İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR VE BU SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler
Download
1 / 29

  • 186 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR VE BU SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ. BAĞIMLILIK.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

İNTERNET VE OYUN BAĞIMLILIĞININ NEDEN OLDUĞU SORUNLAR VE BU SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

NTERNET VE OYUN BAIMLILIININ NEDEN OLDUU SORUNLAR VE BU SORUNLARLA BAA IKMA YNTEMLER


Ba imlilik

BAIMLILIK

Teknolojik bamllklar ie vuruk olarak, insan-makine etkileimini ieren ve kimyasal olmayan (davransal) bamllklar olarak tanmlanr. Bu bamllklar pasif (rnein, televizyon) ya da aktif (rnein, bilgisayar oyunlar) olabilir. Etkileim genellikle, neden olan ya da pekitiren zellikleri (rnein, ses efektleri, renk efektleri, olay skl vb.) iermekte ve bu zellikler bamllk eilimini artrabilmektedir.


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

nternetin gelimesi insan yaamn olumlu ynlerde etkilemekle birlikte baz olumsuzluklar da beraberinde getirmitir. Baz kullanclar uzun bir sre hi yerinden kalkmadan ya da gnlk yaamna ilikin etkinlikleri ihmal edecek, geciktirecek bir biimde interneti kullanabilmektedirler. Bu kullanclar salksz internet kullanm davran nedeniyle giderek yaamlarnda daha ok sorunla ve psikolojik bozulmalar ile karlar hale gelmilerdir. nternet yada bilgisayar bamll uzun sre nette kalma,nete giremediinde youn girme istei ve merak,sinirlilik, huzursuzluk yaama,depresyon,kayg bozukluu gibi duygusal sorunlar, sosyal ilikilerin azalmas veya kesilmesi eklindeki sosyal bozulmalar eklinde tanmlanr.


Nternet ba ml l na neden olan ortam ve uygulamalar

nternet Bamllna Neden Olan Ortam ve Uygulamalar

Sohbet,

e-posta,

forum ve

dosya paylam

Toplumsal alar

Siber cinsellik,

kumar ve al-veri

Resim, video gibi dier insanlarn zel hayatna olan merak

Sahip olmad kiilik zelliklerine sahipmi gibi gsterebilme imkan

Online oyunlar (e zamanl oyunlar)


Nternet ba ml l n n nedenleri

nternet Bamllnn Nedenleri

Sosyal hayatn avantajlar olarak gnmzn ehir hayatnda kolay kolay kurulamayan sosyal balantlar nternet zerinden kurabilmek,- Yabanclarla kolaylkla ve risksiz olarak ilikiye geebilmek,- nsanlarn kendi kendilerini dizginlemeden, zgrce dncelerini, duygularn ifade edebilmeleri,- Kendilerini gstermek istedikleri ynlerini abartarak gsterebilmeleri,- nternet zerindeki paylama ortamlarnda ses karmadan dierlerini dikizleme olanann olmas,


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

- Kiisel sorunlar, depresyon, dlanma, hakszla urama, kendini deersiz hissetme gibi dnce ve benlik alglar,- lgi,sevgiyi,saygy sanalda alarak kendilerini avutup benlik saygnlklarn korumaya almak bu nedenlerin banda gelir.-Sosyalleme ihtiyacna, nternet'i ekici klan baka unsurlar da eklemek zor deil; her an el altnda olmas, yasaklanm olana ulaabilmeyi kolaylatrmas, oyun oynamaya, risk almaya yardm etmesi, eriim kolayl, ucuz ve hzl eriim bunlardan birka olarak saylabilir.


Nternet ba ml l n n belirtileri

nternet Bamllnn Belirtileri

nternete ya da bilgisayara baml olma fikri komik ve sama geliyor olabilir. Ama u durum aslnda ok tandktr: Sabahn 3 ok uykunuz var ama siz bir trl bilgisayar kapatamyorsunuz. Tam kapatacakken bir siteye daha giriyorsunuz ya da oyunun en heyecanl yerindesiniz ya da tam kacakken Chat odasna bir arkadanz girdi ya da be dakika daha bekleseniz belki istediiniz kii online olacak Bamllk hakknda karar vermek zere gzlenebilir baz davran ve durumlar alan yaznda birok uzmann ortak gr olarak belirlenmi ve bamlln belirtileri olarak aadakiler gsterilmitir:


