Název: Revoluční rok 1848
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Název: Revoluční rok 1848 VY_32_inovace_VL5_14 PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Název: Revoluční rok 1848 VY_32_inovace_VL5_14. Autor: Mgr. Ilona Nováková. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast: Člověk a společnost - vlastivěda

Download Presentation

Název: Revoluční rok 1848 VY_32_inovace_VL5_14

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N zev revolu n rok 1848 vy 32 inovace vl5 14

Název: Revoluční rok 1848

VY_32_inovace_VL5_14

Autor: Mgr. Ilona Nováková

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast: Člověk a společnost - vlastivěda

Stručná anotace: Prezentace je věnována žákům 5. ročníku. Žákům přibližuje učivo o revoluci v roce 1848. Seznamuje je s poměry v Rakousku, zabývá se revolucí v červnu 1848 v Praze, jejím výsledkem. Ukazuje, jaké následky měla revoluce pro český národ.

Datum: 28.11.2011


Rok 1848

Rok 1848

Vzrůstala nespokojenost s absolutistickou vládou Habsburků. Jednotlivé národy monarchie se začaly hlásit o svá práva – chtěly národní svobodu. Lidé chtěli zrušit výsady panovníků, šlechty, armády i církve. Za to byli hlavně vlastenci pronásledováni policií. Cílem bylo zrušení roboty a rovnost všech lidí. Lidé si přáli své zástupce, kteří by byli zvoleni ve volbách. Usilovali o to, aby všichni žili podle hlavního zákona – ústavy.

http://ustava.wz.cz/1848_1918.html

http://www.radio.cz/cz/rubrika/historie/1848-dalsi-ceska-osudova-osmicka


Ivotn podm nky lid

Životní podmínky lidí

 • Velmi špatné byly životní podmínky chudých lidí.

 • Zaplňovala se velká města, byl nedostatek bytů, lidé žili v nuzných budovách, sklepích na okraji měst. Šířily se nemoci, hlad. Neměli nábytek, oblékali se do jedněch věcí.

  Dělníci těžce a dlouho

  pracovali v továrnách za

  minimální mzdu.

  http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/proletariado.htm


Revoluce 1848

Revoluce 1848

 • Nespokojenost s vládou panovníků se šířila v Evropě a na mnoha místech vypukly nepokoje.

 • Vláda použila proti povstalcům vojsko, proto se demonstranti začali ozbrojovat. Vytvářeli ozbrojené národní gardy.

  Obyvatelé měst stavěli

  barikády. Ve většině zemí

  Evropy propukla revoluce.

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Barik%C3%A1dy_v_Praze_1848.gif


Po adavky revolucion

Požadavky revolucionářů

Revolucionáři chtěli:

 • Stejná práva pro všechny

  občany

 • Zrušení roboty

 • Zrovnoprávnění češtiny

  s němčinou http://www.svornost.com/2010/06/prazske-cervnove-povstani-12-cervna-1848/

 • Přeměnu Rakouska ve společenství rovnoprávných národůaustroslavismus


Povst n v praze

Povstání v Praze

Červen 1848 – vypukly pouliční nepokoje v Praze. Lidé tvořili barikády – ochranu proti vojsku. Na barikádách se bojovalo. Národní gardy tvořili studenti, dělníci a mladí řemeslníci. Byli špatně vyzbrojeni a neuměli bojovat. Proti nim stála vyzbrojená a vycvičená armáda.

barikády

http://www.svornost.com/2010/06/prazske-cervnove-povstani-12-cervna-1848/http://jaroslaw.blog.cz/1102/prvni-atentat-na-cisare-a-krale-frantiska-josefa-i-dne-18-unora-1853-ve-vidni


V sledek revoluce

Výsledek revoluce

 • V Praze i v ostatních městech Evropy došlo k potlačení revoluce. Rakousko se stalo policejním státem- neomezenou moc měl císař, jeho vláda a policie.

 • Revolucionáři byli pronásledováni, zatýkáni, vězněni (věznice na hradě Špilberk v Brně)

 • Byla zavedena přísná cenzura – kontrola zpráv

  http://brno-spilberk.wz.cz/http://www.panoramio.com/photo/37160702


Zm ny po roce 1848

Změny po roce 1848

 • Změna císaře – na trůn nastoupil mladičký

  František Josef I.

  - vládl 68 let

 • Byla zrušena robota a poddanství – lidé byli úplně svobodní

  Opět byl nastolen absolutismus – byla potlačována svoboda slova, shromažďování. Vlastenci byli vězněni nebo posílání do exzilu.

  - Lidé v obcích si volili starosty a obecní výbory (dříve vedli vesnice rychtáři, které dosadili páni)

  obrázky: 1. a 3. http://atanova-zasuvka.blog.cz/1008/frantisek-josef-i-180-let-od-jeho-narozeni 2. http://vitvar.webzdarma.cz/Franz.htm


Karel havl ek borovsk

Karel Havlíček Borovský

 • Vlastenec

 • Spisovatel, dramatik, novinář

 • Vystupoval proti vládě psal

  politické články do novin.

 • Byl zatčen a poslán do vyhnanství do Brixenu (zde byl násilně držen 3 roky)

 • Ve vyhnanství onemocněl tuberkulózou a brzy po návratu do Čech zemřel.

 • Jeho pohřbu se zúčastnilo mnoho vlastenců, spisovatelů a významných lidí.

  Portrét: http://www.cevro.cz/cs/cevrorevue/aktualni-cislo-on-line/2006/5/67275-karel-havlicek-borovsky.html


 • Login