2 utfordringene for norges vannforsyning v toril hofshagen norvar og christen r stad
Download
1 / 13

(2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

(2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad. Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet, men hva er sikkert nok? Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon: Hvor er utfordringene størst?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' (2) Utfordringene for Norges vannforsyning v/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad' - violet-pope


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2 utfordringene for norges vannforsyning v toril hofshagen norvar og christen r stad
(2) Utfordringene for Norges vannforsyningv/Toril Hofshagen, NORVAR og Christen Ræstad

 • Drikkevann; et trygt og godt naturprodukt: Økte krav til sikkerhet, men hva er sikkert nok?

 • Kildebeskyttelse, vannbehandling og distribusjon: Hvor er utfordringene størst?

 • Sikring av vannforsyningen som kritisk infrastruktur

 • Liberaliseringsdebatten, organisering og effektivisering: Hva skjer …… hva skjer ikke ?

 • Hva er kundene opptatt av – og hvordan ivaretar vi dette?


Det er viktig se utfordringene i perspektiv
Det er viktig å se utfordringene i perspektiv:

 • Vi bor i et land med rikelig tilgang på vann av god kvalitet – i motsetning til svært mange andre land i verden

 • ”Folk flest” opplever ikke at vi har noen problemer med vannforsyningen. Teoretiserer vi mer om problemene enn vi opplever dem?

 • Det er viktig å jobbe videre med både reelle og potensielle utfordringer for å kunne tilby en trygg og kostnadseffektiv tjeneste til enhver tid

 • Vann er vårt viktigste næringsmiddel og en viktig innsatsfaktor i annen næringsmiddelvirksomhet


Hva er sikkert nok under ulike forhold og hvem hvilken prosess avgj r dette
Hva er ”sikkert nok” under ulike forhold,…og hvem / hvilken prosess avgjør dette ?

”Overkill”

Tjeneste-kvalitet (godt, nok, sikkert)

Godt nok = akseptabel risiko

Vannverk a

Lokalt

skjønn

Risikabelt

Vannverk b

Velstandsutvikling= f(tid)

2005


Utfordring varmere v tere villere
Utfordring: Varmere, våtere, villere

 • Fargetallsøkning i mange vannkilder

  • Varig økning eller sykliske variasjoner?

 • Økt nedbørintensitet og flom

  • Hvilke vannverk kan bli berørt?

 • Flom, vind og sterk nedbør kan svekke lite ”robuste” vannkilder

Hva trengs for å bli god nok?

-Fargefjerning ved berørte vannverk

-Vannbehandling for et tidvis forverret råvann

-Flombeskyttelse av utsatte vannverk

-FoU og scenarieutvikling


Utfordring tilfredsstillende hygieniske barrierer
Utfordring: Tilfredsstillende hygieniske barrierer

 • Barriere i kilde/nedbørfelt (case Bergen m.fl.)?

 • Fra to hygieniske barrierer til multiple barrierer

 • Hva er optimal, fremtidsrettet desinfeksjonspraksis (parasitter, sporer, virus, effekt på nettet, kostnader)?

 • Hvordan sikre stabil drift/overvåking?

Hva trengs for å bli god nok?

-Revurdering/økt innsats mht. kildesikkerhet og restriksjoner

-Prosjektet ”Optimal desinfeksjonspraksis – fase I” rapporteres

oktober 2005

-Videreutvikling av behandlingsteknologier, prosesstyring


Utfordring sikkerhet og beredskap

Utfordring: Sikkerhet og beredskap

Trusselbilde i utvikling (klima, naturskader, terror), …med økende krav til trygghet !

Utredning om sårbarhet i vannforsyningen 2002/03

Mange mangler planer, øvelser gjennomføres i liten grad

Utfordringer er kartlagt, og tiltak er foreslått i handlingsplan fra 2004 (men mange av tiltakene er ennå ikke gjennomført)

Utvalg for sikring av kritisk infrastruktur (2005)

Hva trengs for å bli god nok?

-VA og sikkerhet på lokal, regional og nasjonal dagsorden

-Beredskapsveileder 2005-06

-Avklaring av ansvarsforhold

-Oppfølging av øvrige tiltak i handlingsplan fra 2004

-Konkrete samkjøringer mellom en del store vannverk

-Look to Sweden?


Utfordring vannkvalitet dokumentasjon
Utfordring: Vannkvalitet - dokumentasjon

 • Skille vesentlige fra uvesentlige (krisemaksimerte) forurensninger

 • Hvordan dokumentere/informere/handle ift. ”nye trusler”:

  • Hormonhermere, antibiotika, uran, bromerte flammehemmere, PFOS, parasitter, ”nye” virus, sopp, Legionella etc.?

 • Hvordan lage gode prøvetakingsprogrammer?

 • Omfang av on-line verifikasjon?

 • Hvordan bruke dokumentasjonen aktivt?

Hva trengs for å bli god nok?

