A r gi k eur p ja az eu region lis politik ja az eu alapelvei
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

A régiók Európája Az EU regionális politikája Az EU alapelvei PowerPoint PPT Presentation


 • 53 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A régiók Európája Az EU regionális politikája Az EU alapelvei. Dr. Aubert Antal tanszékvezető, egyetemi docens. Régió, Regionalizáció, Regionalizmus. régió fogalma, régiótípusok nemzetállamok és régiók (regionalizáció) regionalizmus. A regionális politika története.

Download Presentation

A régiók Európája Az EU regionális politikája Az EU alapelvei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A régiók EurópájaAz EU regionális politikájaAz EU alapelvei

Dr. Aubert Antal

tanszékvezető, egyetemi docens


Régió, Regionalizáció, Regionalizmus

 • régió fogalma, régiótípusok

 • nemzetállamok és régiók (regionalizáció)

 • regionalizmus


A regionális politika története

 • törekvések (1957, 1964, 1972)

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (1975, ERDF)

 • Strukturális Alapok reformja:

  • 1988. Európai Szociális Alap

  • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

  • Európai Regionális Fejlesztési Alap

 • Maastrichti Szerződés (1992)


A regionális politika története

 • Maastrichti Szerződés (1992) – célok:

  • régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek csökkentése

  • transzeurópai hálózatok építése

  • környezet minőségének megőrzése

  • természeti erőforrások racionális felhasználása

  • a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása

  • minőségi oktatás és képzés fejlesztése

   1994-1999 között alakult ki a regionális politika új eszköz- és intézményrendszere


A regionális politika alapelvei és célkitűzései

 • Alapelvek:

  • Szubszidiaritás és decentralizáció,

  • Partnerség,

  • Programozás,

  • Koncentráció és addicionálás.

 • EU statisztikai rendszer - (Eurostat, 1988) NUTS-rendszer

  • 1. NUTS 1: 77 nagyrégió

  • 2. NUTS 2: 206 régió

  • 3. NUTS 3: 1031 megye

  • 4. NUTS 4: helyi szintek


A források és működési elvei

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF): termelő beruházások, infrastruktúra, kisvállalkozások

 • Európai Szociális Alap (ESF): szakképzés, foglalkoztatás

 • Európai Mezőgazdasági Orientációs és garancia Alap (EAGGF): mg. és vidékfejlesztés

 • Halászati Útmutató Pénzügyi Eszközök (FIFG): halászat

   Strukturális Alapok:1958-88: 58,4 milliárd ECU

  1989-93: 64,0 milliárd ECU

  1994-99: 154,6 milliárd ECU

   Kohéziós Alap (1992): Környezetvédelem + Közlekedési hálózat (15,5 milliárd ECU)


Támogatandó célkitűzések 1994-1999 között

 • Elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának elősegítése

 • Az ipar hanyatlása által súlyosan érintett régiók helyzetének javítása

 • Küzdelem a tartós munkanélküliség ellen, a munkaerőpiacról kiszorultak társadalmi beilleszkedése

 • A munkavállalók alkalmazkodása az iparban és a termelési rendszerekben végbemenő változásokhoz

 • A mezőgazdasági területek fejlődésének segítése

  • mg-i szerkezet átalakításával

  • kedvezőtlen adottságú vidéki térségekben

 • Az északi országok rendkívül alacsony népsűrűségű területeinek támogatása


Strukturális Alap

Strukturális Alapok – A 1. és a 2. célkitűzés alapján támogatható térségek az EU25-ben 2000 és 2006 között

A Strukturális Alapok pénzügyi háttere


1994. rendelet –

egy főre jutó, vásárlóerő-paritásban mért bruttó nemzeti terméke (GNP-je) a közösségi átlag 90%-ánál kevesebb,

rendelkeznek a gazdasági konvergenciának az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 104c. cikke szerinti feltételei teljesítésére (a túlzott állami deficit elkerülésére) irányuló programmal.

2004. májusától valamennyi újonnan csatlakozott ország jogosult.

Kohéziós Alap


Programozás folyamata az EU regionális politikájában


Jelenlegi folyamatok, irányok

 • A 2000-2006-ig tartó költségvetési időszak főbb alapelveit az 1997-ben kiadott Agenda 2000. c. dokumentum tartalmazza

 • Az EU regionális politikájának súlypontjai megváltoznak:

  • városrendszerek és hálózatok fejlesztése

  • az infrastruktúra és a tudás elérhetőségének biztosítása

  • a természeti és kulturális örökség védelme

  • az integrált területfejlesztés: a transznacionális és multiregionális stratégiák kidolgozása

 • A strukturális Alapok célkitűzéseik egyszerűsödnek, összevonnak:

  • az 1. célkitűzés megmaradna az elmaradott térségek számára

  • a 2. célkitűzésbe a gazdaságszerkezeti problémás térségek kerülnek (+depressziós városi társadalom)

  • a 3. célkitűzésbe a munkaerő minősége miatt problematikus területek kerülnek

  • a Kohéziós Alap megszűnik

  • a közösségi kezdeményezések száma is csökkenne, csak 3 tevékenységi kör marad:

   • határ menti együttműködés

   • vidékfejlesztés

   • humán erőforrás fejlesztés


Az EU és a Közép-Európai országok kapcsolatrendszere a tagjelöltség idején

 • Előcsatlakozási alapok:

  • PHARE – program,

  • ISPA – program,

  • SAPARD – program.

Mezőgazdasági

Alapok

Kohéziós Alap

Strukturális Alapok

ERDF

ESZA

EMOGA

HOPE

(orientációs része)

ISPA

PHARE

SAPARD


Népesség (2001)


A magyarországi tervezési-stratégiai régiók néhány jellemző adata


A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig – Magyarország, OTK

 • Térségi versenyképesség,

 • Területi felzárkózás,

 • Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem,

 • Területi integrálódás Európába,

 • Decentralizáció és regionalizmus.


 • Login