א.ו.ר.ב. אבטחה בע
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 23

א.ו.ר.ב. אבטחה בע"מ מחלקת הדרכה PowerPoint PPT Presentation


 • 207 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

א.ו.ר.ב. אבטחה בע"מ מחלקת הדרכה. עזרה ראשונה. סעד חיים בסיסי B.L.S והחייאת לב ריאות C.P.R. מערכת העצבים. פיקוח וויסות. הפעלה ופיקוח. מערכת הנשימה. מערכת הדם. אספקת חמצן ( O2 ) סילוק פחמן דו חמצני( CO2 ). " הזמן האבוד ". דום לב ונשימה ( מוות קליני ). 4 - 6 דקות ללא חמצן.

Download Presentation

א.ו.ר.ב. אבטחה בע"מ מחלקת הדרכה

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4960291

א.ו.ר.ב. אבטחה בע"ממחלקת הדרכה

עזרה ראשונה


4960291

סעד חיים בסיסי B.L.S

והחייאת לב ריאות C.P.R


4960291

מערכת העצבים

פיקוח

וויסות

הפעלה

ופיקוח

מערכת הנשימה

מערכת הדם

אספקת חמצן (O2)

סילוק פחמן דו חמצני(CO2)


4960291

" הזמן האבוד "

דום לב ונשימה

( מוות קליני )

4 - 6 דקות

ללא חמצן

מוות מוחי

( מוות בלתי הפיך)


4960291

מהו הגורם למוות פתאומי אצל מבוגרים

הגורם העיקרי למוות פתאומי במבוגרים

הוא דום לב / הפרעות קצב חשמלית

( פרפור חדרים ) בעקבות אירוע לבבי


4960291

101

שרשרת ההישרדות

הזעק עזרה

המשך טיפול מתקדם על ידי בית חולים/ נט”ן

החייאת לב / ריאות

שוק חשמלי מוקדם


4960291

זהה ונטרל סכנות סביבתיות

דאג לבטיחותך ולבטיחות הצוות , לבשו כפפות שים לב לתנועה סואנת בכביש פתוח במידת הצורך לבש אפוד זוהר.

נתק חשמל במידת הצורך התרחק מחוטי חשמל גלויים

דאג לבטיחותך ולבטיחות הצוות אל תיכנס למקום שיש חשד לשריפה או שחרור גזים רעילים ללא מיגון

שקול קריאה לכוחות נוספים ייעודיים לסיוע כגוןמשטרה כיבוי אש או היחידה לטיפול בחומרים מסוכנים.


4960291

בדוק והערך רמת הכרה

התרשמות

גירוי מילולי

גירוי פיזי/ כאב

אין הכרה / מעורפל הכרה

הזעק עזרהוהחל בפעולות החייאה


4960291

חשיבות רמת הכרה

 • הגדרות:

 • הכרה מלאה - תגובה הגיונית לגירויים.

 • הכרה מעורפלת - תגובה לא הגיונית לגירוים

 • חוסר הכרה - אין תגובה לגירויים.

 • גזע המוח אחראי גם על רמת ההכרה .

 • פגיעה ברמת הכרה = פגיעה בגזע המוח.

 • בהכרה מלאה פעילים טונוס שרירים והרפלקסים (שיעול בליעה )

 • בחוסר הכרה אין טונוס שרירים ואין רפלקסים.

 • מחוסר הכרה יכול להתדרדר מהר מאוד לדום נשימה ולב.


4960291

סדר פעולות בהחייאה

Circulation

מחזור הדם

Airway

נתיב אויר

Breathing

נשימה


4960291

A - אבטחת נתיב אויר

1 . סלק הפרשות וגופים זרים מפי הנפגע.

2. הטה את ראש

הנפגע לאחור

ודחף את הלסת


4960291

A - אבטחת נתיב אויר

 • במחוסר הכרה אין טונוס שרירים ואין רפלקסים

 • אם לא נקבע ראש לאחור

 • ונמנע צניחת בסיס לשון = חנק

מניעה של צניחת בסיס הלשון


4960291

בדוק נשימה במשך 5 שניות

בתחושה

בשמיעה

בראיה

זכור ללא קיבוע ראש לאחור לא תהייה נשימה !!!

