als tisza menti pritavitca akci csoport
Download
Skip this Video
Download Presentation
Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport. Előadó: Forgó Henrik polgármester. A LEADER PROGRAM. Az Európai Unió LEADER programjának alapgondolata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport' - violet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
als tisza menti pritavitca akci csoport
Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport

Előadó: Forgó Henrik

polgármester

a leader program
A LEADER PROGRAM
 • Az Európai Unió LEADER programjának alapgondolata: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”
 • A LEADER, az EU vidékfejlesztési politikájának része, amely a Közös Agrárpolitika második pillérét alkotja.
 • Célja a vidéken élők ösztönzése és támogatása annak érdekében, hogy térségük hosszabb távú fejlesztési lehetőségeit közösen feltárva, olyan integrált, újszerű megoldásokat magukban foglaló stratégiákat alakítsanak ki, amelyek megvalósítása biztosítja a térség fenntartható fejlődését, különösen az alábbi kulcsterületeken:
  • a természeti és a kulturális adottságok gazdagítása,
  • a gazdasági környezet megerősítése,
  • a közösségek önszervező képességének javítása,
  • az együttműködések ösztönzése.
a leader f szempontjai
A LEADER fő szempontjai
 • Területalapú megközelítés
 • Helyi kezdeményezések
 • Partnerség és Helyi Akciócsoport
 • Innováció
 • Integrált megközelítés
 • Hálózat és együttműködés
 • Helyi finanszírozás és menedzsment
akci csoport
Akciócsoport
 • A LEADER a helyi akciócsoportok – helyi szinten működő aktív partnerség – által kidolgozott integrált vidékfejlesztési programokat támogatja.
 • A helyi akciócsoportok felelősek a helyi vidékfejlesztési terv elkészítéséért, a helyi pályázati rendszer működtetéséért a terv megvalósítása érdekében.
 • A LEADER nagy hangsúlyt fektet a partnerségre és a helyi akciócsoportokat összekapcsoló hálózat működtetésére.
 • A helyi akciócsoport tagjai a térségben élők, a térségben működő vállalkozások, társadalmi szervezetek és önkormányzatok.
 • A helyi akciócsoportok működésének alapja a partnerség, amelynek keretén belül az egyes partnerek között egyértelműen meghatározottak a jogkörök, feladatok és felelősségi körök.
az als tisza menti pritavitca akci csoport bemutat sa
Az Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport bemutatása
 • 10 település
 • Hasonló termelési tradíciók
 • Csaknem minden család érintett a mezőgazdaság által
 • Értékesítési nehézségek
 • Együttműködési készség alacsony
 • Hiányos piaci ismeretek

Alsó-Tisza Menti PritavitCa Vidékfejlesztési Terve

helyi vid kfejleszt si terv
Helyi Vidékfejlesztési Terv

Intézkedések:

 • Oktatás, képzés
 • Marketing
 • Termékszerkezet tervezése, alapanyag ellátás
 • Minőségbiztosítási rendszer kialakítása
 • HACCP kialakítása
 • Ellenőrzési és szaktanácsadási rendszer kialakítása és működtetése
 • Elő-feldolgozás, hűtés, raktározás
 • Feldolgozás (megvalósíthatósági tanulmány)
 • Logisztika
 • Falusi programok előkészítése
a megval s t sban r sztvev szervezetek
A megvalósításban résztvevő szervezetek
 • A tíz település polgármesterei, illetve a saját településükön elfogadott természetes személyek, őstermelők alkották a helyi akciócsoportot.
 • A pályázatok elbírálását az akciócsoport tagjai közül választott Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság (HBMB) végezte. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) segítette a munkát.
 • Az MVH ellenőrizte a program előírások szerint történő végrehajtását, szerződéseket megkötését.
 • A helyi akciócsoport vezető szervezete:

Mindszent Város Önkormányzata

 • A helyi akciócsoport gesztor szervezete:

Csanytelek Község Önkormányzata, a gesztorszervezetvégezte a szervező és adminisztratív feladatokat, szoros együttműködésben az akciócsoporttal, az MVH-val és a programban résztvevőkkel

az int zked sek bemutat sa
Az intézkedések bemutatása

1. Oktatás, képzés

 • Korszerű termelési ismeretek elsajátítása
 • Minőségbiztosítás, HACCP megismertetése
 • Marketing ismeretek

2. Marketing

 • Piackutatás révén a keresett fajták megismerése
 • Potenciális partnerek (felvásárlók) felkutatása
 • Várható mennyiségi és minőségi igény megismerése
 • Reklámtevékenység
slide9
3. Termékszerkezet tervezése, alapanyag ellátás
 • a programban résztvevő termelők ellátása a piaci igényeknek megfelelő fajtájú, egységes mennyiségű és minőségi palántákkal

4. Minőségbiztosítási rendszer kialakítása

 • MSZ EN ISO 9000 szabványsor szerinti minőségbiztosítási rendszer tervezése, tanúsíttatása
 • termékazonosító rendszer beállítása
 • termelői körzetre vonatkozó védjegy bevezetése
slide10
5. HACCP kialakítása
 • HACCP rendszer bevezetése a termelőknél
 • talajvizsgálat
 • vízvizsgálat
 • talaj feltöltési utasítás

6. Ellenőrzés és szaktanácsadási rendszer

 • növénytermesztési ismeretek
 • növényvédelmi ismeretek
 • minőségbiztosítási rendszer működésével és az előírások betartásával kapcsolatos tanácsadás
 • Ellenőrzés
slide11
7. Elő-feldolgozás, hűtés, raktározás
 • áru tisztítása, aprítása,csomagolása
 • hűtés, raktározás

8. Feldolgozás (megvalósíthatósági tanulmány)

 • Piaci információk alapján feldolgozó üzem megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése
 • Megtermelt helyi termékek – elsősorban nem élelmiszeripari célú - feldolgozása
slide12
9. Logisztika
 • megtermelt áru összegyűjtése és elszállítása a termelőktől

10. Falusi programok előkészítése

 • az akcióterületen a helyi értékek feltárása
 • programtervek elkészítése
 • tájékoztató anyagok
 • fórumok
a program eredm nyei
A program eredményei
 • A 10 településről 80 termelő csatlakozott
 • Pritamin, kápia és fehérpaprikát termelnek
 • Együtt előnyösebb piaci pozíciót sikerült kivívniuk
 • 2007. decemberében megalakult a PritavitCa Szövetkezetet
 • Készülnek az EMVA forrásaiból megvalósuló pályázatokra
ad