Turisme – nye underværker? - PowerPoint PPT Presentation

Turisme nye underv rker
Download
1 / 16

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Turisme – nye underværker?. Ann Hartl, ph.d. Konsulent Center for Regional- og Turismeforskning. Om CRT. Oprettet i 1994 som del af Bornholmerpakken Fokus på akademisk forskning inden for regional udvikling, turisme og Østersøområdet med overordnet fokus på perifere områder

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Turisme – nye underværker?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Turisme nye underv rker

Turisme – nye underværker?

Ann Hartl, ph.d.

Konsulent

Center for Regional- og Turismeforskning


Om crt

Om CRT

 • Oprettet i 1994 som del af Bornholmerpakken

 • Fokus på akademisk forskning inden for regional udvikling, turisme og Østersøområdet med overordnet fokus på perifere områder

 • Fokus flyttet på både forskning og udvikling inden for:

  • Ø-studier og udvikling i perifere områder

  • Turismeforskning og –udvikling

  • Turismerelaterede uddannelser


Om ann hartl

Om Ann Hartl

 • Turismeøkonomistudie i Tyskland

 • Handelshøjskolens Afgangseksamen fra CBS

 • Direktør for Bornholms Velkomstcenter

 • Ansat på CRT i forskellige stillinger siden 1995

 • Ph.d. i turisme fra Bournemouth University

 • Forskningsfokus på turismeudvikling, turismemarkedsføring, oplevelsesudvikling og service management


Turisme nye underv rker1

Turisme – nye underværker?

 • Turisme – løsningen for udkantsområders problemer?

  • Hvorfor er udkantsområder attraktive turismedestinationer?

  • Hvordan adskiller udkantsområder sig fra landdistrikter?

  • Landdistriktsturisme i Danmark?

   • Den nationale turismestrategi og VisitDenmarks indsatsområder

  • Eksempler fra andre lande

  • Hvornår giver turismeudvikling mening og hvornår gør den ikke?


Hvorfor er udkantsomr der attraktive turismedestinationer

Hvorfor er udkantsområder attraktive turismedestinationer?

 • De tre vigtigste kriterier for valg af destination:

  • Natur

  • Landskab

  • Atmosfære

 • Hvad søger folk på deres ferie?

  • Ro

  • Fred

  • Afslapning


Hvad udg r en turismedestination

Hvad udgør en turismedestination?

 • De fem A’er

  • Overnatningsfaciliteter (Accommodation)

  • Attraktioner

  • Adgang (fysisk og bookbarhed)

  • Infrastruktur og ”støtte” virksomheder (Amenities)

  • Turisme- og andre erhvervsorganisationer (Ancillary services)


B redygtig turismeudvikling

Bæredygtig turismeudvikling

 • Succes som turismedestination undergraver turismens kerneværdier

  • Bæredygtig menneskeligt miljø (samfundsrelateret)

  • Bæredygtigt fysisk miljø (natur og kulturmiljø)

  • Bæredygtig økonomi (forretningsområder)

 • Bæredygtig udvikling er at balancere alle tre områder


Hvordan adskiller udkantsomr der sig fra landdistrikter

Hvordan adskiller udkantsområder sig fra landdistrikter?

 • Udkantsområder defineres i forhold til center-periferi betragtning

 • Landdistrikter er i sagens natur perifere områder

 • Ikke alle perifere områder er også landdistrikter

  • Fx kystområderne


Endnu et vigtigt punkt for valg af turisme destination

Endnu et vigtigt punkt for valg af turisme destination

Vand


Den nationale turismestrategi og visitdenmarks indsatsomr der

Den nationale turismestrategi og VisitDenmarks indsatsområder

 • Kystturisme

 • Aktiv ferie

 • City breaks

 • MICE (Meetings, Incentive, Conferences and Events)

 • Land(bo)turisme er ikke en del af VDK’s indsatsområder


Eksempler fra andre lande

Eksempler fra andre lande

 • Sverige

  • Landboturisme (Bo på lantgård)

 • Irland

  • EU-støttet turismeudvikling i landdistrikter

  • B&B, (mand-og-)kone-forretninger


Hvad kan man g re i dk

Hvad kan man gøre i DK?

 • Skabe sæsonarbejdspladser

 • Eller iværksætter / livsstilsvirksomheder

 • Bibeskæftigelse

 • Skabe turismeudvikling i landdistrikter igennem attraktionsudvikling frem for nye overnatningstilbud

 • Samarbejde


Hvorn r giver turismeudvikling mening og hvorn r g r den ikke

Efterspørgselsdreven

Reelt behov

Eksisterende interesse

Nicheprodukt

Vi har et fantastisk produkt – det burde andre da kunne se

Sæsonforlængelse

Hvornår giver turismeudvikling mening – og hvornår gør den ikke?


Konklusion

Konklusion

 • Turisme skaber ikke underværker i landdistriktsudvikling

 • Turisme har dog et potentiale, som man ikke kan se bort fra

 • Samarbejde mellem alle aktører er afgørende for at det lykkes


Tak for opm rksomheden

Tak for opmærksomheden!

Kontakt:

Ann Hartl

Center for Regional- og Turismeforskning

Stenbrudsvej 55, 3730 Nexø

Tlf.: 56 44 00 31; e-mail: hartl@crt.dk


Links referencer yderligere l sning

Links, referencer, yderligere læsning

 • www.crt.dk

 • www.danskturisme.dk/web/alliance.nsf/dok/forside

 • Danmarks Turistråd, 2002, Strategi- og handlingsplan kystferie-alliancen 2003-2006

 • Erhvervsministeriet, uden dato, National strategi for dansk turisme – kort fortalt (tæt på erhvervspolitikken.dk21)

 • Hartl, A., 2004, Developing marketing strategies for tourism destinations in peripheral areas of Europe – the case of Bornholm, Centre for Regional and Tourism Research, Nexø

 • Hartl, A. & L. Herslund, 2001, Green Paper – Sustainable tourism in the B7 Islands, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Lickorish, L.J. et al., 1991, Developing tourism destinations, Longman, Harlow

 • Nilsson, P.Å, 1998, Bo på Lantgård – en studie av bondgårdsturism som idé, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Twining-Ward, L. & T. Twining-Ward, 1996, Tourist Destination Development – the case of Bornholm and Gotland, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Wanhill, Stephen, 1996, Principles of tourist destination development, Bornholms Forskningscenter, Nexø

 • Økonomi- og Erhvervsministeriet, uden dato, Dansk turisme handlingsplan for vækst kort fortalt – turismealliancer og spydspidsprojekter


 • Login