บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 18

 • 572 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน. อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนมี ระบบและการทำงานระบาดวิทยาที่ดี เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่สำคัญ. หลักแนวทางสำคัญในการพัฒนา มีคน และทีมงานที่เข้มแข็ง ( ทีม SRRT อำเภอ และตำบล)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทบาท SRRT เครือข่ายระดับตำบล เพื่อสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Srrt

SRRT


Srrt

 • ( SRRT )


Srrt surveillance and rapid response team

(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)

Central

1,030

Region

C-SRRT

Province

District

R-SRRT

Sub-

district

Village

P-SRRT

D-SRRT


Srrt surveillance and rapid response team1

(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)

Central

1,030

Region

C-SRRT

68

Province

9,810 2555

District

R-SRRT

Sub-

district

Village

P-SRRT

D-SRRT


Srrt

/


Srrt

 • .. . ( 1 )

 • ( 3 )

 • . . (1-2 )


Srrt

SRRT

3

 • ()

 • ()

 • ()


Srrt

SRRT


Srrt


Srrt


Srrt


Srrt

SRRT

 • /

 • . ..

 • SRRT

12


Srrt

2

 • 1.

 • 2.

./..


Srrt

SRRT


Srrt

 • SRRT

 • SRRT


Srrt

 • SRRT Event based surveillance SRRT SRRT

 • SRRT ()

 • International Health Regulation


Srrt

Thank you


 • Login