Prenatal taramada g ncel durum art k ultrason gereksiz mi
Download
1 / 48

“Prenatal Taramada Güncel Durum” Artık Ultrason Gereksiz mi? - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

“Prenatal Taramada Güncel Durum” Artık Ultrason Gereksiz mi?. Prof. Dr. Ali ERGÜN GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı. Prenatal USG. ABD’ de canlı doğumların %67’sinde uygulanmakta USG Taraması tüm obstetrik hasta grubuna uygulanmalı mı???

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' “Prenatal Taramada Güncel Durum” Artık Ultrason Gereksiz mi?' - vinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prenatal taramada g ncel durum art k ultrason gereksiz mi

“Prenatal Taramada Güncel Durum”Artık Ultrason Gereksiz mi?

Prof. Dr. Ali ERGÜN

GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum

Anabilim Dalı Başkanı


Prenatal usg
Prenatal USG

 • ABD’ de canlı doğumların %67’sinde uygulanmakta

 • USG Taraması tüm obstetrik hasta grubuna uygulanmalı mı???

  - Tüm fetüsler anomali ve gebelik komplikasyonları açısından taranmalıdır

  - Spesifik medikal endikasyonlardaUSG kullanımı

  - Nonmedikal amaçlarla kullanılmamalıdır

Martin J., National Vital Statistics Report; 2003

ACOG Committee on Ethics; 2004, AIUM Practice Guidelines; 2007,

ACR Practice Guidelines; 2007, Reddy UM 2008


Temel obstetrik ultrasonografik de erlendirme
Temel Obstetrik Ultrasonografik Değerlendirme

 • Fetal viabilite ve sayı (Çoğul gebeliklerde koryonisite)

 • Gestasyonel yaşın tayini

 • Fetal biometri

 • Fetal prezentasyon

 • Fetal kardiyak aktivite dökümantasyonu

 • Plasental görünüm ve lokasyon

 • Amniyotik sıvının değerlendirilmesi

 • Konjenital anomalileri saptamaya yönelik fetal anatominin incelenmesi

Salomon LJ, Ultrasound Obstet Gynecol; 2011


Gebe Populasyonu

Fetal Anomali Prevalansı % 1-3

20

1

100

Yüksek Riskli Gebelikler


11-14 hf

20-23 hf

Fetal anom.

Fetal anomali

Preterm doğum

PET / FGR

Preterm doğum

Pre-eklampsi

70

60

90

50

80

70

40

Risk (%)

60

30

 • Fetal anomaliler

 • Plasental/maternal

 • Preterm doğum

 • Doğum travmaları

Risk (%)

50

20

40

10

30

20

0

0

10

20

30

40

50

60

10

0

Servikal uzunluk (mm)

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Ort. uterin arter PI

Fetal ölüm & Handikap2005


Preterm birth

Previous preterm delivery

Scans for cervical length:

12, 16, 18, 20, 22, 24 wks

Cerclage if cervix <25 mm

Progesterone 200mg / night 18-34 wks


Prenatal tan
Prenatal Tanı;

 • 1. Tarama testleri

 • 2. Diagnostik Testler

 • 3. cf-DNA (trizomi 21, 18, 13, sex kromozomları?)

  - LDT (laboratory derived tests)

  - FDA onayı yok


Tarama testleri
Tarama Testleri;

 • - Maternal Yaş

 • - Triple Test

 • - Genetik Sonogram

 • - NT + Maternal Yaş

 • - Birinci Trimestir Kombine

 • - Dörtlü Test

 • - Ardışık Testler

 • - cf-DNA


“Impact of a new national screening policy for Down’s syndrome in Denmark;population based cohort study”

 • Birinci trimestir tarama (2004-6), sonuçlar (2005-6)

 • 19 merkez, yılda 65 000 gebelik

 • Sonuçlar;

  - Down send. Doğum; 2000-4 yılda 55-65, 2005’te 31, 2006’da 32

  - Toplam CVS ve AS sayısı; 2000’de 7524, 2006’da 3510

  - DR; 2005’te %86, 2006’da %93 ve FP sırası ile %3.9 ve %3.3

  Ekelund CK, Tabor A Nov 2008, BMJ


Değerlendirmeye ekle: syndrome in Denmark;population based cohort study”