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

- Her gn nternete balanmak,- nternete bal iken zamann farknda olmamak,- Sorulduunda ise inkretmek,- Herkese mail adresi, ICQ numaras, sohbet odas adlar vs. vermek veya datmaya almak,- nternet d uralara ilginin kaybolmas,- Sosyal faaliyetlerde azalma,- Dostlar tarafndan anlalamama duygusu,- Spor faaliyetlerinden uzaklama ve kondisyon kayb,- verimliliinin dmesi,- Srekli uykusuz kalma ve yorgunluk,- Alverilerin Internet zerinden yaplmas,- Aile fertlerine yeterli zaman ayramama nedeni ile aile balarnn zayflamas,- Gnlk yaamdaki dier i ve kiilerin online yaama engel olduu dncesi,- Bilgisayar kullanm nedeniyle eler arasnda anlamazlk ve sorun kmas


Yanl ve uzun s reli internet kullan m n n yaratt sorunlar

Yanl ve Uzun Sreli internet Kullanmnn Yaratt Sorunlar


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

nternette iken kendini iyi hissetmek, kstlandnda ya da engellendiinde depresyon ve boluk duygusu,

Her defasnda internette daha fazla zaman geirme ihtiyacnn olmas ve kendini kontrol etmede yetersizlik,

Okul ve i hayat ile ilgili sorunlar, akademik sorunlar ve okul baarszl

Bilgisayar banda geirilen zamana ilikin inkar ve yalan syleme,

Aile ve arkadalardan uzaklama, hobilere olan ilginin azalmas

Ebeveyn tarafndan engellendiinde kar gelme, hrnlk ve hostilite


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

Karpal Tnel Sendromu, Migren, Srt arlar, Gz bozukluklar, Uyku dzeni sorunlar

Okul baarsnda d

Aile ilikilerinde bozulma ve paralanma

nternette kurulan Yanl arkadalk ilikileri sonucu oluun skntlar( antaj, taciz, zorla madde kullandrma, hrszlk yaptrma)

iddette kar tlerans eiinde art ve iddeti normal grme

lm( internet banda yemek yemeyi unutma sonucu)


Oyun ba imlili i

OYUN BAIMLILII


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

Oyunlar ocuk geliiminde nemli aralardr.zellikle okul ncesi dnemde ve ilkretimde oyunlar ocuklarn sosyo kltrel zihinsel psikolojik ve biyolojik geliiminde fayda salamaktadr.ocuklarn arkadalaryla birlikte oynad oyunlarda sosyal ilikiler kurmas;iletiim ve dil becerisi gelitirmesi,kendini ifade etmesi ve paylama alkanl edinmesi sosyo-kltrel ve psikolojik adan nemli kazanmlardr.Kararverme,evresinitanma,merak duygusunu tatmin etme ve oyunda karlat problemleri zerek problem zme becerisi edinmesi ise oyun oynarken zihinsel adan elde edilen kazanmlardr. Oyun esnasnda kaslarn eitli ekillerde kullanm ve enerji harcanmas da ocuklarn biyolojik adan geliimini salamaktadr.


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

Gemite oyun parklarnda ve sokaklarda arkadalaryla birlikte gerekletirilen,gerek etkinlikler olan oyunlar gnmzde evlerde yada internet kafelerde bilgisayar banda gerekletirilen sanal etkinlikler haline gelmitir.Bu da gnmz ocuklarnn geliimine katk salayan etkinliklerden ne derece yoksun olduunu gstermektedir. Bilgisayar oyunu bamll oyuncunun bir oyunu brakamamas, srekli olarak oyunu dnmesi ve srekli olarak oyunla ilgilenmesi olarak tanmlanabilir.


Oyun ba ml l n n nedenleri

Oyun Bamllnn nedenleri

nternet ve bilgisayar kullanm gnmzde olduka ulalabilir olmaya balamas

Beynimizde bulunan ve salglandnd haz veren dopamin hormonunun bu oyunlar esnasnd oka salglanmas

Oyunlarda yer alan ceza ve dl sistemlerinin etkisi

Birtakm psikolojik ihtiyalar gerek hayatta karlayamadmz iin iimizdeki boluu doldurma ihtiyac

Gerek hayatta olamadmz birtakm zelliklere sahip olma imkan tanas( liderlik, g vb. gibi)


Oyun ba ml l n n sonu lar

Oyun Bamllnn Sonular


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

Biyolojik ynden:Etkinlik ve hareket eksikliinden kaynaklanan el,omuz,omurga ve psikomotor beceri bozukluklar,ba ars, srekli yorgun ve uykulu olma durumuPsikolojik ynden:Obsesif ve agresif davranlar gsterme,iddeteilimi,kiilikdeiimleri,duygu ve hislerin azalmas,anti sosyal davranlar gelitirme,zgr dnce ve istek kayb,artan kayg dzeyi,gereklerden ve hayattan kanma, hayal ve gerek yaamdan kanma durumuAyrca;renme bozukluklar, akademik baarnn dk olmas,devlerininyaplmamas,oyun oynamayla ilgili yalan syleme,kiiler aras ilikilerde kt gidi de bu tr olumsuz rnekler arasnda saylabilir.


