Stru n obsah 7 p edn ky
Download
1 / 25

Stručný obsah 7. přednášky - PowerPoint PPT Presentation


  • 80 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Stručný obsah 7. přednášky. účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově) hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů vymezení nákladů a výnosů účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových a výsledkových účtech (dvouřadový systém)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Stručný obsah 7. přednášky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stru n obsah 7 p edn ky

Stručný obsah 7. přednášky

  • účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových účtech (tzv. jednořadově)

  • hospodářský výsledek jako rozdíl výnosů a nákladů

  • vymezení nákladů a výnosů

  • účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv na rozvahových a výsledkových účtech (dvouřadový systém)

  • principy hospodaření v obchodě při nákupu a prodeji zboží

  • účetní zobrazení koloběhu aktiv a pasiv v obchodě

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Kolob h obecn

„Koloběh„ - obecně

1. Počáteční stav: peníze 1000, vlastní kapitál 1000

2. Nákup DHA 600, opotřebení 10

3. Nákup materiálu 100,spotřeba 25

4. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 50

5. Mzda placená zaměstnancům 15

6. Prodej výkonů na fakturu 130

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Stru n obsah 7 p edn ky

DHA

Hosp.v.

Peníze

Pohled.

600-- 600

1000

10--------10

130--130

130*

Materiál

*130

25------25

100--100

VK

1000

Dodav.

30

50--------------------------50

Zaměst.

15------15

15--------15

100

130

30

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Kone n rozvaha

Konečná rozvaha

DHA590VK1030

Mat.75

Peníze365

Σ1030 Σ1030

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Hospod sk v sledek b n ho obdob

Hospodářský výsledek běžného období

* změna vlastního kapitálu nebo změna hospodářského výsledku jako svébytné položky vlastního kapitálu (rozvahově)

* osamostatnění výnosů a nákladů

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Osamostatn n v sledkov ch t

Osamostatnění výsledkových účtů

namísto jediné položky rozvahy: hospodářský výsledek běžného období

= samostatná řada účtů výsledkových:

* účty nákladové

* účty výnosové

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


N klady

Náklady

= snížení ekonomického prospěchu během účetního období

které nastává:

* snížením aktiv (např. opotřebením dlouhodobých aktiv, spotřebou materiálu)

* zvýšením dluhů (např. dodavatelům, zaměstnancům)

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Druhy n klad

Druhy nákladů

(? Co bylo spotřebováno?)

Hlavní druhy nákladů:

Spotřeba materiálu

Nakupované služby (neskladovatelné)

Mzdy (zej. hrubé mzdy)

Odpisy dlouhodobých aktiv

Finanční náklady (např.placené úroky)

Ostatní a mimořádné náklady

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


V nosy

Výnosy

= zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období

které nastává:

* zvýšením aktiv (např. pohledávek, peněz)

* ne často i snížením dluhů (např. zemřel věřitel)

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Druhy v nos

Druhy výnosů

(? Za co jsme vydělali, co jsme prodali?)

Hlavní druhy výnosů:

Výnosy z prodeje výrobků, zboží a služeb

Výnosy z prodeje nepotřebného materiálu

Výnosy z prodeje nepotřebných DHA

Finanční výnosy (např. z prodeje cenných papírů, přijaté úroky)

Ostatní a mimořádné výnosy

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Tov n o n kladech

Účtování o nákladech

Jako by šlo o účty AKTIVNÍ

* nemají počáteční zůstatek

* přírůstky nákladů jsou na MD

(* výjimečné snížení nákladů je na D)

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Tov n o v nosech

Účtování o výnosech

Jako by šlo o účty PASIVNÍ

* nemají počáteční zůstatek

* přírůstky výnosů jsou na D

(* výjimečné snížení výnosů je na MD)

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Hospod sk v sledek

Hospodářský výsledek

Zisk nebo Ztráta

Výnosy - Náklady

* Výnosy = výstupy podniku

* Náklady = vstupy do hospodářského procesu podniku

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Kolob h ve slu b ch dvou adov v etn asov ho rozli en

„Koloběh„ - ve službách, dvouřadověvčetně časového rozlišení

1. Počáteční stav: peníze 1000, základní kapitál 1000

2. Nákup DHA 600, opotřebení 10

3. Nákup materiálu 100, spotřeba 25

4. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 80, z toho předplacená služba na další období 30

5. Mzda placená zaměstnancům 15

6. Prodej výkonů na fakturu 130

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Stru n obsah 7 p edn ky

DHA

Výnosy

Peníze

Odpisy

Pohled.

