Opleiding kunstmatige intelligentie cursus databases voor ai
Download
1 / 42

Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI. Tweede college Rolland: hoofdstuk 3 F. de Vries. College 2. Databases AI. Opdracht 1. Elementen van ERD. Entiteit, attribuut, relatie Cardinaliteit van relatie Zwakke entiteit Sleutel, gecombineerde sleutel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI' - vine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opleiding kunstmatige intelligentie cursus databases voor ai

Opleiding Kunstmatige Intelligentiecursus Databases voor AI

Tweede college

Rolland: hoofdstuk 3

F. de Vries


College 2

College 2

Databases AIElementen van erd
Elementen van ERD

 • Entiteit, attribuut, relatie

 • Cardinaliteit van relatie

 • Zwakke entiteit

 • Sleutel, gecombineerde sleutel

 • Subtyping, specialisatie, generalisatie

 • ‘Ternary’ relatie, recursieve relatie

 • Grouping, aggregatie


Het relationele database model

Het relationele database model

Literatuur: Rolland, “The Essence of Databases”,

Hoofdstuk 3


Relationele model
Relationele Model

 • Een uniforme structuur, de ‘relation’ als een verzameling (set) van ’tuples’.

 • tuple: afbeelding van attributen op waarde-instanties uit het onderliggende domein.

 • Bijvoorbeeld tuple:Persoon(Naam, Vnaam, Straat, HNr, Stad, Postcode)

 • Met instantie van zo’n tuple:

  Persoon(de Vries, Jan, Brink, 6, Soest, 1018 WB)

  • De set van deze tuple-instanties vormt de relatie ‘Persoon’.


Terminologie
Terminologie

 • Relatie:

  • een tabel met kolommen en rijen(een set van tupels)

 • Attribuut:

  • de naam van een kolom(de (rol)naam van een element in een tupel)

 • Domein:

  • de verzameling mogelijke waarden voor een attribuut

   Naam - chars(20)

   Leeftijd - x:int, o<x,110

   Kleur - x:{rood, groen, blauw}

   Dag - x:{mndg, dnsdag, … … , zndg}


Terminologie 2
Terminologie-2

 • Tupel:

  • een rij in een relatie

 • Degree:

  • het aantal attributen in een relatie

 • Cardinaliteit:

  • het aantal tupels in een relatie

 • Relationele database:

  • een verzameling (genormaliseerde) relaties

 • Base relation:

  • Een expliciet, door de DBA gedefinieerde en benoemde relatie. De tuples zijn daadwerkelijk (fysiek) opgeslagen in de database.Een database schema als verzameling van relatie schema s
Een database schema, als verzameling van relatie schema’s

Branch(B#, Street, Area, City, Pcode, Tel, Fax)

Staff(S#, Fname, Lname, Address, Tel, Pos, Sex, DOB, Salary, NIN, B#)

Property_for_rent(P# , Street, Area, City, Pcode, Type, Rooms, Rent, O#, S#, B#)

Renter(R#, Fname, Lname, Address, Tel, Pref, Max_rent, B#)

Owner(O# , Fname, Lname, Address, Tel)

Viewing(R#, P# , Date, Comment)


Eigenschappen van relaties
Eigenschappen van relaties

 • Elke relatie tabel heeft een unieke naam.

 • Elke cel binnen een relatie heeft precies één (atomaire) waarde.

 • Elke attribuut binnen een tabel heeft een unieke naam.

 • Waarden van één attribuut komen allen uit één domein.

 • Volgorde der attributen is van geen betekenis.

 • Volgorde der tupels is van geen betekenis.

 • Elk tupel is uniek, er zijn geen duplicaten.


Sleutels
Sleutels

Elk element in de set (elke tupel in de relatie) moetuniek identificeerbaar zijn d.m.v. een sleutel

 • Super keys

 • Candidate keys

 • Primary keys

 • Alternate keys

 • ( Foreign keys )


Super keys
Super keys

 • definitiesuper key

  • een super key is een attribuut dat, of een verzameling van attributen die een tuple uniek identificeert

 • Voorbeeld:

  sofinummer + naam + personeelsnr + … + …


Candidate keys
Candidate keys

 • definitie candidate key

  • een candidate key is een super key die minimaal is (dwz geen enkele subset van de attributen is nog steeds zo’n sleutel)

   • uniek (identificeert een tupel op unieke wijze)

   • minimaal (irreducible: geen subset kan dat)


Primary keys

Super Key

Candidate Key

Primary Key

= Alternate Keys

Primary keys

 • definitie primary key

  • een primary key is een uitverkoren candidate key die gebruikt wordt om tuples binnen een relatie te identificeren


Foreign keys
Foreign keys

 • definitie foreign key (verwijssleutel)

  • een foreign key is een attribuut (of een verzameling van attributen) in een tabel die verwijst naar (matcht met) een kandidaat-sleutel van (meestal) een andere tabel.


