De kosten van het studeren - PowerPoint PPT Presentation

De kosten van het studeren
Download
1 / 14

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO). De kosten van het studeren. Ouderavond. Overzicht gemiddelde kosten per maand voor een studie aan de TU Delft. Uitwonend Thuiswonend a. Levensonderhoud (675) (305) - woonlasten (kamerhuur, GEW etc.)300 -

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

De kosten van het studeren

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


De kosten van het studeren

John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO)

De kosten van het studeren

Ouderavond


Overzicht gemiddelde kosten per maand voor een studie aan de tu delft

Overzichtgemiddeldekosten per maandvooreenstudieaan de TU Delft

UitwonendThuiswonend

a. Levensonderhoud(675) (305)

- woonlasten (kamerhuur, GEW etc.)300 -

- voeding170120

- persoonlijke verzorging 30 25

- kleding en schoeisel 50 55

- zorgverzekering, gecorrigeerd

voor zorgtoeslag 40 35

- overige verzekeringen 35 30

- telefoon, internet, etc. 50 40

b. Studiekosten (225) (225)

- collegegeld140140

- boeken en leermiddelen 85 85

c. Bijkomende kosten(100) (100)

- reiskosten 30 30

- abonnementen/lidmaatschappen 30 30

- zakgeld 40 40

--------- ----------

Totaal € 1.000 € 630


Normbedragen en normbudget

Normbedragen en normbudget

(bedragen met ingang van september 2012)

Levensonderhoud (inclusief collegegeld € 794,69€ 604,15

en studiekosten (boeken/leermiddelen)

Basisbedrag prestatiebeurs (master?) € 266,23 € 95,61

Ouderbijdrage/aanv. prestatieb. (max.)€ 244,60 € 224,68

Lening (maximum)€ 283,86 € 283,86

---------- ---------

Sub-totaal€ 794,69€ 604,15

Collegegeldkrediet€ 147,58 € 147,58

Totaal € 942,27 € 751,73


Aanvragen studiefinanciering

Aanvragen studiefinanciering

Studiefinanciering Hoger Onderwijs (HBO en WO)

Studenten op 1 juli 18 jaar of ouder: De maand van instroom in het HO (september doorgaans)

Studenten jonger dan 18: De maand na het kwartaal van instroom in het HO (meestal oktober) waarbij meteen de kinderbijslag vervalt.


Een paar begrippen

Een paar begrippen

BaMa-structuur: Bachelor (3 jr.) / Master (2 jr.) - structuur

Prestatiebeurs: * studiefinanciering die na levering van een

bepaalde prestatie binnen een bepaalde

termijn in gift wordt omgezet.

* prestatiebeurs wordt toegekend gedurende

drie jaar voor de Bachelor en gedurende

twee jaar voor de master.

Diplomatermijn: 10 jaar (kan soms nog worden verlengd)

Studentenreisproduct: de OV-chipkaart voor studenten


Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

 • Het gaat om het toetsingsinkomen, per natuurlijke ouder.Ondergrens: ca € 17.500

 • Ook andere factoren: andere kinderen, terug te betalenstudieschuld, andere studenten in het gezin

 • Gebruik op de DUO-site de ‘rekenhulp’

 • Verlegging peiljaar bij sterk wisselend inkomen

 • Ouders die weigeren bij te dragen (bij duurzaam verbroken ouder/kind-relatie)


Studiekosten

Studiekosten

 • wettelijk collegegeld 2012/2013: € 1.771 p.j.

 • per september 2012: langstudeerdersboete(€ 3.063 p.j.)

 • vanaf 5e bachelorjaar en vanaf 4e masterjaar

 • boeken en dictaten: enkele honderden euro’s p.j.

 • laptop

 • tekenmateriaal (Bk en IO)

 • kosten i.v.m. studie in het buitenland


Woonkosten

Woonkosten

 • hoe kom ik aan een kamer?

  • eigen initiatief!

  • familie en vrienden in de omgeving inschakelen

  • in omgeving Delft zoeken

  • mikken op vrijkomende kamers in loop studiejaar

 • huurhoogtes

  • € 225 is absoluut minimum

  • kan ook tot ruim € 400 oplopen…


Verzekeringen

Verzekeringen

 • zorgverzekering

  • premies vanaf € 92,50

  • eigen risico (wettelijk verplicht): € 220

  • zorgtoeslag: max. ca € 70 p.m.

  • www.kiesbeter.nl/zorgverzekeringen

 • wettelijke aansprakelijkheid

 • reis- en ongevallen

 • VSSD (inboedel/aansprakelijkheid/ongevallen):€ 31 p.j.


Bijverdienen

Bijverdienen

Regels: in 2012 mag een student naast de studiefinanciering € 13.362 bijverdienen (aan belastbaar loon).

Dat is ruim € 1.100 p.m. Ofwel: 15 à 20 uur per week.

Niet doen!


Lenen en afbetalen

Lenen en afbetalen

 • Aandeel leningen neemt toe (max. € 430 p.m.)

 • Rente begint te lopen bij opname

 • Bij studieduur 7 jaar schuld € 60 à 80.000

 • Afbetaling in 15 jaar

 • Afbetalen naar draagkracht – Kwijtschelding na 15 jaar


Overheidsplannen

Overheidsplannen

 • Geen basisbeurs meer in de masterfase

 • Inperking recht op OV-chipkaart met twee jaar

 • Vereenvoudiging rekenregels

 • Geen overgangsrecht

 • Schulden nemen toe

 • Afbetalingstermijn naar 20 jaar

 • Geen voorziening meer voor studenten met eenweigerachtige ouder

 • Invoering beoogd per september 2012


Samenvatting kabinetsplannen

Samenvatting kabinetsplannen


Informatie vragen

InformatieVragen?

www.tudelft.nl

www.duo.nl

email naar

StudentAndCareerSupport@tudelft.nl

bel DUO: 050-599 77 55 (9.00-17.00 uur)


 • Login