ความสำคัญของจิตสาธารณะ
Download
1 / 14

- - - - PowerPoint PPT Presentation


 • 87 Views
 • Uploaded on

ความสำคัญของจิตสาธารณะ. โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดจาก - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง - ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มีการเอารัดเอาเปรียบ . มุ่งหาประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' - - - ' - vilhelm


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ความสำคัญของจิตสาธารณะความสำคัญของจิตสาธารณะ


 • โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

  เกิดจาก

  - ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ

  - ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเองเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลง

  - ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย

  ค่านิยมทางวัตถุสูงขึ้น มีการเอารัดเอาเปรียบ


 • มุ่งหาประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวมมุ่งหาประโยชน์ให้กับตนเองมากกว่าส่วนรวม

 • ขาดคุณธรรม-จริยธรรม

 • ขาดสมดุลทั้งทางจิตใจและทางวัตถุโดยโน้มเอียงไปทางวัตถุนิยมมากกว่าจิตใจ

 • คนในสังคมมีความสำนึกต่อส่วนรวมน้อยลง


 • ตัวบ่งชี้ที่เห็นกันอยู่เป็นประจำคือตัวบ่งชี้ที่เห็นกันอยู่เป็นประจำคือ

 • โปรดเห็นใจแก่สตรีและคนชรา

 • โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

 • ห้ามบ้วนน้ำลายลงบนพื้น

 • ห้ามทิ้งขยะ โปรดทิ้งขยะลงในถัง

 • กรุณาอย่าทิ้งผ้าอนามัยลงในโถส้วม


ปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเราปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเรา

 • ปัญหายาเสพติด เกิดจากความเห็นแก่ตัวของผู้ขาย ไม่นึกถึงปัญหาส่วนรวมของสังคม

 • การปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ไม่ผ่านการบำบัด เกิดความเสียหายต่อการเกษตรและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน


ปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเราปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเรา

 • การจอดรถยนต์โดยไม่ดับเครื่องยนต์ ทำให้เกิดควันพิษโดยเฉพาะในเมืองใหญ่

 • ป่าไม้ถูกทำลาย ทำให้เกิดโรคร้อน

 • เด็กถูกทอดทิ้ง เกิดปัญหาการเลี้ยงดูให้เป็นเด็กที่มีคุณภาพ


ปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเราปัญหาการขาดจิตสาธารณะที่ใกล้ตัวเรา

 • การใช้ทางสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

 • ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง ทำให้น้ำเน่า

 • ฉีดสารเร่งเนื้อแดงในสัตย์เลี้ยง

 • ดื่มสุราแล้วขับรถยนต์

  ฯลฯ


ผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ

ผลกระทบระดับตัวบุคคล

 • สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง

 • สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น

  ผลกระทบระดับครอบครัว

 • ความสามัคคีในครอบครัวน้อยลง

 • ความขัดแย้ง แก่งแย่งในครอบครัว ทะเลาะเบาะแว้ง


ผลกระทบระดับองค์กรผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ

 • แบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร

 • ความเห็นแก่ตัวแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น

 • การเบียดเบียนสมบัติขององค์กร สมบัติของส่วนรวม

 • องค์กรไม่ก้าวหน้า ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดลง


ผลกระทบต่อชุมชนผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ

 • ชุมชนอ่อนแอ ขาดการพัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพสังคมยิ่งนานไปก็มีแต่เสื่อม ทรุดลง

 • อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง

 • ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้นำที่นำไปสู่การแก้ปัญหา

  เพราะทุกคนเห็นปัญหาของตนเองเป็นใหญ่ กลัวเสียเวลา เสียทรัพย์ หรือกลัวเป็นข้อครหา


ผลกระทบระดับประเทศผลกระทบจากการขาดจิตสาธารณะ

 • วิกฤตการณ์ภายในประเทศบ่อยครั้ง แก้ปัญหาไม่ได้ เกิดการเบียดเบียนทำลายทรัพยากรและสมบัติของส่วนรวม

 • ประเทศชาติล้าหลัง ขาดพลังประชาชน ผู้นำประเทศออกมาตรการใดมาใช้ก็ไม่ได้รับความร่วมมือ

 • แบ่งพรรคแบ่งพวก เกิดการแย่งแข่งขัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง


ข้อเตือนใจคนไทย เด็กไทย รุ่นใหม่

อย่าคิดว่าคนโบราณเป็นคนล้าสมัย แต่คนโบราณได้รักษาชาติไทยสืบทอดกันมายาวนาน ... คนรุ่นใหม่ทำอะไรบ้าง... อย่ามัวแต่ฟุ้งเฟ้อ ไม่สนใจส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ทำงานหนัก ... วันหนึ่งข้างหน้าจะไม่มีแผ่นดินอยู่ ...


ข้อเตือนใจคนไทย เด็กไทย รุ่นใหม่

...แล้วเมื่อถึงวันนั้นจึงรู้ว่าสายไปเสียแล้วต่างชาติเข้ามาเอาทรัพยากรของชาติไปหมดแล้ว... เหลือแต่กากเดนไว้ให้คนไทย

เมื่อถึงวันนั้นลูกหลานไทยจะลำบากยากเข็น...

ระวัง !


ด้วยความปรารถนาดี เด็กไทย รุ่นใหม่

สวัสดี


ad