Rdf a rql
Download
1 / 27

RDF a RQL - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

RDF a RQL. Roman Krejčík. RDF a RQL. RDF – Resource Description Framework Ja z y k pro ukládání informací v XML RDF Schema RQL – RDF Query Language Dotazová n í nad RDF dokumenty. RDF. XML dokument Standardizován W3C Formát pro strojové čtení Ukládání webových zdrojů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RDF a RQL' - viola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rdf a rql

RDF a RQL

Roman Krejčík


Rdf a rql1
RDF a RQL

 • RDF – Resource Description Framework

  • Jazyk pro ukládání informací v XML

  • RDF Schema

 • RQL – RDF Query Language

  • Dotazování nad RDF dokumenty


RDF

 • XML dokument

 • Standardizován W3C

 • Formát pro strojové čtení

 • Ukládání webových zdrojů

 • URI pro identifikaci zdrojů


Z kladn pojmy
Základní pojmy

 • Zdroj

  • Identifikován URI

  • Může mít přiřazené vlastnosti

 • Vlastnost

  • Má hodnotu nějakého typu

  • Můze být odkazem na zdroj nebo prim. typ

  • RDF definuje základní primitivní typy


Syntaxe rdf
Syntaxe RDF

 • XML dokument

 • Kořenový element <RDF>

 • Každý zdroj popsán tagem <Description>

 • Namespace pro RDF značky

  http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

 • Popis zdroje - vlastní namespace a struktura


P klad rdf
Příklad RDF

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:cd="http://www.recshop.fake/cd">

<rdf:Description

rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque"> <cd:artist>Bob Dylan</cd:artist>

<cd:country>USA</cd:country> <cd:company>Columbia</cd:company> <cd:price>10.90</cd:price>

<cd:year>1985</cd:year>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>


Odkazy na zdroje
Odkazy na zdroje

 • Vlastnosti se mohou odkazovat na zdroje

  <rdf:Description

  rdf:about="http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque"<cd:artistrdf:resource="http://www.recshop.fake/artists/dylan"/> <cd:country>USA</cd:country> <cd:company>Columbia</cd:company> <cd:price>10.90</cd:price>

  <cd:year>1985</cd:year>

  </rdf:Description>


Kontejnerov elementy
Kontejnerové elementy

 • Vlastnosti mohou být složitější struktury

 • Reprezentace více prvků

 • Množina – element Bag

 • Sekvence – element Seq

 • Alternativy – element Alt

 • Jednotlivé položky <rdf:li>…</rdf:li>


Kontejnerov elementy1
Kontejnerové elementy

 • Bag – neuspořádaná množina

 • Seq – prvky jsou indexované

  <cd:artist>

  <rdf:Bag>

  <rdf:li>John</rdf:li>

  <rdf:li>Paul</rdf:li>

  <rdf:li>Ringo</rdf:li>

  </rdf:Bag>

  </cd:artist>


Rdf schema rdfs
RDF Schema (RDFS)

 • Rozšíření RDF

 • Třídy pro jednotlivé zdroje

 • Zavedení dědičnosti tříd

 • Pouze framework, nedefinuje žádné třídy, jen způsob jejich vytváření


RDFS

 • Třída nedefinuje objekt. Instancí třídý je pouze bezstavový zdroj reprezentovaný URI

 • Jeden zdroj může být instancí libovolných tříd

 • Vlastnosti mohou být v rámci dědičnost specializovány


Syntaxe rdfs
Syntaxe RDFS

 • Součástí RDF dokumentu

 • Namespace http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#

 • Definice třídy <rdfs:Class rdf:ID=“…”>

 • Dědičnost

  <rdfs:subClassOf rdf:resource=“…”>


P klad rdfs t dy
Příklad RDFS – třídy

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >

<rdfs:Class rdf:ID="Artist" />

<rdfs:Class rdf:ID="Painter">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Artist"/>

</rdfs:Class>

</rdf:RDF>


Popis rdf vlastnost
Popis RDF vlastností

 • Omezení vlastnosti na třídu

  • Doména vlastnosti

  • Značka <rdfs:domain rdf:resource=“…” />

 • Omezení hodnoty vlastnosti

  • Rozsah vlastnosti

  • Značka <rdfs:range rdf:resource=“…” />

 • Specializace vlastnosti

  • Značka <rdfs:subPropertyOf rdf:resource=“…”/>


P klad rdfs vlastnosti
Příklad RDFS - vlastnosti

<rdfs:Property rdf:ID="creates">

<rdfs:domain rdf:resource="#Artist" />

<rdfs:range rdf:resource="#Artifact" />

</rdfs:Property>

<rdfs:Property rdf:ID="paints">

<rdfs:domain rdf:resource="#Painter" />

<rdfs:range rdf:resource="#Painting" />

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="creates" />

</rdfs:Property>

<rdfs:Property rdf:ID="name">

<rdfs:domain rdf:resource="#Artist" />

<rdfs:range

rdf:resource="http://www.w3.org/rdf-datatypes.xsd#String" />

</rdfs:Property>


RQL

 • RDF Query Language

 • Dotazování se nad RDFdokumentem

 • Kombinované dotazy na schéma a data

 • Není standardem


Jednoduch dotazy na sch ma
Jednoduché dotazy na schéma

Class– pro všechny třídy

Property– pro všechny vlastnosti

subClassOf(Artist)

– získání všech podtříd dané třídy

subClassOf^(Artist)

– pouze přímí potomci


Jednoduch dotazy na data
Jednoduché dotazy na data

Artist

– všechny instance dané třídy včetně potomků

^Artist

– pouze přímé instance dané třídy

creates

– všechny vlastností daného typu, vrací dva sloupce (zdroj a hodnotu vlastnosti)


Oper tory
Operátory

 • Standardní operátory nad množinami

  intersect, in, count

 • Relační operátory pro třídy a vlastnosti

  • Porovnání v rámci dědičnosti

  • Artist > Painter true

  • creates < paints false

 • Běžné relační operátory pro prim. typy


Select from where
select .. from .. where

 • Výběr dat podle podmínky

 • Syntaxe

  select proměnné

  from třídy nebo vlastnost

  where podmínka

 • Proměnné mohou reprezentovat zdroje, vlastnosti, jejich hodnoty i třídy


O per tor
Operátor {}

 • Proměnné uzavřené v { }

 • Syntaxe pro třídu

  Artist{X}

 • Syntaxe pro vlastnost

  {X}creates{Y}

  Př: select X, Y from {X}creates{Y}


O per tor1
Operátor .

 • Řetězení vlastností a tříd pomocí .

  select X,Y from Artist{X}.creates{Y}

 • Join pomocí where podmínky

  select X,Y, R from {X}creates{Y}, {R}name{S} where X = R


Omezen t dy prom nn
Omezení třídy proměnné

 • Konstrukce {X:třída}

  select X from {X:Painter}creates{Y}

 • Omezení proměnné na třídu – prefix $

  select X,Y from {X:$Z}creates{Y} where $Z <= Painter


Dal omezen prom nn
Další omezení proměnné

 • Omezení proměnné na vlastnost

  • operátor @

   select X,Y from {X:Artist}@P{Y}

 • Omezení proměnné na třídu nebo typ

  • operátor $$

  • Kromě třídy zdroje může být např. String


Dal mo nosti
Další možnosti

 • Vnořené selecty

 • Operátory pro vlastnosti

  • range(@P)

  • domain(@P)

 • Operátor like

  • * zastupuje libovolné znaky


Vyu it rdf
Využití RDF

 • Webové portály a vyhledávače

 • Elektronické knihovny

 • E-obchody


ad