tudom nyos k s r s
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tudományos kísérés

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Tudományos kísérés - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Tudományos kísérés. A projekt az Ausztria-Magyarország H atáron Á tnyúló E gyüttm ű ködési P rogram 2007-2013 keretében , az Európai Regionális Fejlesztési Alap , az Alsó-Ausztria Tartomány Kultúrális és Művészeti Osztálya és Magyarország támogatásával valósul meg.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tudományos kísérés' - vinnie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tudom nyos k s r s

Tudományos kísérés

A projektazAusztria-MagyarországHatáronÁtnyúlóEgyüttműködésiProgram 2007-2013 keretében, azEurópaiRegionálisFejlesztésiAlap, azAlsó-AusztriaTartományKultúrálisésMűvészetiOsztályaésMagyarországtámogatásávalvalósulmeg.

borosty nk tan csad s marketing kft t a fejl d shez
Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. – Út a fejlődéshez
 • A Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson vállalkozások fejlesztéséhez pályázati és saját forrásból az ötlet megszületésétől, a folyamat meghatározásán át, a források megkereséséig.
 • Vállalja projektek nyomon követését, a piaccal, a partnerekkel való együttműködés megvalósítását.
 • Ehhez cégünk teljes körű szolgáltatási palettával rendelkezik: tanácsadás, pályázati menedzsment, pályázati szolgáltatások végrehajtása, marketing, nyilvánosság feladatainak ellátása, humánerőforrás fejlesztés, kapacitásnövelés, kapcsolati tőke menedzsment.
szolg ltat saink
Szolgáltatásaink:
 • Vezetési tanácsadás
 • Vállalkozás fejlesztés
 • Humánerőforrás fejlesztés, kapacitásnövelés
 • Kapcsolati tőke menedzsment
 • Pályázati menedzsment
 • Pályázati szolgáltatások végrehajtása
 • Teljes körű marketing és nyilvánosság
 • Társadalmi felelősségvállalás elősegítése
educorb extended tudom nyos k s r s
EDUCORB extended – tudományos kísérés
 • A tudományos kísérés során az óvodában megkezdett és az iskolában tovább folytatódó nyelvtanulás folyamatát szakértő kíséri végig, értékeli, és az értékelés eredményeit egy dokumentumban foglalja össze, ezzel biztosítva a fenntarthatóságot, és segítve a „jó gyakorlat – modell” átültethetőségét más térségekre.
a tudom nyos k s r s tev kenys g els dleges c ljai
A tudományos kísérés tevékenység elsődleges céljai:
 • Az EDUCORB extended projekt keretében, a Sopron-Fertőd kistérségben működő példa vizsgálata és elemzése
 • A fenntarthatóság lehetőségeinek vizsgálata
 • A működő rendszer erősségeinek és gyengeségeinek feltárása, a gyengeségek orvoslása, a javaslatok megfogalmazása (akár a régióban működő más példák vizsgálata mellett)
interj k rd ssor int zm nyvezet k r sz re
Interjú-kérdéssor intézményvezetők részére
 • Oktatási modell bemutatása
 • Intézményi nyelvoktatással kapcsolatos általános tapasztalatok
 • Program beilleszthetősége a nevelési/oktatási programba
 • Működés/működtethetőség jogi keretfeltételei, jogszabályi háttere
 • Humán erőforrás, finanszírozás biztosítása az intézmény részéről
 • Az óvodai és az iskolai nyelvoktatás közötti kapcsolat
 • Az idegen-nyelvtanulás előnyei, esetleges hátrányai
 • Utazó pedagógus integrálása az intézmény életébe
 • Javaslatok a modell hosszú távú fenntarthatósága érdekében
interj k rd ssor v n k r sz re
Interjú-kérdéssor óvónők részére
 • Személyes tapasztalatok az intézményi nyelvoktatással kapcsolatban
 • Nyelvi foglalkozások beillesztése a nevelési programba/tantervbe, az óvodai/iskolai mindennapokba
 • Idegen-nyelv tanulás hatása a nyelvi fejlődésre, egyéb készségek fejlődésére
 • Idegen-nyelv tanulás előnyei, esetleges hátrányai
 • Gyermekek élményei a nyelvtanulás során
 • Szülői vélemények
 • Utazó pedagógusokkal való kapcsolat kialakítása, információáramlás biztosítása
interj k rd ssor utaz pedag gusok r sz re
Interjú-kérdéssor utazó pedagógusok részére
 • Oktatási modell bemutatása, más nyelvi oktatási formáktól való megkülönböztetése
 • Nyelvi foglalkozások beillesztése a nevelési programba/tantervbe
 • Utazó pedagógus és óvónők közötti információáramlás biztosítása
 • Foglalkozások/nyelvoktatás módszertana
 • Tananyag
 • Eszközök, segédanyagok használata
 • Az óvodai nyelvtanulás hatása az iskolai nyelvtanulásra
 • A megtanult ismeretek és kötelező nyelvoktatás kapcsolata
 • Javaslatok a modell hosszú távú fenntarthatósága érdekében
el gedetts gi k rd v sz l knek voda
Elégedettségi kérdőív szülőknek - óvoda
 • 75 szülő töltötte ki a kérdőívet
 • Mind a 75 kérdőívet kitöltő magyar nemzetiségű és magyar anyanyelvű
 • A 75 válaszoló közül 4 volt, akinek a gyermeke más idegen nyelvet is tanul – ez a nyelv az angol.
el gedetts gi k rd v sz l knek iskola
Elégedettségi kérdőív szülőknek - iskola
 • 50 szülő töltötte ki a kérdőívet
 • Az 50 szülőből 47 magyar nemzetiségű és anyanyelvű, 3 horvát nemzetiségű és anyanyelvű
 • Az 50 válaszoló közül 16 szülő gyermeke tanul más idegen nyelvet is (horvátot és/vagy angolt)
interj tapasztalatok el ny k javaslatok
Interjú tapasztalatok – előnyök, javaslatok
 • Szabadon meghatározott játékos feladatok (iskola)
 • Kiscsoportos oktatás (iskola)
 • Az óvodai nyelvtanulás után nem marad ki akár több év, folytatódik a játékos nyelvtanulás
 • Napi tevékenységekbe való bekapcsolódás (óvoda)
 • Nagy szerepe van a készség és képességfejlesztésben (óvoda)
 • Javaslat: oktatás végén tábor, verseny, kirándulás nyelvterületre
interj tapasztalatok h tr nyok javaslatok
Interjú tapasztalatok – hátrányok, javaslatok
 • Konkrét tananyag hiánya (iskola), módszertani kézikönyv nem jutott el az új oktatókhoz
 • Új oktatók (iskola), nincs visszajelzés a szülők részéről
 • Átjárhatóság biztosítása az óvoda és az iskola között (sok esetben ugyanazt a szókincset sajátítja el, mélyíti el az iskolás)
 • Utazó pedagógus helyett iskolai oktató (ismertség, kötődés)
 • Utazó pedagógus állandósága (óvoda)
 • Finanszírozás feltétlenül szükséges
ad