K rajské zdravotnictví - PowerPoint PPT Presentation

K rajsk zdravotnictv
Download
1 / 8

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

K rajské zdravotnictví. MUDr. Jiří Běhounek m ístopředseda Rady Asociace krajů ČR, předseda Asociace krajských nemocnic a hejtman kraje Vysočina. KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Kraje poskytují zdravotní péči ve více jak 60 krajských nemocnicích

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

K rajské zdravotnictví

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K rajsk zdravotnictv

Krajské zdravotnictví

MUDr. Jiří Běhounek

místopředseda Rady Asociace krajů ČR,

předseda Asociace krajských nemocnic a hejtman kraje Vysočina


Krajsk zdravotnictv

KRAJSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

 • Kraje poskytují zdravotní péči ve více jak 60 krajských nemocnicích

 • ODS v roce 2008 předala strukturu nemocnic, která fakticky znemožňovala prosazování jednotných zájmů

 • Kraje se v roce 2010 zasadily za vznik Asociace krajských nemocnic 2010


Odm t me dvoj syst m zdravotnictv

ODMÍTÁME DVOJÍ SYSTÉM ZDRAVOTNICTVÍ

 • Snížili jsme propad hospodaření nastartovaný v letech 2007 a 2008 a stabilizovali jej v situaci negativního přístupu MZdr

 • MZdr opakovaně znevýhodňuje krajské nemocnice v rámci tzv. úhradových vyhlášek – finančně zvýhodňuje fakultní nemocnice a ambulantní péči

 • MZdr zvýhodňuje přístup k finančním prostředků z fondu EU pro fakultní nemocnice


Krajsk prost edky na zdravotnictv

KRAJSKÉ PROSTŘEDKY NA ZDRAVOTNICTVÍ

Zdroj: Kraje


Vl da nepln sv sliby

VLÁDA NEPLNÍ SVÉ SLIBY!

 • Zasadili jsme se o dohodu mezi lékaři a ministerstvem zdravotnictví, která zastavila akci „Děkujeme, odcházíme“

 • Kraje navýšily platy zdravotnického personálu a lékařů

 • Krajské nemocnice vložily všechny prostředky, které poukázaly zdravotní pojišťovny na úhradu platů lékařů, do odměňování

 • MZdr a vláda neplní sliby, které daly lékařům v lednu tohoto roku a dále hazardují se zdravotnictvím


Odm t me

ODMÍTÁME !

 • Dvojí systém zdravotnictví – systém státní pro fakultní nemocnice a „zbytek“ pro ostatní nemocnice

 • Nerovné nastavení úhradových vyhlášek – finančně zvýhodňující ambulantní péči a fakultní nemocnice

 • Zvýšení DPH, které se promítne negativně do hospodaření nemocnic v řádech miliónu Kč

 • Poplatky u lékaře, které nejsou příjmem veřejného zdravotnictví – jedná se o čistý zisk!

 • Skrytou privatizaci zdravotnictví na základě Memoranda uzavřeného 31.10.2011 mezi MZdr a všemi zdravotními pojišťovnami s cílem vypovědět smlouvy se všemi nemocnicemi od 31.12.2012


Prosazujeme

PROSAZUJEME

 • Férový jednotný systém plateb založený na DRG – operace slepého střeva musí být hrazena všem nemocnicím stejně – fakultním, krajským i soukromým – nikdo nesmí mít finanční výhodu na úkor druhých

 • Optimalizaci lůžek akutní péče v jednotlivých krajích

 • Prostřednictvím Asociace krajských nemocnic narovnání nevýhodných podmínek ve financování ze strany pojišťoven v rámci přípravy úhradové vyhlášky na rok 2012

 • Narovnání pojistných plánů pojišťoven založených na nereálné predikci růstu HDP – pojišťovny sestavují zdravotně pojistné plány na nereálných příjmech!


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost


 • Login