Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE? - PowerPoint PPT Presentation

Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce
Download
1 / 30

 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE?. To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Czym jest SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

Czym jest

SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI

I POSTĘPÓW W NAUCE?


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

To nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu każdy rodzic ma bieżący dostęp z dowolnego komputera połączonego z Internetem do informacji o swoim dziecku


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

Wewnętrzny system wiadomości pozwala również na odbieranie i wysyłanie wiadomości do nauczycieli, członków Rady Rodziców lub administratora systemu.


System umo liwi pa stwu

System umożliwi Państwu:

 • Bieżącą kontrolę frekwencji dziecka

 • Bieżącą kontrolę ocen dziecka i analizę postępów w nauce

 • Otrzymywanie aktualnych informacji

  o sprawach szkolnych i zachowaniu dziecka

 • Możliwość bezpośredniego wysyłania wiadomości do nauczycieli


Jakie s g wne cechy systemu kontroli frekwencji i post p w w nauce

Jakie są główne cechySYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE?


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

 • prosty i intuicyjny w obsłudze,

 • całodobowy dostęp do informacji

  o swoim dziecku,

 • dostęp do danych możliwy poprzez różne kanały dostępu

 • bezpieczne przechowywanie danych, do których prawo wglądu mają tylko uprawnieni użytkownicy,


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

Jakie korzyści osiągają

Użytkownicy

SYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI

I POSTĘPÓW W NAUCE?


Dzi ki systemowi mog pa stwo

Dzięki systemowi mogą Państwo:

 • zapobiegać problemowi wagarowania uczniów poprzez bieżącą kontrolę nieobecności dziecka,

 • zapewnić dzieciom lepszy poziom wykształcenia poprzez stałą kontrolę postępów w nauce ucznia,


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

 • przeciwdziałać problemom wychowawczym i problemom w nauce poprzez stałą wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami,

 • nawiązać lepszą współpracę z nauczycielami i posiadać aktualne informacje na temat życia szkoły.


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

Jak obsługuje się

SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI

I POSTĘPÓW W NAUCE?


Dost p do danych zabezpieczony jest has em dost p mo e by dodatkowo zabezpieczony funkcj keystroke

Dostęp do danych zabezpieczony jest hasłemDostęp może być dodatkowo zabezpieczony funkcją KeyStroke


Proste i intuicyjne menu

Proste i intuicyjne menu


Rodzic mo e na bie co kontrolowa frekwencj dziecka oraz wydrukowa informacje z systemu

Rodzic może na bieżąco kontrolować frekwencję dziecka oraz wydrukować informacje z systemu


Rodzic mo e analizowa post py w nauce swojego dziecka

Rodzic może analizować postępy w nauce swojego dziecka


Por wna wyniki dziecka z rednim wynikiem klasy

porównać wyniki dziecka z średnim wynikiem klasy*

*O dostępności tej funkcji decyduje dyrektor szkoły


Rodzic mo e na bie co odbiera od szko y informacje

Rodzic może na bieżąco odbierać od szkoły informacje


Wys a wiadomo ci do nauczyciela i innych u ytkownik w

Wysłać wiadomości do nauczyciela i innych użytkowników


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

Co zrobić żeby skorzystać z

SYSTEMU KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE?


Aby skorzysta z systemu nale y

Aby skorzystać z systemu należy:

 • Wejść na stronę internetową:

  www.dziennik.librus.pl

  2.Zalogować się do systemu za pomocą indywidualnego LOGINU i HASŁA, który można otrzymać od wychowawcy.


Kana y dost pu do danych

Kanały dostępu do danych:

Dostęp do danych przez Internet

z wykorzystaniem komputera.

Dostęp do danych przez telefon komórkowy za pomocą SMS.

Dostęp do danych przez telefon komórkowy poprzez wbudowaną przeglądarkę internetową.


Aktywacja us ugi sms info

Aktywacja usługi sms info


Logowanie do systemu jest bezp atne

Logowanie do systemu jest BEZPŁATNE

Po zalogowaniu do podstawowej (BEZPŁATNEJ) wersji konta można:

a) wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z wychowawcą,

b) odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych (tablica ogłoszeń),

c) sprawdzić plan zajęć dziecka oraz sprawdzić zrealizowane tematy lekcji,

d) przejrzeć czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy.


Wersja podstawowa bezp atna

WERSJA PODSTAWOWA (bezpłatna)

WERSJA ROZSZERZONA

(płatna)

AKTYWACJA

KONTA


Wersja rozszerzona konta pozwala na

Przeglądanie ocen dziecka

Kontrolę frekwencji na zajęciach

Aktywację usługi SMSinfo

Wersja rozszerzona konta pozwala na:

W systemie dziennika swoje konto posiada zarówno rodzic/rodzice jak i sam uczeń. Aktywacja jednego dowolnego konta w rodzinie pociąga za sobą automatycznie aktywowanie pozostałych (ucznia, drugiego rodzica)

Rodzic aktywując konto, dokonuje także aktywacji konta swojego dziecka.


Op ata za aktywacj konta

Aktywacja jednego konta – 20zł

Za kwotę 20zł aktywację (dostęp do rozszerzonej wersji) otrzymuje konto rodzica oraz konto ucznia na pełne 12 miesięcy od dnia aktywacji

Aktywacja kont rodzeństwa – 30zł za wszystkie konta

UWAGA! Przy dokonaniu wpłaty w kwocie 30zł należy podać wszystkie loginy kont dzieci.

OPŁATA ZA AKTYWACJĘ KONTA


Co otrzymuje rodzic za 20z

Co otrzymuje rodzic za 20zł?

 • Dostęp do ocen i frekwencji na 12 miesięcy

 • Serwer, transfer, powierzchnię dyskową

 • Pomoc techniczna

 • Bezpieczeństwo danych

 • Archiwizowanie danych, przygotowanie raportów oraz ich udostępnianie

 • za użytkowanie oprogramowania dziennika

Aktywacja jest DOBROWOLNA. Rodzic nie ma obowiązku aktywowania konta. Szkoła zapewnia bezpłatny dostęp do tych danych w placówce szkolnej w godzinach konsultacji.


Op aty za aktywacj mo na dokona

Opłaty za aktywację można dokonać:

 • Na wywiadówce

 • Przelewem (płatności elektroniczne)

 • Na poczcie po wydrukowaniu druczka wpłaty

  Szczegółowe informacje znajdą Państwo po zalogowaniu się w serwisie


Nowo w roku szkolnym 2010 2011

Nowość w roku szkolnym 2010/2011

 • Każdy rodzic oraz uczeń, który dokona aktywacji swojego konta w systemie SKF, będzie miał przez 30 dni możliwość aktywowania konta na Szkolnej Platformie Edukacyjnej w niezwykle atrakcyjnej cenie 19 PLN/12 miesięcy. Nowy wygląd strony po zalogowaniu pomoże rodzicom i uczniom lepiej zorientować się w ustawieniach własnego konta i aktywnych usługach.

Więcej informacji o Szkolnej Platformie Edukacyjnej na stronie www.spe.librus.pl


Czym jest system kontroli frekwencji i post p w w nauce

Życzymy przyjemnej pracy!

CENTRUM KSZTAŁCENIA

NAUCZYCIELI

LIBRUS


 • Login