-Veiledningsmateriell m/avklaringer (NORVAR-prosjekt 2005-06)

-Bevisst holdning hos vannverkseier

-Et velfungerende lab.marked

-FoU, nasjonale overvåkingsprogrammer


Utfordring distribusjonssystemer
Utfordring: Distribusjonssystemer

 • Gamle og dårlige ledninger må repareres og fornyesFortsatt høy lekkasjeandel mange steder

 • Hvordan øke ledningenes levetid?

  • Dårlig kvalitet på en del nyanlegg

  • ”Optimal” vannkvalitet ved ulike ledningsmaterialer

 • Biofilm: Til gavn eller skade?

 • Innsug / trykkløst nett og helserisiko

Hva trengs for å bli god nok?

-Prioritere de ”nedgravde” utfordringene

-FoU og veiledning (mye er allerede gjort og mer er under arbeid)

-Kompetansekrav til utfører, kontroll av nyanlegg

-Optimalisert drift og vedlikehold

-Teknologiutvikling (no-dig m.m.)

-Samordning med annen infrastruktur


Utfordring organisering og kompetanse
Utfordring: Organisering og kompetanse

 • Topografi og demografi gir mange små enheter

  • 434 kommuner (50% har < 5000 innb.)

  • Mer enn 5000 godkjenningspliktige vannforsyningssystemer, hvorav mange ikke tilfredsstiller drikkevannsforskriften

  • Mange små, private grendevannverk

 • Rekrutteringsutfordringer

 • Lokalpolitikere ofte ”forbrukerombud” fremfor eiere

Private aktører samordner seg:

-Opplysningsutvalg for VA-nett

-”Clean Water” group

Hva trengs for å bli god nok?

-Større organisasjoner (interkommunale

løsninger også på distribusjonssiden?)

-Nettverk, samarbeid, kompetanseheving

-Rekrutteringstiltak

-Bevisste eiere og god ledelse


Utfordring liberaliseringsdebatten
Utfordring: Liberaliseringsdebatten

 • Vil eierskapsdebatten for vann komme i 2005/06/07 ?

  • VARFIN/KRD-prosjekt 2005 (benchmarking / effektivitet)

  • Infrastrukturutvalget (sikkerhet)

  • KS-prosjekt om liberalisering i VA-sektoren

  • Spørsmålet ”Trenger Norge en VA-lov?”

  • EU-kommisjonens behandling

  • WTO

  • Utvikling i Sverige, Nederland, Tyskland m.m.

 • Ønsker og evner Staten og Stortinget å engasjere seg i dette ?

 • Er kommunene bevisste på sine roller som eiere, leverandører og samfunnsansvarlige for vannforsyningen ?

Hva trengs for å bli god nok?

- Aktiv debatt

- Årvåkenhet, bevisste valg og prosesser


Utfordring kundefokus
Utfordring: Kundefokus

 • Vannforsyning scorer høyt i markedsundersøkelser!

 • Vet vi nok om hva kundene er opptatt av?

  • Kvalitet, regularitet, tilgjengelighet, høflighet, informasjon, gebyrnivå m.m.

 • Vet kundene hva de kunne vært opptatt av?

  • Risikoforhold, bevisst forhold til eget nett, sopp, Legionella m.m.

 • Kunden krever god og pålitelig vannforsyning til en vettug pris,…….. og etterspør egentlig ikke annen service og informasjon !

Hva trengs for å bli bedre?

-Økt kundefokus mange steder (lære av de som er flinke!)

-Målrettede informasjonstiltak (abonnenter, skoleelever m.m.)

-Tilgjengelig generell informasjon (se www.norvar.no)


Utfordring en kompetent og effektiv forvaltning
Utfordring: En kompetent og effektiv forvaltning

 • Matilsynet - ”Hva får vi for penga?”

  • 8 regioner og 64 distriktskontorer med mye kompetanse

  • Forventinger til Mattilsynet sentralt

  • Store utfordringer i oppstartsfasenBør godkjenningsordningen droppes for små vannverk ?

 • Utvikler lab.markedet seg tilfredsstillende?

 • Utdanning og forskning – hvordan få til en fornyet satsing?

Hva trengs for å bli god nok?

-Prioritere drikkevannsområdet høyt i Mattilsynet

(revisjonsnettverk Østlandet godt initiativ!)

-Finansiere drikkevannsforvaltningen over statsbudsjettet

-Folkehelseinstituttet som ”Storsamfundets usikkerhetsabsorptør”

-FoU-offensiv: Hvem gjør hva?


Utfordringene i prioritert rekkef lge
Utfordringene i prioritert rekkefølge

 • Sikkerhet- I alle sammenhenger- Hovedfokus under vannforsyningsdagene

 • Godt vann- Mange små og noen få mellomstore vannverk må skjerpe seg !

 • Effektivitet- Benchmarking,…fra utvikling til aktiv bruk !- Veien videre ?: Avhenger av kommende debatter om eierskap, inntektsrammestyring osv.

 • Nok vann- Det lekker, …men det er vann nok !


ad