Ing milica schlankov
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Ing. Milica Schlanková PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOV. STN 73 0540 : 05. Ing. Milica Schlanková. Prečo nová norma ?. Budova pôsobí ako systém . V súčasnosti nepostačuje navrhovať a posudzovať iba stavebné konštrukcie.

Download Presentation

Ing. Milica Schlanková

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing milica schlankov

TEPELNOTECHNICKÉ VLASTNOSTI BUDOV

STN 73 0540 : 05

Ing. Milica Schlanková


Ing milica schlankov

Prečo nová norma ?

 • Budova pôsobí ako systém. V súčasnosti nepostačuje navrhovať a posudzovať iba stavebné konštrukcie.

 • Pozornosť treba venovať komplexnej tvorbe budovy - integrácia s prostredím

  ( vplyv klimatických podmienok ).


Ing milica schlankov

AKÁ JE STN 73 0540 ?

Členenie STN

Časť 1 Terminológia

Časť 2 Funkčné požiadavky

Časť 3 Vlastnosti prostredia

stavebných výrobkov

Časť 4 Výpočtové metódy


Ing milica schlankov

Základné pojmy - terminológia

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti [ W / (m.K) ]

 • Tepelný odpor R [ m2.K / W ) ]

 • Súčiniteľ prechodu tepla U [ W / m2.K ) ]

 • Potreba tepla Qh [ Wh ]

 • Spotreba tepla [ GJ ] , [ kWh ]


Tepeln straty vznikaj vplyvom tepeln ho toku stavebnou kon trukciou a vplyvom vetrania

Tepelné stratyvznikajú vplyvom tepelného toku stavebnou konštrukciou a vplyvom vetrania


Ing milica schlankov

Funkčné požiadavky

 • Pri návrhu stavebných konštrukcií požadujeme splnenie kritérií :

 • maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla U

 • minimálnej teploty vnútorného povrchu

 • minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti

 • maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie


V znamn tepeln mosty

Významné tepelné mosty


Zmeny vn tornej povrchovej teploty

Zmeny vnútornej povrchovej teploty

PP tehla Porotherm 38 Porotherm 44


Pr davn tepeln strata

Prídavná tepelná strata

Tepelné mosty zvyšujú potrebu tepla na vykurovanie budovy


Ing milica schlankov

Tabuľka potreby tepla


Ing milica schlankov

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


 • Login