Missende waarden null
Missende waarden: null

 • Staat voor een attribuut met onbekende (of niet van toepassing zijnde) waarde.

 • Neemt onvolledige kennis of exceptionele waarde voor zijn rekening.

 • Speciaal symbool (i.e. is anders dan ø of spaties).

 • Bijvoorbeeld:viewing(CR56, PG4, 26-mei-98, null)


Relationele integriteit
Relationele integriteit

 • Entiteit integriteit

  • een primary key kan nooit en nergens de waarde null krijgen (in een ‘base relation’)

 • Referentiële integriteit

  • Een foreign key waarde moet matchen met een candidate key waarde (m.a.w. die waarde moet bestaan), maar null is toegestaan …

 • Enterprise constraints

  • door de gebruiker toegevoegde beperkingen


Referenti le integriteit
Referentiële integriteit

 • Wat te doen als de plek waarnaar verwezen wordt wijzigt (UPDATE, DELETE)

  • Doe niets (inconsistente database).

  • Verbied.

  • CASCADE.

  • Set to NULL.Mathematische relatie
Mathematische relatie

 • Beschouw twee sets D1 and D2, metD1 = {a,b} en D2 = {1,3,5}

 • Het cartesiaans product D1 D2 is de set van alle geordende paren, waarbij het 1e element uit D1 en het 2e element uit D2komt.

 • M.a.w. alle mogelijke combinatieparen van elementen uit D1 en D2.

 • D1  D2 ={(a,1),(a,3),(a,5),(b,1),(b,3),(b,5)}


Mathematische relatie definitie
Mathematische relatie: definitie

Dan ...

 • Elke willekeurige subset van een carthesiaans product is een relatie, bijvoorbeeld:R = {(a,1),(b,1)}

 • Je kan ook specificeren welke paren in de relatie zitten, bijvoorbeeld:R = {(x,y)| x  D1, y  D2 en y=1}


Mathematische relatie 2
Mathematische relatie -2

 • Eenvoudig model.

 • Komt goed overeen met hoe wij over de wereld denken (dingen die bestaan: ‘existentieel conjunctief’).

 • Er bestaan relationele talen die relaties manipuleren:

  • relationele algebra,

  • relationele calculus.

 • Een operatie op een relatie levert altijd weer een relatie op !! (closure).


N domeinen relatie
n-domeinen relatie

 • D1, D2, . . ., Dn representeren n sets met het volgende Cartesiaans product: D1 D2. . .  Dn = {(d1, d2, . . . , dn) |d1  D1, d2  D2, . . . , dn  Dn}

 • Notatie:

  n

  X Di

  i=1

 • Een relatie is dus vastgelegd door de domeinen waaruit de waardes gekozen worden.


Voorbeeld
Voorbeeld

 • geslacht - {man,vrouw}

 • stemgedrag - {PvdA, VVD, CDA}

 • opleiding - {LO, MBO, VWO, HO}

 • Vraag:

  • Wat is het cartesiaans product hiervan?

  • Wat is een mogelijke relatie?


Relationele algebra
Relationele algebra

 • Operatoren die werken op 1 of 2 tabellen en die een nieuwe tabel produceren

 • Dus … output van een operator kan input zijn voor een volgende operator

 • Dus … nesting van operatoren is mogelijk (vergelijk wiskundige operatoren)


Operatoren
Operatoren

 • vijf-tal basis operatoren:

  • Selectie (RESTRICT)

  • Projectie (PROJECT)

  • Cartesiaans product (TIMES)

  • Union (UNION)

  • Set difference (MINUS)

 • additionele operatoren (herleidbaar tot basisoperatoren)

  • JOIN, INTERSECT, DIVIDE


Restrict select
RESTRICT (~SELECT)

Selecteer rijen uit een tabel onder bepaalde condities

student: {collegekaart, naam, woonplaats}

RESTRICT (student)

woonplaats = “Amsterdam”

AND naam = “Jan Janssen”;

produceert een tuple-subset van studenten die aan beide criteria voldoen. Dit kan een lege verzameling zijn!


Project
PROJECT

Selecteer kolommen uit een tabel

student: {collegekaart, naam, woonplaats}

PROJECT naam, woonplaats (student);

produceert een kopie van de student tabel waarin de kolom met het collekaartnummer is weggelaten.