Nazal kemik

Duktus venosus akım

Triküspit akım

Hepatik arter akımı

Risk

>1 / 100

Risk

<1 / 100

Anepleudilerin erken taranması

Maternal yaş, fetal nukal translüsensi ve maternal serum serbest β-hCG and PAPP-A

Düşük-risk (<1/1000)

Populasyonun %78

Trizomi 21’in %1

Yüksek-risk (> 1/ 50)

Populasyonun %2

Trizomi 21’in %88

Intermediate-risk (1/50–1000)

Populasyonun %20 si

Trizomi 21 %11’i

Koryonvillüsörneklemesi

Ultrasonografiiletarama (22 GH)

N=111,340

T21 n=709


Prenatal test lerin spekturumu
Prenatal Test syndrome in Denmark;population based cohort study”lerinSpekturumu

Serum Tarama

CVS

Kombine Serum Taramalar, NT, Ultrason

Amnio

NIPT

TARAMA

TANI


3080 olgu syndrome in Denmark;population based cohort study”

Anoploidi oranı;1/14

T 21+18;1/25


Karyotipleme
Karyotipleme; syndrome in Denmark;population based cohort study”

 • Anoploidi

  - kromozom anomalilerinin %73’ü

  - %90’ı trizomi 21, 18, 13, x ve y ve bunlar tüm karyotip anomalilerinin %65’i

 • Aberasyon(delesyon, ring, translokasyon, duplikasyon)

 • Birinci ve 2. trimestirde görülme oranı 3.’den fazla


Testin prospektif performansını gösteren tek çalışma syndrome in Denmark;population based cohort study”

49 Merkez

11.263 Hasta

11.105 Uygulama

190 Anoploidi

143 T21

47 T18

(1/58)

Genel populasyondaki prevalans 1/700


Fetal anomaliler
Fetal Anomaliler syndrome in Denmark;population based cohort study”

 • Birinci trimestir US ile ciddi konjenital anomalilerin % 40-70’inin tanısı mümkün

 • Yüksek risklerde bu oran %84

 • Duktus venosus, NT, Triküspit regürjitasyonu, hepatik arterde düşük rezistans

  Becker R 2006, Syngelaki A 2011


Fetal syndrome in Denmark;population based cohort study”Defektlerin Erken Tanısı

Daima Saptananlar

n=150 (31%)

Euploid fetuslarda Majör Defektler

488 / 44,859

Bazen Saptananlar

n=209 (43%)

Saptanamayanlar

n=129 (26%)


Fetal syndrome in Denmark;population based cohort study”Defektlerin Erken Tanısı

Daima Saptananlar

Daima

Akrania

Holoprosensefali

Exomphalos

Gastroşizis

Megasistis

Body stalk anomalisi


Fetal syndrome in Denmark;population based cohort study”Defektlerin Erken Tanısı

6

5

4

Brain stem diameter (mm)

Bazen Saptananlar

3

Spina bifida 14%

Ventricülomegali 9%

Fasial Yarıklar 5%

Major Kardiak defekt 33%

DiafragmatikHerni50%

Lethal İskelet Displazisi 50%

Absent el / ayak 62%

2

1

45

55

65

75

85

CRL (mm)


40 syndrome in Denmark;population based cohort study”

150

40

127

DV abnormal

x3

30

35

Detectionrate(%)

30

20

100

25

10

Risk for cardiac defects (%)

Major cardiac defect (/1000)

20

A priori risk

64

0

NT

History

15

50

35

10

18

5

9

5

DV normal

X0.5

0

0

M-95th

3

4

5

>5.5

<M

3

4

5

6

Nuchal translucency (mm)

NT (mm)

Atzei et al 2005, n=6,921

Fetal Yapısal Defektlerin

Erken Tanısında NTArtm nt normal karyotip
Artmış NT, Normal Karyotip week ultrasound scan (2006)

 • Submikroskopik kromozomal anomali (1/10)

 • Kardiak anomaliler, özellikle duktus dependan

 • Fasial kleft, 19 kat fazla

 • Genetik sendromlar

  - Genetik sendrom, fetal hidrops, perinatal ölüm oranı(%10)

