Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag. Inspirationsdag Regionförbundet Örebro 2013 05 23 Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet. Presentationens disposition.

Download Presentation

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag

Äldres självbestämmande i omsorgens vardag

eva@evawikstrom.se

Inspirationsdag

Regionförbundet Örebro

2013 05 23

Eva Wikström, FoU-ledare FoU Kronoberg och doktorand i socialt arbete, Linnéuniversitetet


Presentationens disposition

Presentationens disposition

 • Vad menar vi när vi pratar om självbestämmande och hur förhåller det sig till närliggande begrepp?

 • Historiska rötter och konsekvenser inom äldreomsorg

 • Inflytandets paradoxer i hemtjänstens vardag

 • Autonomi och kontroll över vardagen på äldreboende

eva@evawikstrom.se


Grunden f r f rel sningen

Grunden för föreläsningen

Autonomy and control in everyday life in care of older people in nursing homes

Journal

Journal of Housing for the Elderly (accepted mars 2013)

Authors

Wikström Eva, PhD student & Melin Emilsson Ulla, Professor School of Social work, Linneus University, SE-351 95 Växjö.

eva@evawikstrom.se


Lagstiftning

Lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen

(HSL 2a §)

En god vård kännetecknas bland annat av respekt för patientens självbestämmande och integritet.

Socialtjänstlagen

(SoL kap. 1)

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet

eva@evawikstrom.se


Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag

Vad menar vi?

Oberoende

Autonomi

 • Nivåer:

 • Nationell

 • Kommunal

 • Institutionell

 • Vardaglig

Själv-bestämmande

Frihet

Önske-uppfyllnad

eva@evawikstrom.se

Brukar-inflytande

 • Empowerment

 • Process

 • Resultat

eva@evawikstrom.se


Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag

Idén bakom att ha kontroll över sitt liv är främst att kunna påverka vården och omsorgen

Idén bakom vård- och kundvalsmodeller är främst att den som inte är nöjd ska kunna byta utförare

eva@evawikstrom.se


Huvudsakliga sp nningsf lt i hemtj nstens vardag inflytandets paradoxer

Huvudsakliga spänningsfält i hemtjänstens vardag Inflytandets paradoxer

eva@evawikstrom.se


Autonomi och kontroll r beroende av kulturer p ldreboendet

Autonomi och kontroll är beroende av kulturer på äldreboendet

Ambivalent uppdrag

Symbolisk makt

Åldersdiskriminering

eva@evawikstrom.se


Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis

Studierna har visat att äldres möjligheter till självbestämmande är beroende av organisation och kultur inom äldreomsorgens vardag.

eva@evawikstrom.se


Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag

Att organisera för äldres självbestämmande – en fråga om stöd i vardagen

Flexibla regler och rutiner

GODTYCKE

SJÄLV-

BESTÄMMANDE

Ej relationsorienterat

Relationsorienterat

eva@evawikstrom.se

RUTINARBETE

SJÄLVBESTÄMMANDE

OM REGELTROTS

Detaljerade regler

och rutiner


Ldres sj lvbest mmande i omsorgens vardag

Tack!

eva@evawikstrom.se

www.evawikstrom.se


 • Login