אין נשימה -

בצע

שתי הנשמות

רצופות

יש נשימה -

Aשמור על נתיב אויר פתוח

Bספק חמצן בריכוז מקסימלי

Cהגבה את רגלי החולה


4960291

דגשים בהנשמה

אם אין כניסת אויר - שפר הטיית הראש -

לא הואיל עבור לסכמת גוף זר - מחוסר הכרה

 • סיבות לכניסת אויר לקיבה

 • הטיית הראש אינה מספקת

  • הנשמות בקצב מהיר מידי

   • הנשמות בלחץ גדול מידי

    • הנשמות בנפח גדול מידי

    • בין הנשמה להנשמה לשחרר את האף

בהנשמה ישירה אחוז החמצן מהמנשים הוא % 16


4960291

Cמ ח ז ו ר ה ד ם

בדוק דופק בעורק הקרוטיד ( התרדמה)

במשך 5 שניות

יש

אין

המשך בהנשמה בקצב 12 הנשמות בדקה ( הנשמה כל 5 שניות )+ בדיקת דופק כל 12 הנשמות

בצע עיסויים והנשמות

בקצב של 2 הנשמות

ו 15 עיסויים

בדיקת דופק חוזרת כל 2-3 דקות


4960291

עיסויי לב / חזה

בעיסויי לב גורמים לכיווץ הלב בצורה מלאכותית עקב העלאת הלחץ בבית החזה ע”י הקטנת נפחו

לחיצה

הרפיה

בעיסוי לב יעיל זרימת הדם למוח היא כ % 25 - % 30


4960291

כללים לביצוע עיסויי לב

 • השכב את הנפגע על מצע קשה

  • נקודת העיסוי - 2 אצבעות מקצה תחתון של של עצם החזה

   • מחיבור קשת הצלעות לכיוון מעלה

 • עוצמת העיסוי - עם שני כריות כף יד לעומק של 4-5 ס”מ

  • מרפקים נעולים בזוית ישרה מעל עצם החזה

   • לחיצה והרפיה חדים ומהירים

    • קצב עיסוי בין 60 ל 80 לדקה


4960291

החייאה ע”י שניים

 • יתרונות

 • רצף בהחייאה

 • אפשרות בדיקת יעילות העיסוי ע” המנשים

 • אפשרות החלפת תפקידים

 • בדיקת דופק ספונטני ע”י המעסה


4960291

תרשים זרימה בהחייאת מבוגרים

סריקת זירה זיהוי סכנות ונטרולן

מעורפל מחוסר הכרה / מחוסר

הערכת רמת הכרה

בהכרה מלאה

הזעק עזרה דחוף 101

התחל בהחייאה

אסוף מידע

פעל בהתאם לבקשת החולה

הזעק עזרה !!!

A

פתיחת פה , סילוק הפרשות , הטיית ראש ודחיפת לסת

 • שמור על נתיב אויר

 • ספק חמצן

B

בדיקת נשימה

יש

אין

2 הנשמות רצופות

C

בדיקת דופק בקרוטיד

הנשמה כל 5 שניותובדיקת דופק

יש

בדיקת דופק ונשימה ראשונה לאחר דקת החייאה בהמשך כל 3 דקות

הנשמות 2

אין

עיסויים 15


4960291

החייאת ילדים גיל 1-8

 • הטיית ראש ודחיפת לסת

 • בדיקת נשימה במשך 4 שניות

  • הנשמה מפה לפה ואף אם ניתן

   • נפח הנשמה עד לעליית בית החזה

   • אם יש דופק הנשמה כל 4 שניות

A

B


4960291

החייאת ילדים גיל 1-8

 • בדיקת דופק בעורק הצוואר במשך 4 שניות

 • מיקום העיסוי אצבע אחת מחיבור צלעות תחתונות לעצם החזה

 • עיסויים בעזרת כרית כף יד אחת לעומק של 3.5 - 2.5 ס"מ

 • קצב עיסוי 100 לדקה

 • קרא לעזרה לאחר מנת חיים - דקה

C


4960291

החייאת תינוקות - עד גיל שנה

 • ישור הראש ע"י הכנסת יד מתחת השכמות והגבהת הכתפיים

 • בדיקת נשימה במשך 3 שניות

 • הנשמה מפה לפה ואף

 • נפח ההנשמות : עד להתרוממות בית החזה

 • אם יש דופק - הנשמה כל 3 שניות

A

B


4960291

החייאת תינוקות - עד גיל שנה

 • בדיקת דופק בעורק הזרוע במשך 3 שניות

 • מקום עיסוי אצבע אחת מתחת לקו פטמות

 • עיסויים בעזרת 2 אצבעות לעומק של 1.5-2.5 ס"מ

 • קצב עיסוי 120 לדקה

 • יחס עיסויים והנשמות 5 עיסויים 1 הנשמה

 • קרא לעזרה אחרי מנת חיים - דקה

C


 • Login