  - Noonan sendromu, kas-iskelet

 • Erken çocuklukta gelişme geriliği

 • Artmış fetal kayıp oranı

 • Makrozomi

  Leung TY 2011, Wald NJ 2008, Souka AP 2005, Miltaft CB 2012, Souka AP 1998, Poon LC 2011


Soft marker lar
Soft Marker’lar week ultrasound scan (2006)

Down (%) Normal (%)

 • Nukal Fold 20-33 0.5-2

 • Absent NB (1.Tr) 65 (0-80) 0.8(0.3-2.5)

 • Absent NB (2.Tr) 30-40 0.3-0.7

 • Hipop. NB (2.Tr) 50-60 6-7

 • HEB 13-21 1-2

 • Pyelektazi 10-25 1-3

 • Ventrikülomegali 4-13 0,1-0,4

 • EIF 21-28 3-5

 • CPC 30-40 1-3(Tr.18)

 • ARSA 18-47 1-2


Di er belirte ler
Diğer Belirteçler week ultrasound scan (2006)

 • Sandal gap, kulak uzunluğu, klinodaktili, geniş iliak açı, mikrognati

 • Doppler

  - D. Venosus;

  - Euploid (%3), Tr. 21(%66), Tr.18(%58), Tr.13(%55)

  - Triküspit Regürjitasyonu;

  - Euploid (%0,9), Tr.21(%55,7), Tr.18(%33.3), Tr. 13(%30), Turner(%37.5)


Genetik sonogram
Genetik Sonogram week ultrasound scan (2006)

 • Primer tarama testi değil

 • 2. basamak olabilir

 • Sadece yapısal anomaliler

 • Faster; Genetik sonogram ilave edilirse;

  - Sensitivite sırasıyla,

  (Quadruple, integre, stepwise,ve contingent test için,)

  - % 81, 93, 97, 95’ten, % 90,98, 98, 97 olacaktır.

  Aagard-Tillery KM 2009


Yap sal anomaliler
Yapısal Anomaliler week ultrasound scan (2006)

Down bebeklerin 1/3’ünde;

 • KVS anomali (VSD, A-V kanal)

 • MSS anomalisi (mild ventrikülomegali)

 • GIS anomalisi (duodenal atrezi)

 • Kraniofasial (kistik higroma, artmış NF, brakisefali)

 • Fetal Hidrops

  Papp C 2008


Yap sal anomaliler1
Yapısal Anomaliler week ultrasound scan (2006)

 • Yapısal anomalili 386 fetüste %11 anormal karyotip

 • Anomali tipine çok bağımlı

  - Omfalosel; KC(+), 3/34, KC(-), 12/14

  - Kistik Higroma, 1. Tr. Trizomi, 2. Tr. Monozomi X

 • FGR (trizomi 18, triploidi, trizomi 13)

  Anoploidi olanların hemen hepsinda yapısal defekt var

 • SUA

  - İlave belirteçler varsa önemli

  Wiladidmiroff JW 1998, Nyberg DA 1989, Bahado-Singh RO 1997


Trizomi 18
Trizomi 18 week ultrasound scan (2006)

 • Genetik sonogram + biokimya, %2-3 false + ile %90 sensitivite

 • Gebelik 19 hf veya büyük, genetik sonogram normalse A/S gereksiz

 • Genetik sonogram ile 19-20 haftada, %0 false + ile %100 sensitivite

 • IUGR + polihidramnios, clenched hands

  Lai S 2010, Nyberg DA 1993


Trizomi 13
Trizomi 13 week ultrasound scan (2006)

 • US bulguları zengin

 • Birinci trimestirde çoğunun tanısı mümkün


100 week ultrasound scan (2006)

90

80

70

60

50

Detection rate at 3.1% FPR (%)

40

30

20

10

0

Trizomi 21

Trizomi 18

Trizomi 13

Trizomi 21

Trizomi 18

Trizomi 13

Trizomi 18 & 13 taraması

100

Trizomi 21 algoritmanın kullanılması

90

80

70

60

50

Saptama oranı %3 FPR (%)

40

30

20

10

0

 • Trisomy 21 algoritmayı kullan

 • Algoritmanın kombinasyonu:

 • trizomi 21, trizomi 18vetrizomi 13


Triploidi
Triploidi week ultrasound scan (2006)

 • IUGR, ekstra kromozom seti;

  - maternal ise küçük kalsifiye plasenta+oligohidr.

