Podziemne zgazowanie w gla czy mo e to by innowacyjny spos b pozyskiwania energii
Download
1 / 21

Podziemne zgazowanie węgla. Czy może to być innowacyjny sposób pozyskiwania energii ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

Podziemne zgazowanie węgla. Czy może to być innowacyjny sposób pozyskiwania energii ?. Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, czł . koresp . PAN. Katowice, 08.04.2014r. Czy można będzie wydobywać węgiel z podziemi bez użycia tradycyjnej techniki górniczej ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Podziemne zgazowanie węgla. Czy może to być innowacyjny sposób pozyskiwania energii ?' - vinson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Podziemne zgazowanie w gla czy mo e to by innowacyjny spos b pozyskiwania energii

Podziemne zgazowanie węgla. Czy może to być innowacyjny sposób pozyskiwania energii ?

Prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI,czł. koresp. PAN

Katowice, 08.04.2014r.


Czy można będzie wydobywać węgiel z podziemi bez użycia tradycyjnej techniki górniczej ?


Podziemne zgazowanie węgla jest ideą z blisko 150 historią

1868 – Carl Wilhelm Siemens – sugestia zgazowania podziemnego węgla przed Chemical Society of London, • Zasoby węgla należą do najbogatszych historią (50% całości) spośród wszystkich surowców węglowodorowych.

 • Głęboko zalegające zasoby są trudne do pozyskania klasycznymi technikami górniczymi.

 • W Polsce na głębokościach poniżej 1000 m zalega 4,67 mld ton zasobów bilansowych węgla, a w pozostawionych resztkach co najmniej 1 mld ton.


Polska jest krajem zasobnym w węgiel ... historią

 • Zasoby bilansowe

 • 48,23 mld ton

 • Zasoby bilansowe w polach zagospodarowanych

 • 19,13 mld ton

 • Zasoby bilansowe w obszarach niezagospodarowanych

 • 25,14 mld ton

 • Zasoby przemysłowe

 • 4,21 mld ton

 • Zasoby operacyjne

 • 3,49 mld ton

Węgiel kamienny

Stan : 31.12.2012.Podziemne Zgazowanie Węgla historiąpowala na bezpośrednie pozyskanie energii w miejscu zalegania węgla, a sam proces przebiega analogicznie do technologii zgazowania węgla na powierzchni - jest jednak bardziej złożony i trudniejszy w realizacji.

8


Istota procesu podziemnego zagazowania w gla
Istota procesu podziemnego zagazowania węgla historią

 • Podziemne Zgazowanie Węgla - stanowi zespół wielokierunko – wych przemian termicznych i chemicznych, jakie zachodzą w pokładzie węgla w podwyższonej temperaturze (700 ÷900oC, a nawet do 1500oC) i przy kontrolowanym dostępie ilości powietrza , tlenu lub pary wodnej.

 • Podstawowe reakcje :

 • > Reakcja utleniania (spalania) C + O = CO2 (egzotermiczna)

 • > Reakcja powstawania syngazu C + H2O = CO + H2(endotermiczna) > Reakcja Boudouard’a C + CO2 = 2CO

 • > Reakcja tworzenia metanu CO + 3H2 = CH4 + H2O

 • Ciepło potrzebne do zgazowania otrzymywane jest przez spalenie węgla w egzotermiczna reakcji utleniania .

 • Podstawowe produkty zgazowania węgla : CO, CO2, H2, CH4, H2O


Podziemne zgazowanie węgla historią (ang. Underground CoalGasification – UCG) to jedna z najprężniej rozwijających się obecnie technologii pozyskania energii zawartej w węglu poprzez jego zgazowanie bezpośrednio w złożu.

Jej zaletą jest przede wszystkim możliwość wykorzystania uzyskiwanego gazu zarówno w  celach energetycznych jak i do innych procesów karbochemicznych.


Dlaczego znowu podjęto prace nad technologią PZW w Polsce ?

Polska jako kraj zasobny w węgiel i potrzebujący nowych zdywersyfikowanych źródeł energii nie może stać z boku prac B+R rozwijanych aktualnie na świecie nad technologią podziemnego zgazowania węgla.


Podziemne zgazowanie węgla nie może być stosowane wszędzie - muszą być spełnione określone warunki aby było ono bezpieczne dla ludzi i dla środowiska naturalnego

 • Kryteria wg J. Drzewieckiego, 2011

 • Głębokość: ponad 100m.;

 • Miąższość: ponad 2 m;

 • Zawartość popiołu: do 30%

 • Brak przerostów w pokładzie;

 • Odległość do najbliższego pokładu: ponad 10m;

 • Grubość skał nieprzepuszczalnych w nadkładzie ponad 10m;

 • Całkowita izolacja poziomów wodonośnych.


