A r gi k eur p ja az eu region lis politik ja az eu alapelvei
Download
1 / 16

A régiók Európája Az EU regionális politikája Az EU alapelvei - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A régiók Európája Az EU regionális politikája Az EU alapelvei. Dr. Aubert Antal tanszékvezető, egyetemi docens. Régió, Regionalizáció, Regionalizmus. régió fogalma, régiótípusok nemzetállamok és régiók (regionalizáció) regionalizmus. A regionális politika története.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

A régiók Európája Az EU regionális politikája Az EU alapelvei

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A r gi k eur p ja az eu region lis politik ja az eu alapelvei

A régiók EurópájaAz EU regionális politikájaAz EU alapelvei

Dr. Aubert Antal

tanszékvezető, egyetemi docens


R gi regionaliz ci regionalizmus

Régió, Regionalizáció, Regionalizmus

 • régió fogalma, régiótípusok

 • nemzetállamok és régiók (regionalizáció)

 • regionalizmus


A region lis politika t rt nete

A regionális politika története

 • törekvések (1957, 1964, 1972)

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (1975, ERDF)

 • Strukturális Alapok reformja:

  • 1988. Európai Szociális Alap

  • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

  • Európai Regionális Fejlesztési Alap

 • Maastrichti Szerződés (1992)


A region lis politika t rt nete1

A regionális politika története

 • Maastrichti Szerződés (1992) – célok:

  • régiók fejlettségi szintjei közötti különbségek csökkentése

  • transzeurópai hálózatok építése

  • környezet minőségének megőrzése

  • természeti erőforrások racionális felhasználása

  • a nemzeti és regionális sokszínűség megóvása

  • minőségi oktatás és képzés fejlesztése

   1994-1999 között alakult ki a regionális politika új eszköz- és intézményrendszere


A region lis politika alapelvei s c lkit z sei

A regionális politika alapelvei és célkitűzései

 • Alapelvek:

  • Szubszidiaritás és decentralizáció,

  • Partnerség,

  • Programozás,

  • Koncentráció és addicionálás.

 • EU statisztikai rendszer - (Eurostat, 1988) NUTS-rendszer

  • 1. NUTS 1: 77 nagyrégió

  • 2. NUTS 2: 206 régió

  • 3. NUTS 3: 1031 megye

  • 4. NUTS 4: helyi szintek


A forr sok s m k d si elvei

A források és működési elvei

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERDF): termelő beruházások, infrastruktúra, kisvállalkozások

 • Európai Szociális Alap (ESF): szakképzés, foglalkoztatás

 • Európai Mezőgazdasági Orientációs és garancia Alap (EAGGF): mg. és vidékfejlesztés

 • Halászati Útmutató Pénzügyi Eszközök (FIFG): halászat

   Strukturális Alapok:1958-88: 58,4 milliárd ECU

  1989-93: 64,0 milliárd ECU

  1994-99: 154,6 milliárd ECU

   Kohéziós Alap (1992): Környezetvédelem + Közlekedési hálózat (15,5 milliárd ECU)


T mogatand c lkit z sek 1994 1999 k z tt

Támogatandó célkitűzések 1994-1999 között

 • Elmaradott régiók fejlődésének és szerkezeti alkalmazkodásának elősegítése

 • Az ipar hanyatlása által súlyosan érintett régiók helyzetének javítása

 • Küzdelem a tartós munkanélküliség ellen, a munkaerőpiacról kiszorultak társadalmi beilleszkedése

 • A munkavállalók alkalmazkodása az iparban és a termelési rendszerekben végbemenő változásokhoz

 • A mezőgazdasági területek fejlődésének segítése

  • mg-i szerkezet átalakításával

  • kedvezőtlen adottságú vidéki térségekben

 • Az északi országok rendkívül alacsony népsűrűségű területeinek támogatása


Struktur lis alap

Strukturális Alap

Strukturális Alapok – A 1. és a 2. célkitűzés alapján támogatható térségek az EU25-ben 2000 és 2006 között

A Strukturális Alapok pénzügyi háttere


Koh zi s alap

1994. rendelet –

egy főre jutó, vásárlóerő-paritásban mért bruttó nemzeti terméke (GNP-je) a közösségi átlag 90%-ánál kevesebb,

rendelkeznek a gazdasági konvergenciának az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződés 104c. cikke szerinti feltételei teljesítésére (a túlzott állami deficit elkerülésére) irányuló programmal.

2004. májusától valamennyi újonnan csatlakozott ország jogosult.

Kohéziós Alap


Programoz s folyamata az eu region lis politik j ban

Programozás folyamata az EU regionális politikájában


Jelenlegi folyamatok ir nyok

Jelenlegi folyamatok, irányok

 • A 2000-2006-ig tartó költségvetési időszak főbb alapelveit az 1997-ben kiadott Agenda 2000. c. dokumentum tartalmazza

 • Az EU regionális politikájának súlypontjai megváltoznak:

  • városrendszerek és hálózatok fejlesztése

  • az infrastruktúra és a tudás elérhetőségének biztosítása

  • a természeti és kulturális örökség védelme

  • az integrált területfejlesztés: a transznacionális és multiregionális stratégiák kidolgozása

 • A strukturális Alapok célkitűzéseik egyszerűsödnek, összevonnak:

  • az 1. célkitűzés megmaradna az elmaradott térségek számára

  • a 2. célkitűzésbe a gazdaságszerkezeti problémás térségek kerülnek (+depressziós városi társadalom)

  • a 3. célkitűzésbe a munkaerő minősége miatt problematikus területek kerülnek

  • a Kohéziós Alap megszűnik

  • a közösségi kezdeményezések száma is csökkenne, csak 3 tevékenységi kör marad:

   • határ menti együttműködés

   • vidékfejlesztés

   • humán erőforrás fejlesztés


Az eu s a k z p eur pai orsz gok kapcsolatrendszere a tagjel lts g idej n

Az EU és a Közép-Európai országok kapcsolatrendszere a tagjelöltség idején

 • Előcsatlakozási alapok:

  • PHARE – program,

  • ISPA – program,

  • SAPARD – program.

Mezőgazdasági

Alapok

Kohéziós Alap

Strukturális Alapok

ERDF

ESZA

EMOGA

HOPE

(orientációs része)

ISPA

PHARE

SAPARD


A r gi k eur p ja az eu region lis politik ja az eu alapelvei

Népesség (2001)


A magyarorsz gi tervez si strat giai r gi k n h ny jellemz adata

A magyarországi tervezési-stratégiai régiók néhány jellemző adata


A ter letfejleszt si politika tfog c ljai 2020 ig magyarorsz g otk

A területfejlesztési politika átfogó céljai 2020-ig – Magyarország, OTK

 • Térségi versenyképesség,

 • Területi felzárkózás,

 • Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem,

 • Területi integrálódás Európába,

 • Decentralizáció és regionalizmus.


ad
 • Login