Fleksibilitet i utdanning v edel storelvmo rektor ved h gskolen i narvik
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik. Innhold. Situasjonen på arbeidsmarkedet Kompetansebasert næringsliv… Hva gjør Institusjonene? Hva gjør HiN? Hva gjør bedriftene? Løsningen ligger i samspillet !!. Situasjonen på arbeidsmarkedet, noen overskrifter.

Download Presentation

Fleksibilitet i utdanning v/Edel Storelvmo Rektor ved Høgskolen i Narvik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fleksibilitet i utdanning v edel storelvmo rektor ved h gskolen i narvik

Fleksibilitet i utdanningv/Edel StorelvmoRektor ved Høgskolen i Narvik


Innhold

Innhold

 • Situasjonen på arbeidsmarkedet

 • Kompetansebasert næringsliv…

 • Hva gjør Institusjonene? Hva gjør HiN?

 • Hva gjør bedriftene?

 • Løsningen ligger i samspillet !!


Situasjonen p arbeidsmarkedet noen overskrifter

Situasjonen på arbeidsmarkedet, noen overskrifter

 • Rekordlav arbeidsledighet

 • Ingeniørmangel hindrer oppdrag

 • Ingeniørmangel gir økte boligpriser

 • Ingeniørmangel hindrer tunnelsjekk

 • Ingeniørmangel kritisk for bedriftene

 • Ingeniørmangel truer vindmølleindustri


Hva kan institusjonene gj re

På lang sikt og hele tiden:

Rekruttering nasjonalt

Rekruttering internasjonalt

Tydelig og mer formidling

Gjøre utdanningene spennende, virkelighetsnær og mer tilgjengelig

Synliggjøre spennende og aktuell forskning

Utvikle og styrke egen kompetanse

Videreutvikle samarbeidet med arbeidslivet

På kort sikt:

Gjøre utdanningene mer tilgjengelig for flere grupper og på flere steder

Bruke moderne teknologi, for eksempel nettkurs

Inngå konkrete samarbeidsavtaler med bedriftene om kompetanseheving

Tilby relevant EVU etter behov

Videreutvikle samarbeidet med arbeidslivet

Hva kan institusjonene gjøre?


H gskolens oppgaver

Høgskolens oppgaver

 • Utdanning

 • Forskning og utvikling

 • Samfunnsrollen

 • Internasjonalisering


Utdanning

Utdanning

Kvalifisert arbeidskraft:

 • Fleksibel ingeniørutdanning

 • Fleksibel sivilingeniørutdanning

 • Utenlandske studenter

 • Samarbeid med andre institusjoner


Teknologiutdanningene

Bachelor i

ingeniørfag

Allmenn bygg

Industriteknikk

Kraftdesign

Elektronikk

Datateknikk

Romteknologi

Doktorgradsutdanning

I teknologi (Dr.ing)

Master i teknologi

Sivilingeniørutdanning

Integrert bygningsteknologi

Industriell teknologi

Ingeniørdesign

Elektroteknikk

Data – IT

Romteknologi

Teknologiutdanningene


Fleksibilitet hvordan

Fleksibilitet – hvordan?

Bachelor i ingeniørfag:

 • Forkurs – på eller utenfor campus, hel eller halv progresjon

 • Førsteåret – på eller utenfor campus, hel eller halv progresjon

 • Andreåret – på campus (hel), samlingsbasert (halv)

 • Tredjeåret – på campus eller utenfor campus i samarbeid med næringslivet på stedet som har behov for kompetansen. Dette næringslivet deltar aktivt i spissingen av utdanningen. Basert på forpliktende avtaler med næringslivet.

  Master i teknologi – sivilingeniør

 • Studieåret deles i fire deler

 • Du kan følge alle fire eller bare to

 • Hver del har intensivuker og leseuker

 • Prosjektoppgaver og hovedoppgave kan gjøres relevant for bedriften studenten er tilknyttet


Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

 • VVS og energiteknikk

 • Materialteknologi

 • Styrkeberegninger

 • Instrumentering, måleteknikk

 • Kraftforsyning

 • Simulering

 • Vegbygging

 • Gang- og sykkelveier

 • Logistikk

 • Produksjonsteknologi

 • Kvalitetsledelse

 • Robotteknikk

 • Vegbyggingsmaterialer

 • Systemer for kosteffektivisering


Doktorgradsstipender

Doktorgradsstipender

HiN har til enhver tid 15 - 20 doktorgradsstipendiater, noen finansiert av næringslivet. Aktuelle områder:

