Nasz priorytet to ochrona rodowiska
Download
1 / 8

Nasz priorytet – to ochrona środowiska - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Nasz priorytet – to ochrona środowiska.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nasz priorytet – to ochrona środowiska' - viet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nasz priorytet to ochrona rodowiska
Nasz priorytet – to ochrona środowiska

…..Człowieku! Obudź się!Czy musisz być głuchy na Ziemi wołanie?Ważne problemy masz do rozwiązania.Pamiętaj trując glebę, powietrze i wodę,Niszczysz Ziemi swoistą urodę!Jeśli z przyrodą nie obejdziesz się należycie zniszczysz także swoje życie!(„Ziemia” Kazimiery Kotynia)


Jesteś zainteresowany- jak wygląda stan wód naturalnych? - co znajduje się w powietrzu, którym oddychamy? - jak radzić sobie z odpadami? - czy gleba nadaje się do uprawy? Chciałbyś- żyć w zgodzie z naturą?- poznać najgłębsze tajniki ekologii ?

PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY !!


Program Technikum Ochrony Środowiska Adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach  przyrodniczych. Nauka trwa 4 lata. Program umożliwia zdobycie wiedzy ogólnokształcącej i wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska. Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium pozwala na prowadzenie badań zanieczyszczeń powietrza, analizy wód i ścieków, badań laboratoryjnych odpadów i skażenia gleb.     Miesięczna praktyka zawodowa umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką oraz zdobycie pewnego doświadczenia zawodowego. Wycieczki przedmiotowe do różnych zakładów przemysłowych, na targi ekologiczne POLEKO do Poznania, na warsztaty i seminaria, zajęcia terenowe pozwalają poszerzyć wiedzę zdobytą w „ławce szkolnej”. Młodzież uczestniczy w konkursach ogólnopolskich, olimpiadach: wiedzy ekologicznej, ochrony środowiska oraz innych przedsięwzięciach np.: akcja „Sprzątania Świata”. Współorganizuje Powiatowy Konkurs Ekologiczny, jest organizatorem sejmiku ekologicznego poświęconego zwierzętom, bierze udział w programie „Szkoła Przyjazna Środowisku”, przygotowuje konkurs dla gimnazjalistów w ramach dni otwartych szkoły i nie tylko. Uczestniczy w akcjach organizowanych przez organizacje lokalne, wojewódzkie, krajowe. Szkoła uzyskała tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii”. Wychodząc naprzeciw edukacji ekologicznej przeprowadza pogadanki, lekcje w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych jednostkach miejskich i wiejskich.


W wyniku kszta cenia ucze nab dzie umiej tno ci w zakresie
W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie:

 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka

 • wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania

 • przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska

 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi

 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków

 • badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń

 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.


Przedmioty zawodowe obj te planem nauczania
Przedmioty zawodowe objęte planem nauczania: zakresie

 • podstawy techniki

 • biologia i ekologia

 • ochrona powietrza, przed

 • hałasem i drganiami

 • gospodarowanie odpadami,

 • ochrona gleb i rekultywacja

 • ochrona wód

 • pracownia badań

 • laboratoryjnych

 • użytkowanie komputerów

 • prawo i ekonomika w

 • ochronie środowiska


Technik ochrony rodowiska ma mo liwo ci zatrudnienia
Technik ochrony środowiska – ma możliwości zatrudnienia:

 • w ośrodkach badań i kontroli środowiska

 • terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska

 • stacjach sanitarno – epidemiologicznych

 • działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych

 • miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji

 • stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków

 • zakładach unieszkodliwiania odpadów

 • pracowniach ochrony środowiska biur projektowych


W wyniku kszta cenia ucze nab dzie umiej tno ci w zakresie1
W wyniku kształcenia uczeń nabędzie umiejętności w zakresie:

 • określania aktualnego stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian w nim zachodzących na skutek działalności człowieka

 • wykonywania wybranych oznaczeń w zakresie specjalistycznym, w szczególności dotyczące gleby powietrza, wody, hałasu, odpadów i promieniowania

 • przeprowadzania badań technologicznych z zakresu ochrony środowiska

 • oznaczania parametrów określających stopień zanieczyszczenia powietrza i ziemi

 • określania zgodności z normami oczyszczania powietrza, odpadów i ścieków

 • badania i kontrolowania emisji i emisji zanieczyszczeń

 • obsługiwania typowych dla techniki ochrony środowiska urządzeń i aparatury kontrolno - pomiarowej itp.


Predyspozycje zawodowe
Predyspozycje zawodowe zakresie:

 • uzdolnienia techniczne i manualne;

 • sprawność fizyczna;

 • dobrze rozwinięte wszystkie zmysły;

 • podzielność uwagi, zdolność koncentracji;

 • cierpliwość, systematyczność, dokładność;

 • odporność na zmienne wpływy środowiska pracy;

 • komunikatywność, odpowiedzialność.


ad