Formidlingskursus gymnasiepraktik rullende universitet
Download
1 / 39

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet. Første kursusgang 26. august 2013 Dorte Ågård, CUDIM. Dagens program. Pædagogisk førstehjælp Læring og undervisning Faglige mål – arbejde med abstracts Lektionsplan: Sekvenser og progression Spørgeteknik og dialog

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet' - vin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Formidlingskursus gymnasiepraktik rullende universitet

Formidlingskursus gymnasiepraktik + rullende universitet

Første kursusgang 26. august 2013

Dorte Ågård, CUDIM


Dagens program
Dagens program

 • Pædagogisk førstehjælp

  • Læring og undervisning

  • Faglige mål – arbejde med abstracts

  • Lektionsplan: Sekvenser og progression

  • Spørgeteknik og dialog

  • Autoritet og faglig usikkerhed


Refleksions velse
Refleksionsøvelse

Hvad er de største udfordringer ved at begynde at undervise?

 • 3 min. individuel skrivning

 • 5 min. diskussion to og to

 • Præsentation af enkelte pointer i plenum


Metakommentar
metakommentar

På 10 min. får man

 • aktiveret hver enkelt

 • skabt mulighed for at flere deltager i plenum

 • sat fokus på helt centrale temaer

 • mulighed for evt. at justere sit program efter deltagernes forventninger

 • mulighed for at vurdere elevernes interesse og energiHvad er l ring1
Hvad er læring?

Læring vs undervisning:

Teaching may be compared to selling commodities. No one can sell unless someone buys.  We should ridicule a merchant who said that he had sold a great many goods although no one had bought any. 

But perhaps there are teachers who think they have done a good day’s teaching irrespective of what pupils have learned.

John Dewey, am. pædagog, 1859-1952


L ring vs undervisning
Læring vsundervisning

Undervisning

Den aktivitet, læreren står for, og den tilrettelæggelse af læringen, som han/hun bidrager med

Læring

De ændringer, der sker i det enkelte individ (eleven), som kan være et resultat af undervisning, dialog og samarbejde.


L ring vs undervisning1
Læring vs undervisning

 • Læring uden undervisning

 • Undervisning uden læring


L ringsorienteret undervisning
Læringsorienteret undervisning

Teoretisk udgangspunkt

Pædagogisk konstruktivisme:

 • Enhver skal konstruere sin egen forståelse, for man kan ikke uden videre overtage andres forståelse.

 • Det sker bedst, hvis man arbejder aktivt med stoffet og får lejlighed til selv at få mening ud af det nye stof

  (Dewey, Piaget, Vygotsky)


Kort sagt
kort sagt

 • Hver enkelt elev skal tilegne sig stoffet selv for at lære

 • Elever skal arbejde aktivt med stoffet

  DERFOR

 • God undervisning er ikke fremlæggelse af fagligt stof

  = HVAD

 • God undervisning er tilrettelæggelse af andres aktive læreprocesser = HVAD + HVORDAN


Fagligt emne hvad
Fagligt emne (= HVAD)

Det faglige indhold

 • Hvad er det faglige emne for lektionen?

 • Hvad er det faglige fokus?

  Omfang

 • Du har kun 60-90 min. Emnet skal afgrænses MEGET mere, end du tror!


Velse
øvelse

Parøvelse 2 x 7 min.

Fremlæg jeres abstract for hinanden.

 • Er fokus helt klart?

 • Kan formuleringerne forstås af målgruppen = gymnasieeleverne?

 • Er omfanget realistisk i forhold til den korte tid?L ringsm l udvidet hvad
Læringsmål (= UDVIDET HVAD)

Hvad skal lektionens læringsmål være?

 • Læringsmål er ikke = faglige emner

 • Det er formuleringen af ”Når lektionen er slut, skal de studerende kunne… ”

 • Så har du noget at styre efter i den pædagogiske tilrettelæggelse


L ringsm l
læringsmål

Hvordan?

 • Formuler så konkret og anskueligt som muligt, hvad eleverne skal have lært og være i stand til at gøre bagefter

 • Formuler det, så eleverne også kan forstå det


L ringsm l1
læringsmål

Brug aktive verber, fx

 • kende

 • definere

 • identificere

 • beskrive

 • redegøre for

 • forklare

 • opstille

 • analysere

 • bruge/anvende

 • løse opgaver

 • finde ligheder og forskelle

 • sammenligne


L ringsm l eksempel
læringsMål - eksempel

Emne:

Hvad ville der være sket, hvis Danmark var blevet tysk i 1864?

Når lektionen er slut, skal eleverne

 • i helt korte træk kunne redegøre for situationen omkring kong Christian IX’s tilbud til Det tyske Forbund i 1864

 • kunne forklare, hvad kontrafaktisk historieskrivning er


Velse1
øvelse

Individuel øvelse 5 min.

Skriv: ”Når min lektion på 1½ time er slut, skal eleverne kunne …”

Paropgave, 5 min:

Byt med sidemanden. Diskuter : Er jeres læringsmål

 • realistiske?

 • anskuelige?

 • præcise?


Plenum
plenum

5 min:

Vi hører tre eksempler på læringsmål.