 • Reguleringsteknikk

 • Simulering og modellering av snøskred

 • Kraftelektronikk

 • Energiteknikk, integrering av varmesentraler

 • Bygningsmaterialer i kaldt klima

 • Logistikk

 • Komposittmaterialer

 • Vindkraft


Andre bachelorutdanninger

Andre Bachelorutdanninger

 • Bachelor i Multimediaprogrammering

 • Bachelor Lærerutdanning i realfag og teknologi

 • Bachelor i sykepleie - Sykepleieutdanning

 • Bachelor i økonomi og administrasjon med spesialisering i Logistikk eller Informasjonsteknologi

  Kvalifisering

 • Forkurs for ingeniørutdanning

 • Forkurs for utenlandske studenter

 • Treterminsordningen


Fleksibilitet i utdanning v edel storelvmo rektor ved h gskolen i narvik

Videreutdanninger:Forebyggende rusarbeidRusrelatert arbeidPraksisveiledningDatateknikkPraktisk økonomi og ledelseMatematikk for lærere grunnskole og vgs Praktisk – pedagogisk utdanningKunnskapsløftet i skolenByggeadministrasjonVedlikehold av veger og gater


Hva gj r bedriftene

Hva gjør bedriftene?

 • Rekrutteringsstrategi

 • Samarbeid med institusjonene – enkeltvis eller gjennom bransjeorganisasjon

 • Studentavtaler

 • Trainee-ordninger

 • Markedsføring av yrkene

 • Karriereplaner

 • Mer fokus på FoU og innovasjon

  Er det tilstrekkelig? Er det de riktige grep?


Fleksibilitet i utdanning v edel storelvmo rektor ved h gskolen i narvik

Samarbeidsformer

 • Hovedoppgaver: Utvikling, Rekruttering, Kontakt med fagmiljø, Kvalitet i utdanning, Innovasjoner, Knoppskyting

 • Stipendiater: Kompetansebygging, Strategisk satsing, Langsiktig perspektiv, Rekruttering, Bygge spisskompetanse, Innovasjoner, Knoppskyting

 • Studentavtaler: Rekruttering

 • Fleksibel ingeniør- og siv.ingutdanning: Rekruttering, gjensidig kompetansebygging, styrket bosetting,

 • Kandidatutplassering (trainee): Utvikling, rekruttering med støtteordning

 • Utdanne egne ansatte: Lønnsomhet, konkurransekraft


Og videre

Og videre:

 • Delta i utdanningene

  Kvalitet og relevans i utdanningene, gode

  relasjoner, rekruttering.

 • Spisskompetanse

  i fellesskap

  Bli best på noe

 • Utveksle personell

  Innovasjoner

  Sterkt fagmiljø

 • Prosjekterfinansiering

  Skattefunn, Innovasjon Norge, brukerstyrte prosjekter, nasjonalt og internasjonalt


Fleksibilitet i utdanning v edel storelvmo rektor ved h gskolen i narvik

Forskning og utvikling

Fem FoU-grupper godkjent av høgskolestyret

 • Simulering. Teknologi i kaldt klima

 • Inhomogene materialer, lettvektskonstruksjoner

 • Logistikk, virtuell produksjon og Supply Chain Management

 • Elektromekaniske systemer

 • Energiteknikk

  I tillegg foregår det FoU innenfor blant annet:

  Bygg/ Konstruksjon, Romteknologi, Didaktikk for teknologi og realfag, Innovasjon/Entreprenørskap, Helse, Helse/samfunn (Rus)


Fleksibilitet i utdanning v edel storelvmo rektor ved h gskolen i narvik

Viktige satsinger

 • Kaldt klima

 • Fornybar energi

 • Satelittprosjekter

 • Elektromekanikk

 • Logistikkprosjekter

 • Miljøteknologi

 • Innovasjons- og entreprenørskapsprosjekter

 • Kvalitet i undervisning innenfor teknologi og realfag


Samhandling er n kkelen takk for oppmerksomheten

Samhandling er nøkkelen! Takk for oppmerksomheten!

Besøk

HiN på

www.hin.no


 • Login