600-- 600

1000

10------10

130--130

130*

Materiál

Sp.mat.

*130

25------25

100--100

ZK

1000

Služby

Dodav.

80----------------------50

-------30

Čas.rozliš.

Zaměst.

Mzdy

15--------15

15------15

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Kone n rozvaha1

Konečná rozvaha

DHA590ZK1000

Mat.75HV30*

Peníze365Dodav.0

Čas.r.30Zam.0

Σ1030 Σ1030

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


V sledovka

Výsledovka

Odpisy10Výnosy130

Sp.mat.25

Nak.sl.50

Mzdy15

Σ100 Σ130

zisk30*

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ekonomick princip obchodn ho podniku i

Ekonomický princip obchodního podniku I.

nákup a prodej zboží

za kscelkem

Nákupní cena100,-100.000,-

+ Obchodní rozpětí 50,- 50.000,-

=Prodejní cena150,-150.000,-

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ekonomick princip obchodn ho podniku ii

Ekonomický princip obchodního podniku II.

Prodejní cena zboží

- nákupní cena prodaného zboží

= obchodní rozpětí

* na úhradu ostatních nákladů obchodu (nájemné, mzdy prodavačů, telefony, drobný balicí materiál, odpisy mrazících boxů apod.)

* na tvorbu zisku

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ekonomick princip obchodn ho podniku iii

Ekonomický princip obchodního podniku III.

Výnosy:

* Prodejní cena prodaného zboží

Náklady:

* Nákupní cena prodaného zboží

* Náklady obchodu vztahují se k účetnímu období (např. nájemné, mzdy prodavačů, telefony, drobný balicí materiál, odpisy mrazících boxů)

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Ekonomick princip obchodn ho podniku iv

Ekonomický princip obchodního podniku IV.

Příklad:

Nakoupené zboží (nákupní cena)180.000,-

Ostatní náklady 80.000,-

1/2 zboží prodána (tržby 150.000,-)

Hospodářský výsledek: (ztráta 20.000,-)

Náklady 90.000 + 80.000 = 170.000

Výnosy 150.000

Výsledek 150.000 - 170.000 = - 20.000

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Kolob h v obchod

„Koloběh„ - v obchodě

1. Počáteční stav: peníze 1000, základní kapitál 1000

2. Nákup DHA 600, opotřebení 10

3. Nákup materiálu 20, spotřeba 5

4. Nákup zboží 180, prodej 1/2

5. Nákup neskladovatelných služeb (na fakturu) 50

6. Mzda placená zaměstnancům 15

7. Prodej zboží na fakturu 150

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Stru n obsah 7 p edn ky

DHA

Výnosy

Peníze

Odpisy

Pohled.

600-- 600

10------10

1000

150--150

Materiál

Sp.mat

150*

*150

20-------20

5---------5

ZK

Zboží

NC prod.zb..

1000

180-----180

90-----90

Dodav.

Služby

80--------------------50

Mzdy

Zaměst.

15------15

15--------15

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


Kone n rozvaha2

Konečná rozvaha

DHA590ZK1000

Mat.15HV-20*

Zboží90Dodav.0

Peníze285Zam.0

Σ980 Σ980

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


V sledovka1

Výsledovka

Odpisy10Výnosy150

Sp.mat.25

NC prod.zb.90

Nak.sl.50

Mzdy15

Σ170 Σ150

ztráta20*

Holínská, Eva: Základy účetnictví BIVŠ LS 2009/2010


ad
  • Login