slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Kraj Vysočina: je členem NSZM od roku 2004. naplňuje principy místní Agendy 21 podílí se na realizaci mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů ' - vine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Zásady kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu

naplňování a propagace principů

místní Agendy 21 a Zdraví 21

v kraji Vysočina

slide3

Kraj Vysočina:

 • je členem NSZM od roku 2004.
 • naplňuje principy místní Agendy 21
 • podílí se na realizaci mezinárodního projektu OSN/WHO Zdravé

město

 • jménem Zdravého kraje zaštiťuje vlastní aktivity a podporuje

aktivity 22 municipalit – realizátorů MA 21

slide4

Municipality v Oficiální evidenci MA 21

  • Obce

Cikháj, Humpolec, Křižánky, Křídla, Malá Losenice, Mirošov,

Obyčtov, Pelhřimov, Počátky, Počítky, Radostín, Spělkov, Světlá

nad Sázavou,Telč, Třebíč, Velké Meziříčí, Hodíškov, Kadov, Račice,

Velký Beranov, Jihlava

  • Mikroregiony

Novoměstsko

slide5
Vytvoření systému podpory
 • jednání s NSZM ČR
 • jednání mezi realizátory MA 21 a krajem
 • jednání Pracovní skupiny pro Zdravý kraj Výboru pro regionální

rozvoj

 • politická podpora náměstkyně hejtmana ing. Marie Černé
slide6

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

  • Schváleny Zastupitelstvem kraje dne 26. 6. 2007
  • Finanční nástroj podpory MA 21 a Zdraví 21
  • Úplné znění „Zásad“ a aktuální informace na

www.kr-vysocina.cz/zdravykraj

adatel realiz to i ma 21
Žadatelé – realizátoři MA 21
 • Musí splňovat všechna kriteria Kategorie „Zájemci“ Kritérií MA 21
 • Kritérium č.i – „Vyplnění do registračního formuláře do OficiálníEvidence MA 21
 • Kritérium č.ii – „Stanovení kontaktní osoby – zástupce právnické osoby“
 • Kritérium č. iii – „Pravidelné potvrzení zájmu o evidenci v Oficiální evidenci MA 21“
adatel realiz to i ma 211
Žadatelé – realizátoři MA 21
 • Písemně doloží splnění následujících ukazatelů Kritéria č. 1 a 2 Kategorie „D“ Kritérií MA 21
 • Ukazatel č. 1.1 – „Ustanovení zodpovědného politika pro MA 21“
 • Ukazatel č. 1.2 – „Ustanovení koordinátora MA 21
 • Ukazatel č. 1.3 – „Existence neformální skupiny pro MA 21
 • Ukazatel č. 2.1 – „Plánování s veřejností“
adatel realiz to i zdrav 21
Žadatelé – realizátoři Zdraví 21
 • Aktualizace pro rok 2008
 • Školy podporující zdraví
   • Doloží certifikátem SZÚ a smlouvou o spolupráci se SZÚ
v r mci z sad mohou b t podporov ny
V rámci Zásad mohou být podporovány:
 • zajištění osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji a

podpoře zdraví

 • příprava, tisk, a distribuce výchovných a informačních

materiálů na téma související s MA 21

 • příprava škol a školských zařízení zřizovaných žadatelem

na vstup do sítě Škol podporujících zdraví, podpora činnosti

již certifikovaných zařízení a zavádění principů zdravého

životního stylu do školských zařízení zřizovaných žadatelem

 • ekologické audity a ekologizace provozu škol
v r mci z sad mohou b t podporov ny1
V rámci Zásad mohou být podporovány:
 • přeměna školních zahrad na přírodní učebny
 • pořádání výstav a prezentací o udržitelném rozvoji, MA 21,

podpoře zdraví a souvisejících tématech

 • aplikace nástrojů a metod přispívajících k zapojování

veřejnosti do plánování rozvoje

 • vypracování či aktualizace strategií udržitelného rozvoje
 • webové stránky věnované realizaci MA 21 a Zdraví 21
 • sledování vlastních indikátorů MA 21 stanovených komunitní

metodou

 • sledování mezinárodně standardizovaných indikátorů UR
 • zavádění certifikovaných systémů řízení kvality ve veřejné

správě

v e dotace
Výše dotace
 • Příspěvek ze strany kraje činí max. 65% celkových

uznatelných nákladů

 • Minimální výše dotace – 5 000,- Kč
 • Maximální výše dotace – 60 000,- Kč
 • V kalendářním roce může žadatel získat podporu pro

max. 3 své projekty – max. 180 000,- Kč

slide13
Alokované finanční prostředky pro rok 2007

1.500 tis. Kč

 • Žádosti jsou přijímány kontinuálně
 • Příjem žádostí se ukončí vyčerpáním alokovaných finančních prostředků
 • Podpora je příjemcům poskytnuta zpětně, po doručení Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu
slide14
Děkuji Vám za pozornost

Mgr. Dana Kratochvílová

E-mail: [email protected]

ad