Cartesiaans product
Cartesiaans Product

R TIMES S

 • Stel: relatie R is van graad n en heeft i tuples, en relatie S is van graad m met j tuples

  • Dan heeft het Cartesiaanse product

   • de graad n + m (i.e. n + m attributen)

   • cardinaliteit ij

 • In de praktijk wordt meestal een JOIN gebruikt: dit is een SELECT over een Cartesiaans product


Voorbeeld cartesiaans product
Voorbeeld Cartesiaans product

 • Maak een lijst met de namen en commen-taren van alle huurders die een object bezocht hebben:

(clNo, fname, lname(Client)) X (clNo, propNo,comment (Viewing))Join familie
JOIN (familie)

 • Selectie uit een product waarbij de matchende attributen expliciet worden opgegeven.

 • De attributen moeten hetzelfde domein hebben

  student: {collegekaart, naam, woonplaats}

  inschrijving: {student_id, cursus}

  JOIN(student, inschrijving)

  collegekaart = student_id;

  produceert de tuple-subset van het product van twee tabellen, waarvoor geldt dat de twee attributen dezelfde waarde hebben binnen de tuple.


Andere relational algebra operatoren
Andere relational-algebra operatoren

R UNION S

R MINUS S

R INTERSECT S

 • Deze operatoren hebben de standaard set-theoretische betekenis. De relaties moeten compatible zijn (zelfde aantal attributen elk uit hetzelfde domein!!)

 • UNION en INTERSECT zijn commutatief, MINUS niet

  R DIVIDE S

 • Produceert een (sub)set van tupels uit R, gedefinieerd over attributen C die matchen met ELK tupel in S


Voorbeeld divide
Voorbeeld DIVIDE

R DIVIDE S


I ntersect is redundant
INTERSECT is redundant

 • R INTERSECT S

  • The intersection operation consists of the set of all tuples that are in both R and S.

  • R and S must be union-compatible.

 • Expressed using basic operations

  R INTERSECT S = R MINUS (R MINUS S)

S

R

RMINUSS

51

RINTERSECTS


Andere talen non procedureel
Andere talen / non-procedureel !

 • Relationele calculus

 • ‘Transformatie-talen’ zijn niet-procedurele talen die input data, gerepresenteerd in een relatie omzetten naar de gewenste output relatie (bijv.: SQL).

 • ‘Grafische (visuele) talenzijn niet-procedurele talen die de gebruiker een grafische voorstelling van de gegevens bieden. De gebruiker construeert een voorbeeld van wat hij wil hebben en het systeem geeft de gewenste uitput (bijv.: QBE).


Basis relaties en views
Basis relaties en views

 • Base Relation

  • A named relation, corresponding to an entity in a conceptual schema, whose tuples are physically stored in database.

 • View

  • Dynamic result of one or more relational operations operating on the base relations to produce another relation.


Views
Views

 • Een view ziet er voor de gebruiker uit als een echte tabel, maar deze is virtueel !

 • Een view wordt dynamisch, op het moment dat ze nodig is, aangemaakt door het toepassen van een of meer operatoren (een ‘query’) op een of meer basis relaties.

 • Views zijn dynamisch. Veranderingen in de basis relaties worden onmiddellijk gepropageerd naar alle relaties die hierop gebaseerd zijn.

 • Als een VIEW gewijzigd wordt, dan MOETEN de onderliggende BASE relations gewijzigd worden (N.B.: dat is niet altijd mogelijk !).


Updating views
Updating Views

 • Maar, er zijn restricties op het updaten van onderliggende relaties via een view:

  • Wel als:

   • Wel als er één enkele base-relation aan ten grondslag ligt,

  • Niet als:

   • Niet als er meerdere base-relations aan ten grondslag liggen,

   • Niet als het view is gemaakt met een SQL aggregatie of groep operator.

    Zie verder bij SQL


Purpose of views
Purpose of Views

 • Provides a powerful and flexible security mechanism by hiding parts of database from certain users.

 • Permits users to access data in a customized way, so that same data can be seen by different users in different ways, at same time.

 • It can simplify complex operations on base relations.


Wanneer is een database relational
Wanneer is een database ‘Relational’ ?

 • Minimaal relationeel:

  • Relaties met attributen uit eenvoudige domeinen.

  • operaties: RESTRICT (SELECT), PROJECT en JOIN.

 • Relationeel compleet:

  • minimaal relationeel.

  • operaties: UNION en MINUS.

 • Volledig relationeel:

  • relationeel compleet.

  • door gebruiker definieerbare domeinen.


ad