opleiding kunstmatige intelligentie cursus databases voor ai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI. Tweede college Rolland: hoofdstuk 3 F. de Vries. College 2. Databases AI. Opdracht 1. Elementen van ERD. Entiteit, attribuut, relatie Cardinaliteit van relatie Zwakke entiteit Sleutel, gecombineerde sleutel

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opleiding Kunstmatige Intelligentie cursus Databases voor AI' - vine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opleiding kunstmatige intelligentie cursus databases voor ai

Opleiding Kunstmatige Intelligentiecursus Databases voor AI

Tweede college

Rolland: hoofdstuk 3

F. de Vries

college 2

College 2

Databases AI

elementen van erd
Elementen van ERD
 • Entiteit, attribuut, relatie
 • Cardinaliteit van relatie
 • Zwakke entiteit
 • Sleutel, gecombineerde sleutel
 • Subtyping, specialisatie, generalisatie
 • ‘Ternary’ relatie, recursieve relatie
 • Grouping, aggregatie
het relationele database model

Het relationele database model

Literatuur: Rolland, “The Essence of Databases”,

Hoofdstuk 3

relationele model
Relationele Model
 • Een uniforme structuur, de ‘relation’ als een verzameling (set) van ’tuples’.
 • tuple: afbeelding van attributen op waarde-instanties uit het onderliggende domein.
 • Bijvoorbeeld tuple:Persoon(Naam, Vnaam, Straat, HNr, Stad, Postcode)
 • Met instantie van zo’n tuple:

Persoon(de Vries, Jan, Brink, 6, Soest, 1018 WB)

  • De set van deze tuple-instanties vormt de relatie ‘Persoon’.
terminologie
Terminologie
 • Relatie:
  • een tabel met kolommen en rijen(een set van tupels)
 • Attribuut:
  • de naam van een kolom(de (rol)naam van een element in een tupel)
 • Domein:
  • de verzameling mogelijke waarden voor een attribuut

Naam - chars(20)

Leeftijd - x:int, o<x,110

Kleur - x:{rood, groen, blauw}

Dag - x:{mndg, dnsdag, … … , zndg}

terminologie 2
Terminologie-2
 • Tupel:
  • een rij in een relatie
 • Degree:
  • het aantal attributen in een relatie
 • Cardinaliteit:
  • het aantal tupels in een relatie
 • Relationele database:
  • een verzameling (genormaliseerde) relaties
 • Base relation:
  • Een expliciet, door de DBA gedefinieerde en benoemde relatie. De tuples zijn daadwerkelijk (fysiek) opgeslagen in de database.
een database schema als verzameling van relatie schema s
Een database schema, als verzameling van relatie schema’s

Branch(B#, Street, Area, City, Pcode, Tel, Fax)

Staff(S#, Fname, Lname, Address, Tel, Pos, Sex, DOB, Salary, NIN, B#)

Property_for_rent(P# , Street, Area, City, Pcode, Type, Rooms, Rent, O#, S#, B#)

Renter(R#, Fname, Lname, Address, Tel, Pref, Max_rent, B#)

Owner(O# , Fname, Lname, Address, Tel)

Viewing(R#, P# , Date, Comment)

eigenschappen van relaties
Eigenschappen van relaties
 • Elke relatie tabel heeft een unieke naam.
 • Elke cel binnen een relatie heeft precies één (atomaire) waarde.
 • Elke attribuut binnen een tabel heeft een unieke naam.
 • Waarden van één attribuut komen allen uit één domein.
 • Volgorde der attributen is van geen betekenis.
 • Volgorde der tupels is van geen betekenis.
 • Elk tupel is uniek, er zijn geen duplicaten.
sleutels
Sleutels

Elk element in de set (elke tupel in de relatie) moetuniek identificeerbaar zijn d.m.v. een sleutel

 • Super keys
 • Candidate keys
 • Primary keys
 • Alternate keys
 • ( Foreign keys )
super keys
Super keys
 • definitiesuper key
  • een super key is een attribuut dat, of een verzameling van attributen die een tuple uniek identificeert
 • Voorbeeld:

sofinummer + naam + personeelsnr + … + …

candidate keys
Candidate keys
 • definitie candidate key
  • een candidate key is een super key die minimaal is (dwz geen enkele subset van de attributen is nog steeds zo’n sleutel)
   • uniek (identificeert een tupel op unieke wijze)
   • minimaal (irreducible: geen subset kan dat)
primary keys

