มนุษยสัมพันธ์ ในการทำงาน - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 20

  • 273 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

มนุษยสัมพันธ์ ในการทำงาน. แนวทางในการศึกษามนุษยสัมพันธ์. การเข้าใจตัวเอง การเข้าใจผู้อื่น การเข้าใจสังคม การเข้าใจโครงสร้างของหมู่คณะ การเข้าใจหลักการและวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์. มนุษยสัมพันธ์. รู้จักตนเอง. เข้าใจผู้อื่น. ศึกษาองค์การ. วิเคราะห์ตนเอง. วิเคราะห์ผู้อื่น.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

มนุษยสัมพันธ์ ในการทำงาน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5607850


5607850


5607850


5607850

1. (Values)

2.(Perception)

3. (Attitudes)

4. (Personality)


5607850

1.

2.

3.

4.

5.


5607850

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


5607850

8.

9.

10.

11.

12.

13.


5607850

1.

2.

3.

4.

5.

6.


5607850

7.

8.

9.

10.

11.

12.


5607850

  • 4


5607850


5607850


5607850


5607850


5607850


5607850

(Stroke)

  • Positive stroke

  • Negative stroke

  • Conditional stroke

  • Plastic stroke

  • Ritual stroke


5607850

(We)

(Thank you)

(I like it.)

(What do you think ?)

(You did a good job.)

(I admit if I make mistake.)

6


5607850

1. + +

2. + -

3. - +

4. - -

1.Im O.K. - Youre O.K.

2. Im O.K. - Youre not O.K.

3. Im not O.K. - Youre O.K.

4. Im not O.K. - Youre not O.K.


5607850

..


  • Login