Diskussion: Hvordan fungerer de?Lektionsplanl gning hvordan
Lektionsplanlægning (= HVORDAN)

 • Semesterplan – forløbsplan - lektionsplan

 • Lektionsplan

 • En detaljeret plan for timen med udgangspunkt i timens læringsmål

 • Opdeling af stoffet i logiske dele = sekvenser

 • Vigtige faglige pointer = HVAD

 • Arbejdsformer for hver sekvens = HVORDAN – NB!

 • Omtrentlige minutangivelser


Sekvenser
Sekvenser

Opdeling af en lektion i dele

 • Gearskift i undervisningen

 • Skift af arbejdsformer

  • Læreroplæg

  • Klassediskussion

  • Individuel opgave

  • Pararbejde

  • Gruppearbejde

  • Mundtlig/skriftlig

 • Skrift af fagligt niveau

  • Bevægelse opad i progression

   Tommelfingerregel: 4-6 sekvenser på 90 min.


Progression
Progression

Faglig fremadskriden

Progressionsforestillinger – figurer

 • Trappetrin –byggesten – huse – cirkler – spiraler

  Dimensioner

 • Let-svært

 • Konkret – abstrakt

 • Del – helhed

 • Enkelt - komplekst

 • Kognitive niveauer


Blooms taksonomi
Bloomstaksonomi

Stigende kognitive niveauer

Baggrund for 13-skalaen

Kendt af gymnasieeleverVelse2
Øvelse

Par-opgave – 5 min:

 • Diskuter figurerne.

 • Forklar hus-metaforen for udvikling af viden og det, der sker fra stadium 1-5.


Solo taksonomi1
SOLO-taksonomi

 • Pre-structural

 • Unistructural

 • Multistructural

 • Relational

 • Extendedabstract

  John Biggs: ”Structure of the ObservedLearningOutcome”


Metakommentar1
Metakommentar

1. I fik lejlighed til at tænke, før I fik ”facit”

2. I fik billeder at tale om

 • Virker stimulerende på de fleste

 • Rummer ofte kompleks information

 • Skaber variationGod sp rgeteknik i
God spørgeteknik I

 • Lav tydelig forskel på oplægget til spørgsmålet og selve spørgsmålet.

 • Formuler det kort og præcist

 • Kun et spørgsmål ad gangen:

  • * Hvordan lykkedes det nazisterne at komme til magten, og hvordan fungerede det tyske demokrati i 30erne?


God sp rgeteknik ii
God spørgeteknik II

 • Differentier bevidst mellem

  • lukkede (kontrollerende) spørgsmål

  • åbne (perspektiverende) spørgsmål

  • spørgsmål midt imellem

   • Lukket: Hvilket år kom Hitler til magten?

   • Midt imellem: Hvilke metoder brugte nazisterne til at udrydde jøderne?

   • Åbent: Hvilken betydning har holocaust haft for det jødiske samfund?

 • Undgå

  • ja/nej spørgsmål: Er ordet ”credibility” et substantiv?

  • ledende spørgsmål: Er I ikke enige i det?

  • gætterier: Hvor gammel tror I, Columbus blev? (ikke = kvalificerede overvejelser)


God sp rgeteknik iii
God spørgeteknik III

Overvej rækkefølgen

 • Stigende taksonomi:

  • det nemme, faktuelle først - frem mod:

  • det svære/analyserende/abstrakte/perspektiverende

 • HV-ord: rækkefølgen giver stigende taksonomi:

  • hvornår

  • hvor

  • hvem

  • hvad

  • hvordan

  • hvorfor


God dialog i
God dialog I

 • Hold pause efter spørgsmålet – giv tid til tænkning

 • Hold evt. lille pause efter svaret – giv eleven tid til korrektion eller supplement

 • Efter rigtigt svar: Fasthold spørgsmålet, udbyg det, send det videre til svareren, eller send det videre til en anden elev

  • Ja, det er helt rigtigt. Kan du uddybe det, du siger om …?

  • Ja. det er rigtigt, Hvis vi ser nærmere på det, Niels siger om …, hvad har I andre så af iagttagelser?


God dialog ii
God dialog II

Evaluer klart efter forkert svar

 • Ved forkert svar:

  Marker det, og lad eleven selv prøve at tænke videre

  • Nej, det er ikke rigtigt. Gå lige tilbage til … og fortæl, hvordan det forholder sig

  • Ved delvist rigtigt svar:

   Marker det, grib fat i det rigtige, og spørg videre frem:

  • Du har helt ret i, at … Men det er ikke rigtigt, at …. Hvad siger I andre til det?

 • Kombiner mulighederne.


Autoritet
autoritet

Autoritet:

 • Tydelig ledelse

 • Klar besked

 • At være sig selv (modsat forstillelse)

 • Du er læreren

 • Du har lov til at bestemme

 • Eleverne forventer, at du leder timen tydeligt

 • Venlighed og autoritet kan sagtens forenes


Faglig usikkerhed
Faglig usikkerhed

 • Hvad gør man, hvis man får et spørgsmål, man ikke kan svare på?

 • Hvad gør man, hvis man føler sig på gyngende grund?


Individuel refleksion
Individuel refleksion

Skriv i 5 min.

 • Hvad har jeg først og fremmest fået i dag af inspiration til min undervisning?ad