  - paternal ise büyük molar plasenta

 • Olguların %90’ından fazlasında

  - Fasial, MSS, NTD, renal anomali, sindaktili, clubbed feet, 2 damarlı kordon, NF artışı

  Jauniaux E 1996


Turner sendromu
Turner Sendromu week ultrasound scan (2006)

 • Çoğunluğu 1. trimestir düşük

 • Kistik higroma

 • Hidrops

 • Kardiak(koarktasyon)

 • NF artışı

 • Kısa femur

  Bronshtein M 2003


Acog 2007
ACOG 2007 week ultrasound scan (2006)

 • Tüm gebelere 20. haftadan önce anoploidi taraması yapılmalı

 • Tüm gebelere maternal yaşa bakılmaksızın invaziv test seçeneği sunulmalı

 • Diagnostik test önerilecek grup

  - Önceden trizomi

  - En az 1 veya 2 major anomali

  - Kromozomal translokasyon, inversiyon veya anoploidi olan bireylerde

 • Tarama, Tr. 21 ve 18’de, diğerlerinde US etkili


Sonu lar ispd 2013
Sonuçlar (ISPD 2013) week ultrasound scan (2006)

 • Cf-DNA Tr.21 ve 18?, diğerleri?

 • False +,-

 • Mozasizm

 • Çoğul gebelik(DR düşük, vanishing twin?)

 • Obezlerde testte yetersizlik

 • Mendelian mikrodelesyon ve bazı durumlarda invaziv test gerekli

 • SONUÇ; NIPD? / NIPS? ;İkincil bir tarama testi?


Chromosomal m i croarray for pnd
Chromosomal M week ultrasound scan (2006)icroarray for PND

N Engl J Med 2012; 367 (23): 2175-84


Sonu lar
Sonuçlar week ultrasound scan (2006)

 • CVS/Amnio, mikrodelesyon/mikroduplikasyon

  - NICHD, multicenter çalışma

  - Rutin low risklerde %1.7

  - US’da anomali olanlarda %6 oranında klinik olarak belirgin kopya-sayı değişikliği izlendi

  - Bu oranlar Trizomi 21’den daha fazla

 • NIPT’in CVS’in yerini alması için daha çok yolu var


Maternal kan cf dna
Maternal Kan, cf-DNA week ultrasound scan (2006)

 • 1. Yeri henüz belli değil

 • 2. İnvaziv testlerle kıyaslanamaz

 • 3. İnvaziv testlerde mikroarray şansı var

 • 4. Daha fazla veri ve daha az maliyet gerekli

 • 5. Daha geniş populasyonlarda ve düşük risklerde daha fazla çalışmaya gerek var


Us maternal kan
US/Maternal Kan week ultrasound scan (2006)

 • Anoploidilerde fetal anomali oranı

 • US - fetal anomali

 • US – perinatal seyir

 • Cf-DNA – low risk grupta etkinlik

 • Maliyet


Normal Karyot week ultrasound scan (2006)ip

Ölüm veya major defekt

Anormal karyotip

%69

%65

%50

%33

%33

%23

%21

%14

%3

%3

NT

2.5-3.4

3.5-4.4

4.5-5.4

5.5-6.4

> 6.5 mm

NT

2.5-3.4

3.5-4.4

4.5-5.4

5.5-6.4

> 6.5 mm

Snijders et al, 1998 n=96,127

Souka et al, 2001 n=1,320

11-13+6haftaultrasonu

Artmış NT – Normal karyotip


Sonu lar1
Sonuçlar week ultrasound scan (2006)

 • Tarama testleri

  - False +/-

  - Down olgularının 1/6’sı yakalanamıyor

  - High risklerin %95’inin bebeği normal

 • NIPT

  - Kullanılan teknolojiye göre farklılıklar

  - Sonuç için yeterli miktar gerekli

  - Low riskler? Endikasyon?

  - CVS/Amniosentezin yerini alabilir mi?


ad