Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 11

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag. Inspirationsdag Regionförbundet Örebro 2013 05 23 Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet. Presentationens disposition.

Download Presentation

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Äldres självbestämmande i omsorgens vardag

[email protected]

Inspirationsdag

Regionförbundet Örebro

2013 05 23

Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet


Presentationens disposition

 • Vad menar vi när vi pratar om självbestämmande och hur förhåller det sig till närliggande begrepp?

 • Historiska rötter och konsekvenser inom äldreomsorg

 • Inflytandets paradoxer i hemtjänstens vardag

 • Autonomi och kontroll över vardagen på äldreboende

[email protected]


Grunden för föreläsningen

Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes

Journal

Journal of Housing for the Elderly (accepted mars 2013)

Authors

Wikström Eva, PhD student & Melin Emilsson Ulla, Professor School of Social work, Linneus University, SE-351 95 Växjö.

[email protected]


Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen

(HSL 2a §)

En god vård kännetecknas bland annat av respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Socialtjänstlagen

(SoL kap. 1)

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet

[email protected]


Vad menar vi?

Oberoende

Autonomi

 • Nivåer:

 • Nationell

 • Kommunal

 • Institutionell

 • Vardaglig

Själv-bestämmande

Frihet

Önske-uppfyllnad

[email protected]

Brukar-inflytande

 • Empowerment

 • Process

 • Resultat

[email protected]


Idén bakom att ha kontroll över sitt liv är främst att kunna påverka vården och omsorgen

Idén bakom vård- och kundvalsmodeller är främst att den som inte är nöjd ska kunna byta utförare

[email protected]


Huvudsakliga spänningsfält i hemtjänstens vardag Inflytandets paradoxer

[email protected]


Autonomi och kontroll är beroende av kulturer på äldreboendet

Ambivalent uppdrag

Symbolisk makt

Åldersdiskriminering

[email protected]


Sammanfattningsvis

Studierna har visat att äldres möjligheter till självbestämmande är beroende av organisation och kultur inom äldreomsorgens vardag.

[email protected]


Att organisera för äldres självbestämmande – en fråga om stöd i vardagen

Flexibla regler och rutiner

GODTYCKE

SJÄLV-

BESTÄMMANDE

Ej relationsorienterat

Relationsorienterat

[email protected]

RUTINARBETE

SJÄLVBESTÄMMANDE

OM REGELTROTS

Detaljerade regler

och rutiner


Tack!

[email protected]

www.evawikstrom.se


 • Login