Podstawowe metody technologie pzw
Podstawowe metody (technologie) PZW wszędzie - muszą być spełnione określone warunki aby było ono bezpieczne dla ludzi i dla środowiska naturalnego

Metoda szybowa

Metoda bezszybowa

W metodzie bezszybowej, przygotowanie georeaktora polega na wykonaniu z powierzchni otworów wiertniczych stanowiących kanały zasilające i produkcyjne, które są połączone kanałem łączącym wykonanym w pokładzie węgla.

Metoda szybowa polega na udostępnieniu pokładu węgla szybem. Georeaktor stanowi wydzielony fragment pokładu, do którego poprzez otwory wiertnicze podawane są media zgazowujące i odbierane produkty zgazowania. Media zgazowujące iprodukty zgazowania są transportowane wyrobiskami dołowymi i szybem na powierzchnię.


Polskie badaniach koncentruję się wszędzie - muszą być spełnione określone warunki aby było ono bezpieczne dla ludzi i dla środowiska naturalnego na technologii szybowej…

 • umożliwia pozyskanie unikalnej wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w obrębie georeaktora zgazowania i w jego otoczeniu,

 • pozwala na łatwiejsze rozpoznanie i sterowanie parametrami procesu w zakresie :

 • - składu i jakości uzyskiwanego produktu,

 • - bezpieczeństwa realizacji procesu,

 • - oceny wpływu procesu na podziemne środowisko

 • geologiczne i środowisko naturalne na powierzchni.


POLSKIE DOŚWIADCZENIA W ROZWOJU TECHNOLOGII PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA

 • Prace badawcze realizowane w GIG w latach 50 i 60 – tych XX wieku (poligon : dawna kopalnia Mars)

 • Projekt HUGE

 • Projekt HUGE 2

 • Projekt Strategiczny pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” - Zadanie 3 „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej

 • produkcji paliw i energii elektrycznej”


Eksperymenty podziemnego zgazowania w gla w polsce w warunkach rzeczywistych
EKSPERYMENTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA W POLSCE ZGAZOWANIA WĘGLA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Projekt HUGe – etap 1

Próba zgazowania w warunkach rzeczywistych w i pokładzie 310 w KD Barbara GIG w Mikołowie

Projekt HUGE – etap 2

Badanie procesu podziemnego zgazowania węgla w dynamicznym georeaktorze


Eksperymenty podziemnego zgazowania w gla w warunkach rzeczywistych
EKSPERYMENTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Projekt HUGE – etap 2

PRÓBA ZGAZOWANIA


Eksperymenty podziemnego zgazowania w gla w warunkach rzeczywistych1
EKSPERYMENTY PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA W WARUNKACH RZECZYWISTYCH

Projekt HUGE – etap 2

REZULTATY

 • W procesie uzyskano palny gaz o wartości opałowej w przedziale: 2,5÷10 MJ/m3,o następującym składzie:

 • wodór 10–40%,

 • tlenek węgla 20–30%,

 • metan 2–3%,

 • dwutlenek węgla 10–15%,

 • tlen 1–2%.


Dlaczego technologię PZW można zaliczyć do grupy Czystych Technologii Węglowych ?

 • Po zakończeniu prac przygotowawczych nie ma potrzeby wprowadzania pod ziemię ekip górniczych.

 • Większość operacji technicznych, w tym procesy chemiczne odbywają się bezpośrednio w pokładzie węgla.

 • Istnieje możliwość pozostawienia pod ziemią odpadów i zanieczyszczeń powstających w procesie zgazowania (popiołów, siarki, metali ciężkich).

 • Rozważa się możliwość składowania CO2 w kawernach powstałych po zgazowaniu.


PODSUMOWANIE : Technologii Węglowych ?

 • Podziemne zgazowanie węgla przeżywa aktualnie swój renesans i stało się „trendy” w wymiarze światowym.

 • Polska baza zasobowa węgla uzasadnia aktywnośćB+R polskich instytucji naukowych w obszarze PZW.

 • Duże zainteresowanie przemysłu węglowego rozwojem technologii PZW.

 • Przyjęty program badań stwarza szanse na uzyskanie wyników unikalnych w skali światowej.

 • PZW jest technologią o szczególnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 • PZW szansą na pełniejsze wykorzystanie krajowych zasobów węgla.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę ! Technologii Węglowych ?


ad