Geo-regioner for Fosfor i grundvandet - PowerPoint PPT Presentation

0.15 mg/l
Download
1 / 17

  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

0.15 mg/l MAC for drikkevand. Geo-regioner for Fosfor i grundvandet. Per Nyegaard - Hydrologisk afd. GEUS. Overvågningsdata 1990-2002 - 4 zoner. Geo-regioner. Overvågningsdata 1990-2002 - 2 zoner. Total fosfor mg/l. Total fosfor mg/l. Geo-regioner. Boringskontrol-data 1990-2002.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Geo-regioner for Fosfor i grundvandet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geo regioner for fosfor i grundvandet

0.15 mg/l

MAC for drikkevand

Geo-regioner for Fosfor i grundvandet

Per Nyegaard - Hydrologisk afd. GEUS


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Overvågningsdata 1990-2002 - 4 zoner

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Overvågningsdata 1990-2002 - 2 zoner

Total fosfor mg/l

Total fosfor mg/l

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontrol-data 1990-2002

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontrol-data 1990-2002

N= ca. 6000

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontrol og GRUMO-data 1990-2002

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

’Principal component’ analyse

Ilt, Nitrat og

Jern-Sulfat zone

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontrol data

Ptot filtreret v. Ptot ikke filtreret fra samme boring

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontroldata og Prækvartær kort

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontroldata og Interglaciale marine ler/silt aflejringer i boringer

g

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Boringskontroldata og Senglaciale marine ler/silt aflejringer i boringer

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Data ’griddet’ i 2x2 km og kontureret i ArcView

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Georegioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Kurver til regioner i ArvView

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Geo-regioner for det reducerede grundvand

Geo-regioner


Geo regioner for fosfor i grundvandet

Geo-regioner for opløst fosfor i grundvandet

  • Data der er anvendt kommer fra vandværkernes boringskontrol.

  • Der er udregnet medianværdier (50% fraktil) for de anvendte data

  • Data er opdelt i to grupper: Ilt-nitrat zonen og Jern-sulfat-metan zonen på grundlag af Ilt og nitrat analyserne.

  • Alle punktdata - analyser for boringer - findes som punkttemaer i ArcView.

  • Opdelingen af Danmark i Georegionerne på grundlag af fosfor i grundvandet er foretaget i ArcView med basis af de Økologiske klasser anvendt af DMU

  • Georegionerne er dannet som polygoner i ArcView og der er udregnet gennemsnit for regionerne.

Geo-regioner


  • Login