Oyun ba ml l n n baz sonu lar na rnekler

Oyun bamllnn baz sonularna rnekler

ngilterede yaayan 20 yandaki video oyunu bamls gen 12 saat boyunca durmadan oyun konsolunun bandan kalkmaynca hayatn kaybetti.

Fransada oyun bamls olan biri, oynad oyuna kendisini fazla kaptrnca Counter- Strike isimli bilgisayar oyunundaki rakibini gerek hayatta buldu ve gsnden baklad.

Kanadada 15 yandaki bir gen ailesiyle bilgisayar oyunu yznden kavga etmesi sonucu evden kat ve sonrasnda l bulundu.

Trkiyede metin-2 adl oyun yznden iki ocuk oldrld.


Nternet ve oyun ba imlili i le ba etmek n ner ler

NTERNET VE OYUN BAIMLILII LE BA ETMEK N NERLER


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

Bir probleminiz varsa bunu kabul edin.Bamllarn ou problemlerini inkr ederler.Bir alkoliin baml olmadnda ve istediinde brakabileceini srar ediini dnn ve kendinizi tartn.

Rutininizi deitirin,eve vardnzda bilgisayar amak dnda yapacak bireybulun.Bilgisayarn bandan kalkmakla ilgili bir probleminiz varsa alar saati kurun ve planladnz kadar bilgisayar banda kaln.alar saati kapatmak iin yerinizden kalkmanz gerektiren biryere koyun sonra baka birey yapn ve istiyorsanz tekrar bana dnn fakat mutlaka ara verin.

nternette ne kadar vakit harcadnz hesaplayn,kendi zamanlamanz dnn.En ok hangi gnler,gnn en ok hangi zaman,nerede? Bunlarn tersini yaparak kendi dzeninizi sarsn ve deitirin.


Nternet ve oyun ba imlili inin neden oldu u sorunlar ve bu sorunlarla ba a ikma y ntemler

Vakit geirecek baka yollar bulun.Gerek hayatla ilikinizi arttrn.

nternete neden bu kadar vakit ayrdnz dnn.Eer bu sizin iin znt,boluk ve gvensizlikle ba etmenin bir yolu ise bu problemleri baka yollardan zmeye aln.nterneti zor duygulardan kanmann yntemi olarak kullanmak o zor duygulara taklp kalmanza neden olur ve ilerlemenizi engeller.

Yalnzlktan ikyeti iseniz internette rahat iliki kurmanz salayan zellikleri gerek hayatta da kullanmaya aln.


S z ba imli misiniz

SZ BAIMLI MISINIZ?

1.nternete her gn mutlaka giriyor musunuz?2.nternette gitgide daha fazla m vakit geiriyorsunuz?3.nternete girmediinizde ya da geirdiiniz zamanda bir azalma olduunda sknt yayor musunuz?4.Balandktan sonra zaman kavramn yitiriyor musunuz?5.Baka insanlar bilgisayar banda ok zaman geirmenizden ikyeti mi?6.Okulu,sosyal hayat ve daha nceleri zevk aldnz eyleri internette olmak iin ihmal mi ediyorsunuz? srt ars,uyku bozukluklar ve dzensizlikleri,beslenmedzensizlikleri,kilo alm-kayb,z bakm sorunlar)7.Ar internet kullanm yznden ilikinizi eitiminizi riske atyor, maddi problem yayor musunuz?8.Yalnzlk, depresyon, sululuk gibi zor durumlardan kamak iin internet i mi kullanyorsunuz?9.Ailenize ya da arkadalarnza internette geirdiiniz zaman ya da yaptklarnz hakknda yalan sylyor musunuz?10.Fiziksel sorunlar yayor musunuz?( el bileinde uyuma,ar,hiskayb,gzlerdekuruluk,ar,migren,


  • Login