Super Key

Candidate Key

Primary Key

= Alternate Keys

Primary keys
 • definitie primary key
  • een primary key is een uitverkoren candidate key die gebruikt wordt om tuples binnen een relatie te identificeren
foreign keys
Foreign keys
 • definitie foreign key (verwijssleutel)
  • een foreign key is een attribuut (of een verzameling van attributen) in een tabel die verwijst naar (matcht met) een kandidaat-sleutel van (meestal) een andere tabel.
missende waarden null
Missende waarden: null
 • Staat voor een attribuut met onbekende (of niet van toepassing zijnde) waarde.
 • Neemt onvolledige kennis of exceptionele waarde voor zijn rekening.
 • Speciaal symbool (i.e. is anders dan ø of spaties).
 • Bijvoorbeeld:viewing(CR56, PG4, 26-mei-98, null)
relationele integriteit
Relationele integriteit
 • Entiteit integriteit
  • een primary key kan nooit en nergens de waarde null krijgen (in een ‘base relation’)
 • Referentiële integriteit
  • Een foreign key waarde moet matchen met een candidate key waarde (m.a.w. die waarde moet bestaan), maar null is toegestaan …
 • Enterprise constraints
  • door de gebruiker toegevoegde beperkingen
referenti le integriteit
Referentiële integriteit
 • Wat te doen als de plek waarnaar verwezen wordt wijzigt (UPDATE, DELETE)
  • Doe niets (inconsistente database).
  • Verbied.
  • CASCADE.
  • Set to NULL.
mathematische relatie
Mathematische relatie
 • Beschouw twee sets D1 and D2, metD1 = {a,b} en D2 = {1,3,5}
 • Het cartesiaans product D1 D2 is de set van alle geordende paren, waarbij het 1e element uit D1 en het 2e element uit D2komt.
 • M.a.w. alle mogelijke combinatieparen van elementen uit D1 en D2.
 • D1  D2 ={(a,1),(a,3),(a,5),(b,1),(b,3),(b,5)}
mathematische relatie definitie
Mathematische relatie: definitie

Dan ...

 • Elke willekeurige subset van een carthesiaans product is een relatie, bijvoorbeeld:R = {(a,1),(b,1)}
 • Je kan ook specificeren welke paren in de relatie zitten, bijvoorbeeld:R = {(x,y)| x  D1, y  D2 en y=1}
mathematische relatie 2
Mathematische relatie -2
 • Eenvoudig model.
 • Komt goed overeen met hoe wij over de wereld denken (dingen die bestaan: ‘existentieel conjunctief’).
 • Er bestaan relationele talen die relaties manipuleren:
  • relationele algebra,
  • relationele calculus.
 • Een operatie op een relatie levert altijd weer een relatie op !! (closure).
n domeinen relatie
n-domeinen relatie
 • D1, D2, . . ., Dn representeren n sets met het volgende Cartesiaans product: D1 D2. . .  Dn = {(d1, d2, . . . , dn) |d1  D1, d2  D2, . . . , dn  Dn}
 • Notatie:

n

X Di

i=1

 • Een relatie is dus vastgelegd door de domeinen waaruit de waardes gekozen worden.
voorbeeld
Voorbeeld
 • geslacht - {man,vrouw}
 • stemgedrag - {PvdA, VVD, CDA}
 • opleiding - {LO, MBO, VWO, HO}
 • Vraag:
  • Wat is het cartesiaans product hiervan?
  • Wat is een mogelijke relatie?
relationele algebra
Relationele algebra
 • Operatoren die werken op 1 of 2 tabellen en die een nieuwe tabel produceren
 • Dus … output van een operator kan input zijn voor een volgende operator
 • Dus … nesting van operatoren is mogelijk (vergelijk wiskundige operatoren)
operatoren
Operatoren
 • vijf-tal basis operatoren:
  • Selectie (RESTRICT)
  • Projectie (PROJECT)
  • Cartesiaans product (TIMES)
  • Union (UNION)
  • Set difference (MINUS)
 • additionele operatoren (herleidbaar tot basisoperatoren)
  • JOIN, INTERSECT, DIVIDE
restrict select
RESTRICT (~SELECT)

Selecteer rijen uit een tabel onder bepaalde condities

student: {collegekaart, naam, woonplaats}

RESTRICT (student)

woonplaats = “Amsterdam”

AND naam = “Jan Janssen”;

produceert een tuple-subset van studenten die aan beide criteria voldoen. Dit kan een lege verzameling zijn!

project
PROJECT

Selecteer kolommen uit een tabel

student: {collegekaart, naam, woonplaats}

PROJECT naam, woonplaats (student);

produceert een kopie van de student tabel waarin de kolom met het collekaartnummer is weggelaten.

