Specifick imunita humor ln
Download
1 / 26

Specifická imunita humorální - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Specifická imunita humorální. M.Průcha. B lymfocyt. Buněčný substrát specifické humorální imunity Antigenní stimulace B lymfocytu vede v součinnosti se signály Th2 T lymfocytů k jeich klonální expanzi a terminální diferenciaci do stadia plasmatické buňky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Specifická imunita humorální' - virginia-skinner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

B lymfocyt
B lymfocyt

 • Buněčný substrát specifické humorální imunity

 • Antigenní stimulace B lymfocytu vede v součinnosti se signály Th2 T lymfocytů k jeich klonální expanzi a terminální diferenciaci do stadia plasmatické buňky

 • Plasmatická buňka je pak zdrojem protilátek, kterí mají stejnou specifictu jako receptor BcR původního B lymfocytu


B lymfocyt1
B lymfocyt

 • Vývoj B lymfocytu je mnohastupňový proces regulovaný cytokiny a interakcemi s buňkami kostního stromatu

 • Celý proces aktivace vrcholí aktivací transkripčních faktorů, která regulují přepis významných genů

 • V negativním případě- diferenciační krok je neúspěšný, tak B ly je usmrcen apoptózou


B lymfocyt2
B lymfocyt

 • Kooperace s T lymfocyty

 • Prostřednictvím protilátek ovlivňují regulační a efektorové mechanismy přirozené imunity

 • Zralé B ly jsou v sekundárních lymfatických orgánech – lamina propria sliznic, lymfatické uzliny a slezina

 • Periferní krev – 10-20% lymfoidních buněk


Receptor pro antigen
Receptor pro antigen

 • 1011 různých specifit protilátek

 • Vznik řetězů BcR a následně solubilních molekul protilátek je obdobná procesu na T lymfocytech

 • Přeskupení genových segmentů pomocí enzymatického aparátu

 • Somatická hypermutace – úprava vazebných míst pro antigen po expozici B ly antigennímu podnětu

 • Izotypové přepnutí – zajištění produkce protilátek různých izotypů se stejnou variabilní oblastí, která váže antigenImunoglobuliny protil tky
Imunoglobuliny - protilátky diferenciací

 • Solubilní forma receptorů pro antigen na B lymfocytech (BcR)

 • Jsou produkovány plasmatickou buňkou tj. terminální stadium diferencovaného B lymfocytu

 • Po stránce funkční regulují funkce přirozené imunity


Protil tky imunoglobuliny
Protilátky - imunoglobuliny diferenciací

 • B ly Fabriciova bursa

 • U lidí – fetální játra, kostní dřeň, slezina

 • Receptor pro antigen – BcR

 • Po dělení vznikají klony plasmatických buněk s produkcí protilátek proti danému antigenu

 • Diferenciace B ly v kostní dřeni, antigenní stimulace v sekundárních orgánech a a konečné stadium diferenciace B lymfocytů – plasmatické buňky produkují protilátky opět v kostní dřeni


Imunoglobuliny diferenciací – membránově vázané a solubilní receptory


Imunoglobuliny
Imunoglobuliny diferenciací

 • Tiselius a Kabat 1939

 • Imunizovali králíky ovlabuminem a poté pomocí elektroforezy identifikovali Ig

 • První – albumin, alfa, beta a gama globuliny


Z kladn struktura imunoglobulin
Základní struktura imunoglobulinů diferenciací

 • 2 lehké řetězce

 • lambda ()

 • kappa (κ)

2těžké řetězce

Fig. 2.2


Z kladn struktura imunoglobulin1
Základní struktura imunoglobulinů diferenciací

Fig. 2.2

Fig. 2.2IgM diferenciací

Membránově vázaný monomer a sekretovaný pentamer.

První třída protilátek syntetizovaná během ontogeneze a při imunitní odpovědi

Aktivace komplementu; aglutinace.

Může být transportována na slizniční povrch


IgG diferenciací

Nejvyšší koncentrace v séru

4 podtřídy: IgG1 - 4

Aktivace komplementu

Binds to Fcg -receptors on neutrophils, macrophages and NK cells


IgA diferenciací

Obvykle dimer

Sekreční IgA je dimer se sekreční komponentou

2 podtřídy: IgA1 and IgA2

Nejčastější imunoglobulin ve slizničních sekretech

Neutralizace; Zabraňuje vazbě mikroorganismů na receptory

Není efektivní v aktivaci komplementu


IgD diferenciací

Velmi nízká koncentrace v séru

Primárně nalézána spolu s IgM na naivních B buňkách

Neznámá funkce


Funkce imunoglobulin
Funkce imunoglobulinů diferenciací


Funkce imunuglobulin
Funkce imunuglobulinů diferenciací


Vy et en po tu b lymfocyt
Vyšetření počtu B lymfocytů diferenciací

 • Průtoková cytometrie, předtím KO a diff.

 • CD19

 • Brutonova agamaglobulinémie x CVID

 • CLL


Funk n testy b lymfocyt
Funkční testy B lymfocytů diferenciací

 • Nepřímé stanovení – sleduje se produkce protilátek proti proteinovýcm nebo polysacharidovým antigenům

 • Protilátky proti tetanu a proti pneumokokům

 • Test stimulace mitogenem – PWM

 • Koncentrace Ig v supernatantu kultury stimulovaných lymfocytů


Protil tky klinick aplikace
Protilátky – klinické aplikace diferenciací

 • Protilátky – základní parametr humorální imunity

 • Problematika infekčních chorob, autoimunitních onemocnění, imunopatologické stavy

 • Stanovení kvalitativní a kvantitativní

 • Sledování dynamiky


Protil tky metody stanoven
Protilátky – metody stanovení diferenciací

 • Nefelometrie, turbidimetrie

 • RID – IgD

 • Aglutinace

 • ELISA

 • NIF

 • WB

 • Specif. IgE protilátky – RAST – Radio Allergo Sorbent Test, chemiluminiscence – AlaSTAT a IMMUNLITE 2000


Protil tky indikace vy et en
Protilátky – indikace vyšetření diferenciací

 • Imunopatologické stavy – prim. A sek. ID

 • Dynamika protilátek – infekční serologie, ale také u imunopatol.stavů

 • Hyper IgD sy – hereditární periodická horečka

 • Alergická onemocnění – specif. IgE, odpovědˇ na léčbu

 • Autoimunitní onemocnění – jednak kvalita – specificita protilátek, jednak dynamika


ad