bibliografia za cznikowa
Download
Skip this Video
Download Presentation
BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA. ZASADY SPORZĄDZANIA Z PRZYKŁADAMI. WSTĘP. OPIS BIBLIOGRAFICZNY: To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp. BIBLIOGAFIA:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BIBLIOGRAFIA ZALACZNIKOWA' - vilhelm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bibliografia za cznikowa

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

ZASADY SPORZĄDZANIA

Z PRZYKŁADAMI

wst p
WSTĘP
 • OPIS BIBLIOGRAFICZNY:

To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp.

 • BIBLIOGAFIA:

To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

wst p3
WSTĘP
 • Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji.
 • Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.
 • Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.
wst p4
WSTĘP
 • LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego.

Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.

wst p5
WSTĘP
 • LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał

i wykorzystał przy opracowaniu tematu.

Hanna Bohuszewicz http://www.mol.polczyn.prv.pl/

ksi ka
KSIĄŻKA
 • Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu.Miejsce wydania: wydawca , rok wydania. ISBN

-------------------------------------------------

 • ELEMENTY: obowiązkoweinieobowiązkowe
przyk ad
PRZYKŁAD:
 • BARAŃSKA, Krystyna.Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002.

ISBN 83-87629-88X

--------------------------------------------------

 • Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu.
 • Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.
przyk ad cd
PRZYKŁAD cd.:
 • W opisie autora pomijamy informacje

o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks.

 • Możesz skracać nazwę wydawcy,np.

PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

 • Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie.
praca zbiorowa wi cej ni 3 autor w
PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów)
 • Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN
przyk ad10
PRZYKŁAD:
 • Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997.

ISBN 83-86453-97-4

--------------------------------------------------

 • W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.
fragment pracy zbiorowej
FRAGMENT PRACY ZBIOROWEJ
 • Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. InTytuł dokum. macierzystego.Red. / Podred. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania.Miejsce wydania:wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego.
przyk ad12
PRZYKŁAD:
 • Rajchel J.Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982,

s. 96-102.

----------------------------------------------------

 • Można zamiast imienia podać tylko inicjał,

jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby.

przyk ad cd13
PRZYKŁAD cd.:
 • Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie –

ten element opisu pomijamy.

 • Informację o zmianach dokonywanych

w wydaniu należy skrócić, np.

Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

artyku z czasopisma
ARTYKUŁ Z CZASOPISMA
 • Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.
przyk ad15
PRZYKŁAD:
 • Klanowska, Krzysztofa.Czasopisma elektroniczne. Czy czasopismaelektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s. 6-12.
 • Janiak S. [et al.].Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s. 343-345.
przyk ad cd16
PRZYKŁAD cd.:

----------------------------------------------------

 • W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.].
recenzja
RECENZJA
 • Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej.Tytuł książkirecenzowanej. Miejsce wydania rok wydania.

Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji.Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony.

przyk ad18
PRZYKŁAD:
 • Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996.

Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.

wywiad
WYWIAD
 • Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu.Tytuł artykułu.Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.
przyk ad20
PRZYKŁAD:
 • Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.
strona internetowa
STRONA INTERNETOWA
 • Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu[online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu].Dostępny w Internecie: adres strony
przyk ad22
PRZYKŁAD:
 • Skórka, Stanisław.Wirtualna historiaksiążki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie: http://www.ap.krakow.pl/whk/
slide23
FILM
 • Tytuł filmu[film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)
przyk ad24
PRZYKŁAD:
 • Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999.

1 kas.VHS

zako czenie
ZAKOŃCZENIE:
 • W prezentacji wykorzystano:

Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [29-10-04]. Dostępny w Internecie: http://bg.p.lodz.pl/dyplom.htm

Ż Y C Z Y M Y

P O W O D Z E N I A

ad