N rodn park umava
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Národní park Šumava PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Národní park Šumava. Autor: Eliška Korábková Johana Černá 8.A Národní parky jsou území, kde se můžeme naučit mnohé o fungování přírodních zákonitostí, principů evoluce a schopnosti adaptace přírody. POLOHA:.

Download Presentation

Národní park Šumava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Národní park Šumava

Autor:

Eliška Korábková

Johana Černá

8.A

Národní parky jsou území, kde se můžeme naučit mnohé o fungování přírodních zákonitostí, principů evoluce a schopnosti adaptace přírody.


POLOHA:

 • Národní park Šumava leží při jihozápadní hranici České republiky s Německem a Rakouskem. Území Národního parku se rozkládá na území tří okresů: Český Krumlov, Prachatice, Klatovy.


POVRCH:

 • Šumava

 • Plechý 1378 m


VODSTVO:

 • Šumava je prameništěm několika významných řek např. Vltavy, Otavy, Úhlavy,Blanice, Volyňkynáležející do povodí Severního moře a Řezné, Ilzu, Grosse Mühl v povodí Černého moře.

 • Specifickým jevem jsou na Šumavě přirozená ledovcová jezera, která se vyskytují v nadmořské výšce kolem 1000 m.


………

 • Na šumavských pláních se nacházejí nejcennější území - rašeliniště vrchovištního typu, kterým se říká slatě.


 • Nejznámější jezera jsou:

 • Černé jezeroČertovo jezeroJezero LakaPlešné jezeroPrášilské jezero

 • Přehrada:

 • Lipno


PREHRADA LiPNO


ROSTLiNSTVO:

 • Území parku zahrnuje velké množství rozmanité flory. Jedinečný je například výskyt horských rostlin alpského typu. Značná část je zalesněná zejména buky a smrky. Mezi další porost patří borůvka černá, ploník obecný, dřípatka horská a různé druhy rašeliníků.


Chráněné rostliny:

dřípatka horská, prha arnika, některé orchideje, kapradiny, plavuně a mnoho dalších…


Živočišstvo:

 • Rys, se na Šumavě udržel jako jeden z mála. S ústupem lesů přibyli i živočichové vázaní na otevřenou krajinu. Šumava, která figuruje v Červené knize ekosystémů IUCN, je rovněž útočištěm mnoha chráněných druhů. Mezi ně patří například perlorodka říční, rak říční, tetřev hlušec, zmije obecná, tetřívek obecný a jeřábek lesní.


Perlorodka říční, tetřev hlušec, tetřívek obecný


Další:

 • medvěd, vlk, kočka divoká,jestřáb lesní

 • Šumava je jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu vydry říční v ČR

 • Z velkých predátorů žije dnes na Šumavě trvale pouze populace rysa ostrovida. Velké druhy kopytníků, především jelen evropský.


Rak říční,vydra říční


Rys ostrovid, jelen evropský


ZAJíMAVOSTi:

 • V lednu 2007 se Šumavě nevyhnul ničivý orkán Kyrill, který po sobě napáchal nedozírné následky a navždy změnil podobu oblasti. Porazil tisíce stromů, jejichž tlející pahýly následně napomohly a uspíšily kůrovcovou kalamitu.


 • Login