Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai - PowerPoint PPT Presentation

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai
Download
1 / 26

 • 226 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai. (t ęsinys). 5.1 Įsigijimo procesas (Acquisition) Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą įsigijančios organizacijos veiksmus 5.2 Tiekimo procesas (Supply) Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą tiekiančios organizacijos veiksmus

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai

(tęsinys)


Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai1

5.1 Įsigijimo procesas (Acquisition)

Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą įsigijančios organizacijos veiksmus

5.2 Tiekimo procesas (Supply)

Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą tiekiančios organizacijos veiksmus

5.3 Kūrimo procesas (Development)

Aprašo programinę įrangą kuriančios organizacijos veiksmus

5.4 Eksploatavimo procesas (Operation)

Aprašo organizacijos, eksploatuojančios sistemą realioje aplinkoje (realiems vartotojams) veiksmus

5.5 Priežiūros procesas (Maintenance)

Aprašo veiksmus organizacijos, prižiūrinčios PĮ

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai


K rimo procesas

Kūrimo procesas

 • GCM parinkimas

 • Dokumentuoti standartai, metodai, įrankiai bei programavimo kalbos

 • Veiklų vykdymo planai (standartai, metodai, įrankiai, veiksmai, atsakomybės)


K rimo procesas1

Kūrimo procesas

 • Reikalavimai:

 • dalykinės srities, organizaciniai bei vartotojų;

 • saugumo, žmogiškųjų faktorių inžinierijos, sąsajų, eksploatacijos, palaikymo;

 • projektavimo apribojimų.

 • Reikalavimų įvertinimas:

 • - gebėjimas nustatyti atitinkantį poreikį;

 • - neprieštaringumas ir vientisumas;

 • - gebėjimas patikrinti;

 • - sistemos architektūros projektavimo įvykdomumas;

 • - eksploatacijos ir palaikymo įvykdomumas.


K rimo procesas2

Kūrimo procesas

 • Aukštesnio sistemos architektūros lygmens projektavimas:

 • techninės įrangos elementai;

 • PĮ elemenatai (Software Items);

 • rankinių būdu atliekamos operacijos.

 • Projektavimo rezultatų įvertinimas.


K rimo procesas3

Kūrimo procesas

 • Reikalavimų PĮ nustatymas ir dokumentavimas:

 • funkciniai reikalavimai;

 • išoriniai interfeisai;

 • kvalifikaciniai reikalavimai;

 • saugumo reikalavimai;

 • ergonominiai reikalavimai;

 • duomenų apibrėžimai ir reikalavimai DB;

 • diegimo ir priėmimo reikalavimai;

 • vartotojų vadovas;

 • eksploatacijos ir palaikymo reikalavimai.

 • Reikalavimų įvertinimas

 • Bendros peržiūros (Joint Review)


K rimo procesas4

Kūrimo procesas

 • Kiekvienam PĮ elementui (Software Item):

 • Nustatoma ir aprašoma architektūra, reikalavimai komponentams (Software Component)

 • Vidiniai ir išoriniai interfeisai

 • Duomenų bazė

 • Pradinė vartotojų vadovo versija

 • Pradiniai reikalavimai testams ir PĮ integravimo tvarkaraštis

 • Projektavimo įvertinimas

 • Joint Review


K rimo procesas5

Kūrimo procesas

 • Kiekvienam PĮ elementui:

 • Detalus kiekvieno komponento projektavimas (Software Units)

 • Vidiniai ir išoriniai interfeisai

 • Duomenų bazė

 • Vartotojo vadovo tikslinimas

 • Reikalavimų testams ir PĮ integravimo tvarkaraščio tikslinimas

 • Detalaus projektavimo įvertinimas

 • Joint Review


K rimo procesas6

Kūrimo procesas

 • Kiekvieno Software Unit ir duomenų bazės kūrimas ir dokumentavimas

 • Testų ir testinių duomenų kiekvienam SU ir DB kūrimas ir dokumentavimas

 • Testavimas (ar atitinka reikalavimus); rezultatai dokumentuojami

 • Vartotojo vadovo tikslinimas

 • PĮ kodo ir testų rezultatų įvertinimas


K rimo procesas7

Kūrimo procesas

 • Kiekvienam PĮ elementui:

 • Integravimo planas (Software Units ir Software Component – į Software Item)

 • Integravimas ir gautų elementų testavimas

 • Vartotojo vadovo tikslinimas

 • Kiekvienam elemento kvalifikaciniam reikalavimui kūriamas ir aprašomas testas (kad pravesti Software Qualification Testing)

 • Integravimo įvertinimas

 • Joint Review


K rimo procesas8

Kūrimo procesas

 • Kiekvienam PĮ elementui:

 • Testuojama pagal kvalifikacinius reikalavimus PĮ elementui. Rezultatai dokumentuojami.

