmi, s institucemi
 • Psychologické blok - psychologie dítěte, potřeby dítěte, vztah k rodičům, projektové zkušenosti
 • Příprava na setkání po dlouhém odloučení
harmonogram asistovan n v t vy
Harmonogram asistované návštěvy
 • Přeprava dětí do věznice
 • Klubové aktivity – 1 hodiny
 • Tzv. dobrá návštěva – 2 hodiny
 • Oběd
 • Klubové aktivity – 1 hodina
nej ast j p ek ky
Nejčastější překážky
 • Materiální – nedostatek finanční prostředků
 • Fyzické – velké vzdálenosti mezi pobytem dítěte a jeho rodiče, složitá přeprava dětí do věznicí
 • Duševní – stud, pocity viny, nedorozumění či jiné komunikační bariéry, strach z odmítnutí, strach obecně
 • Spolupráce – neochota některých zúčastněných stran podílet se na projektu, podpořit kontakt, nedůvěra, neznalost
 • Zákonné– vyplývající ze zákona o VTOS
pl n na rok 2011
Plán na rok 2011
 • Publikace pro děti – Maminka ve vězení
 • Publikace pro odborníky
 • Kampaň Evropský týden DVR – Neviditelné děti, 6. - 11. 6. 2011
 • Asistované návštěvy
 • Helpline pro rodiny vězněných
 • Dokument o dětech vězněných rodičů
 • Krátké video o programu DVR
 • Mezinárodní spolupráce
d kuji za pozornost
Děkuji za pozornost!

Email: [email protected]

Tel.: 220 515 188

Web: www.helcom.cz

Adresa: Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

Kontaktní osoby: Markéta Kovaříková a Dana Vrabcová

ad