Turisme nye underv rker
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Turisme – nye underværker? PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Turisme – nye underværker?. Ann Hartl, ph.d. Konsulent Center for Regional- og Turismeforskning. Om CRT. Oprettet i 1994 som del af Bornholmerpakken Fokus på akademisk forskning inden for regional udvikling, turisme og Østersøområdet med overordnet fokus på perifere områder

Download Presentation

Turisme – nye underværker?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Turisme – nye underværker?

Ann Hartl, ph.d.

Konsulent

Center for Regional- og Turismeforskning


Om CRT

 • Oprettet i 1994 som del af Bornholmerpakken

 • Fokus på akademisk forskning inden for regional udvikling, turisme og Østersøområdet med overordnet fokus på perifere områder

 • Fokus flyttet på både forskning og udvikling inden for:

  • Ø-studier og udvikling i perifere områder

  • Turismeforskning og –udvikling

  • Turismerelaterede uddannelser


Om Ann Hartl

 • Turismeøkonomistudie i Tyskland

 • Handelshøjskolens Afgangseksamen fra CBS

 • Direktør for Bornholms Velkomstcenter

 • Ansat på CRT i forskellige stillinger siden 1995

 • Ph.d. i turisme fra Bournemouth University

 • Forskningsfokus på turismeudvikling, turismemarkedsføring, oplevelsesudvikling og service management


Turisme – nye underværker?

 • Turisme – løsningen for udkantsområders problemer?

  • Hvorfor er udkantsområder attraktive turismedestinationer?

  • Hvordan adskiller udkantsområder sig fra landdistrikter?

  • Landdistriktsturisme i Danmark?

   • Den nationale turismestrategi og VisitDenmarks indsatsområder

  • Eksempler fra andre lande

  • Hvornår giver turismeudvikling mening og hvornår gør den ikke?


Hvorfor er udkantsområder attraktive turismedestinationer?

 • De tre vigtigste kriterier for valg af destination:

  • Natur

  • Landskab

  • Atmosfære

 • Hvad søger folk på deres ferie?

  • Ro

  • Fred

  • Afslapning


Hvad udgør en turismedestination?

 • De fem A’er

  • Overnatningsfaciliteter (Accommodation)

  • Attraktioner

  • Adgang (fysisk og bookbarhed)

  • Infrastruktur og ”støtte” virksomheder (Amenities)

  • Turisme- og andre erhvervsorganisationer (Ancillary services)


Bæredygtig turismeudvikling

 • Succes som turismedestination undergraver turismens kerneværdier

  • Bæredygtig menneskeligt miljø (samfundsrelateret)

  • Bæredygtigt fysisk miljø (natur og kulturmiljø)

  • Bæredygtig økonomi (forretningsområder)

 • Bæredygtig udvikling er at balancere alle tre områder


Hvordan adskiller udkantsområder sig fra landdistrikter?

 • Udkantsområder defineres i forhold til center-periferi betragtning

 • Landdistrikter er i sagens natur perifere områder

 • Ikke alle perifere områder er også landdistrikter

  • Fx kystområderne


Endnu et vigtigt punkt for valg af turisme destination

Vand


Den nationale turismestrategi og VisitDenmarks indsatsområder

 • Kystturisme

 • Aktiv ferie

 • City breaks

 • MICE (Meetings, Incentive, Conferences and Events)

 • Land(bo)turisme er ikke en del af VDK’s indsatsområder


Eksempler fra andre lande

 • Sverige

  • Landboturisme (Bo på lantgård)

 • Irland

  • EU-støttet turismeudvikling i landdistrikter

  • B&B, (mand-og-)kone-forretninger


Hvad kan man gøre i DK?

 • Skabe sæsonarbejdspladser

 • Eller iværksætter / livsstilsvirksomheder

 • Bibeskæftigelse

 • Skabe turismeudvikling i landdistrikter igennem attraktionsudvikling frem for nye overnatningstilbud

 • Samarbejde


Efterspørgselsdreven

Reelt behov

Eksisterende interesse

Nicheprodukt

Vi har et fantastisk produkt – det burde andre da kunne se

Sæsonforlængelse

Hvornår giver turismeudvikling mening – og hvornår gør den ikke?


Konklusion

 • Turisme skaber ikke underværker i landdistriktsudvikling

 • Turisme har dog et potentiale, som man ikke kan se bort fra

 • Samarbejde mellem alle aktører er afgørende for at det lykkes


Tak for opmærksomheden!

Kontakt:

Ann Hartl

Center for Regional- og Turismeforskning

Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø

Tlf.: 56 44 00 31; e-mail: hartl@crt.dk


Links, referencer, yderligere læsning

 • www.crt.dk

 • www.danskturisme.dk/web/alliance.nsf/dok/forside

 • Danmarks Turistråd, 2002, Strategi- og handlingsplan kystferie-alliancen 2003-2006

 • Erhvervsministeriet, uden dato, National strategi for dansk turisme – kort fortalt (tæt på erhvervspolitikken.dk21)

 • Hartl, A., 2004, Developing marketing strategies for tourism destinations in peripheral areas of Europe – the case of Bornholm, Centre for Regional and Tourism Research, Nexø

 • Hartl, A. & L. Herslund, 2001, Green Paper – Sustainable tourism in the B7 Islands, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Lickorish, L.J. et al., 1991, Developing tourism destinations, Longman, Harlow

 • Nilsson, P.Å, 1998, Bo på Lantgård – en studie av bondgårdsturism som idé, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Twining-Ward, L. & T. Twining-Ward, 1996, Tourist Destination Development – the case of Bornholm and Gotland, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Wanhill, Stephen, 1996, Principles of tourist destination development, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Økonomi- og Erhvervsministeriet, uden dato, Dansk turisme handlingsplan for vækst kort fortalt – turismealliancer og spydspidsprojekter


 • Login