 • Vartotojo vadovo tikslinimas

 • QT įvertinimas

 • Auditų palaikymas

 • Projektavimo ir kodo “Baseline” nustatymas


K rimo procesas9

Kūrimo procesas

 • PĮ elementų integravimas su technine įranga, kitomis sistemomis, rankiniu darbu

 • Kiekvienam sistemos kvalifikaciniam reikalavimui kūriamas ir aprašomas testas (kad pravesti System Qualification Testing)

 • Integravimo įvertinimas


K rimo procesas10

Kūrimo procesas

 • Testuojama pagal kvalifikacinius reikalavimus sistemai. Rezultatai dokumentuojami.

 • Sistema įvertinama atsižvelgiant į:

 • - kaip testai “padengia” reikalavimus sistemai;

 • - ar atitinka laukiamus rezultatus;

 • eksploatavimo ir palaikymo įvykdomumą

 • Auditų palaikymas

 • Projektavimo ir kodo “Baseline” nustatymas


K rimo procesas11

Kūrimo procesas

 • Diegimo nustatytoje aplinkoje planas

 • Diegimas pagal planą. Įvykių ir rezultatų dokumentavimas.


K rimo procesas12

Kūrimo procesas

 • Pirkėjo priėmimo peržiūros palaikymas

 • Darbų užbaigimas ir produkto perdavimas

 • Pradinis ir tolimesnis apmokymas ir palaikymas, jei nustatyta kontraktu


Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai2

5.1 Įsigijimo procesas (Acquisition)

Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą įsigijančios organizacijos veiksmus

5.2 Tiekimo procesas (Supply)

Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą tiekiančios organizacijos veiksmus

5.3 Kūrimo procesas (Development)

Aprašo programinę įrangą kuriančios organizacijos veiksmus

5.4 Eksploatavimo procesas (Operation)

Aprašo organizacijos, eksploatuojančios sistemą realioje aplinkoje (realiems vartotojams) veiksmus

5.5 Priežiūros procesas (Maintenance)

Aprašo veiksmus organizacijos, prižiūrinčios PĮ

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai


Eksploatavimo procesas

Eksploatavimo procesas

 • Eksploatavimo proceso planas ir standartai

 • Problemų gavimo, įrašymo, sprendimo ir grįžtamojo ryšio procedūrų nustatymas

 • Testavimo realioje aplinkoje procedūros, informavimo apie problemas ir užklausų pataisymams atlikti procedūros


Eksploatavimo procesas1

Eksploatavimo procesas

 • Testuojama kiekviena PĮ versija (release). Jei tenkina kriterijus, išleidžiama ekspluoatuoti

 • PĮ inicializavimo, veikimo ir nutraukimo užtikrinimas pagal planą.


Eksploatavimo procesas2

Eksploatavimo procesas

 • Sistema eksploatuojama realioje aplinkoje taip, kaip nustatyta vartotojo vadove.


Eksploatavimo procesas3

Eksploatavimo procesas

 • Pagalba vartotojams, konsultavimas. Užklausos ir veiksmai fiksuojami.

 • Užklausų siuntimas Priežiūros procesui.

 • Laikini sprendimai


Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai3

5.1 Įsigijimo procesas (Acquisition)

Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą įsigijančios organizacijos veiksmus

5.2 Tiekimo procesas (Supply)

Aprašo sistemą, programinę įrangą ar PĮ paslaugą tiekiančios organizacijos veiksmus

5.3 Kūrimo procesas (Development)

Aprašo programinę įrangą kuriančios organizacijos veiksmus

5.4 Eksploatavimo procesas (Operation)

Aprašo organizacijos, eksploatuojančios sistemą realioje aplinkoje (realiems vartotojams) veiksmus

5.5 Priežiūros procesas (Maintenance)

Aprašo veiksmus organizacijos, prižiūrinčios PĮ

Pagrindiniai gyvavimo ciklo procesai


Prie i ros procesas

Priežiūros procesas

 • Problemos įtaka organizacijai, sistemai bei sąveikaujančioms sistemoms:

 • problemos tipas (koreguojantis, gerinantis, apsaugojantis...)

 • apimtis

 • kritiškumas

 • Problemos patikrinimas

 • Pataisymų variantai

 • Pasirinkto varianto patvirtinimas, kaip to reikalauja kontraktas


Prie i ros procesas1

Priežiūros procesas

 • Nustatoma, kas bus taisoma

 • Vykdomas Kūrimo procesas


Prie i ros procesas2

Priežiūros procesas

 • Peržiūros, užtikrinančios pakeistos sistemos vientisumą

 • Patvirtinimas, kad pakeitimus galima užbaigti (kaip nusakyta kontrakte)


Prie i ros procesas3

Priežiūros procesas

 • Migracijos planas

 • reikalavimai;

 • migracijos įrankiai;

 • PĮ ir duomenų konversija;

 • migracijos vykdymas;

 • migracijos rezultatų patikrinimas;

 • senos aplinkos palaikymas ateityje

 • Vartotojų įspėjimas

 • Lygiagretus veikimas senos ir naujos aplinkos

 • Senos aplinkos dokumentacijų, įrašų, kodo archyvavimas

 • Priėjimas prie senos aplinkos duomenų


Prie i ros procesas4

Priežiūros procesas

 • Demontavimo planas

 • Vartotojų įspėjimas

 • Lygiagretus veikimas senos ir naujos PĮ

 • Priėjimas prie senos PĮ duomenų


 • Login