cartesiaans product
Cartesiaans Product

R TIMES S

 • Stel: relatie R is van graad n en heeft i tuples, en relatie S is van graad m met j tuples
  • Dan heeft het Cartesiaanse product
   • de graad n + m (i.e. n + m attributen)
   • cardinaliteit ij
 • In de praktijk wordt meestal een JOIN gebruikt: dit is een SELECT over een Cartesiaans product
voorbeeld cartesiaans product
Voorbeeld Cartesiaans product
 • Maak een lijst met de namen en commen-taren van alle huurders die een object bezocht hebben:

(clNo, fname, lname(Client)) X (clNo, propNo,comment (Viewing))

join familie
JOIN (familie)
 • Selectie uit een product waarbij de matchende attributen expliciet worden opgegeven.
 • De attributen moeten hetzelfde domein hebben

student: {collegekaart, naam, woonplaats}

inschrijving: {student_id, cursus}

JOIN(student, inschrijving)

collegekaart = student_id;

produceert de tuple-subset van het product van twee tabellen, waarvoor geldt dat de twee attributen dezelfde waarde hebben binnen de tuple.

andere relational algebra operatoren
Andere relational-algebra operatoren

R UNION S

R MINUS S

R INTERSECT S

 • Deze operatoren hebben de standaard set-theoretische betekenis. De relaties moeten compatible zijn (zelfde aantal attributen elk uit hetzelfde domein!!)
 • UNION en INTERSECT zijn commutatief, MINUS niet

R DIVIDE S

 • Produceert een (sub)set van tupels uit R, gedefinieerd over attributen C die matchen met ELK tupel in S
i ntersect is redundant
INTERSECT is redundant
 • R INTERSECT S
  • The intersection operation consists of the set of all tuples that are in both R and S.
  • R and S must be union-compatible.
 • Expressed using basic operations

R INTERSECT S = R MINUS (R MINUS S)

S

R

RMINUSS

51

RINTERSECTS

andere talen non procedureel
Andere talen / non-procedureel !
 • Relationele calculus
 • ‘Transformatie-talen’ zijn niet-procedurele talen die input data, gerepresenteerd in een relatie omzetten naar de gewenste output relatie (bijv.: SQL).
 • ‘Grafische (visuele) talenzijn niet-procedurele talen die de gebruiker een grafische voorstelling van de gegevens bieden. De gebruiker construeert een voorbeeld van wat hij wil hebben en het systeem geeft de gewenste uitput (bijv.: QBE).
basis relaties en views
Basis relaties en views
 • Base Relation
  • A named relation, corresponding to an entity in a conceptual schema, whose tuples are physically stored in database.
 • View
  • Dynamic result of one or more relational operations operating on the base relations to produce another relation.
views
Views
 • Een view ziet er voor de gebruiker uit als een echte tabel, maar deze is virtueel !
 • Een view wordt dynamisch, op het moment dat ze nodig is, aangemaakt door het toepassen van een of meer operatoren (een ‘query’) op een of meer basis relaties.
 • Views zijn dynamisch. Veranderingen in de basis relaties worden onmiddellijk gepropageerd naar alle relaties die hierop gebaseerd zijn.
 • Als een VIEW gewijzigd wordt, dan MOETEN de onderliggende BASE relations gewijzigd worden (N.B.: dat is niet altijd mogelijk !).
updating views
Updating Views
 • Maar, er zijn restricties op het updaten van onderliggende relaties via een view:
  • Wel als:
   • Wel als er één enkele base-relation aan ten grondslag ligt,
  • Niet als:
   • Niet als er meerdere base-relations aan ten grondslag liggen,
   • Niet als het view is gemaakt met een SQL aggregatie of groep operator.

Zie verder bij SQL

purpose of views
Purpose of Views
 • Provides a powerful and flexible security mechanism by hiding parts of database from certain users.
 • Permits users to access data in a customized way, so that same data can be seen by different users in different ways, at same time.
 • It can simplify complex operations on base relations.
wanneer is een database relational
Wanneer is een database ‘Relational’ ?
 • Minimaal relationeel:
  • Relaties met attributen uit eenvoudige domeinen.
  • operaties: RESTRICT (SELECT), PROJECT en JOIN.
 • Relationeel compleet:
  • minimaal relationeel.
  • operaties: UNION en MINUS.
 • Volledig relationeel:
  • relationeel compleet.
  • door gebruiker definieerbare domeinen.
ad